TAÇSIZ KRAL METİN OKTAY

Yazar: admin | 8 Ekim 2011 | Kategori: Belgesel
Etiketler: , ,

Türkiye’nin en büyük futbol efsanesi’ dir. Galatasaray ile Fenerbahçe taraftarlar?n?n sayg? ile and??? tek insand?r. Onun Ad? MET?N OKTAY. Bu makalemizde Taçs?z Kral Metin Oktay efsanesinden sizlere bahsedece?iz.

Metin Oktay,2 ?ubat 1936 y?l?nda ?zmir’de dünyaya gelmi?tir. Futbol’a 15 ya??nda iken ba?layan ve Damlac?k spor’ da ba?layan Metin Oktay,1954 y?l?nda Yün Mensucat tak?m?na transfer olmu?tur. Bu tak?mda dikkatleri muazzam derecede üstüne çeken oyuncu, yine bu tak?mda oynarken ilk defa genç milli tak?ma seçilmi?tir ve ilk kez ay y?ld?zl? formay? s?rt?na geçirmi?tir. ?lk Milli maç?na 11 Nisan 1954 y?l?nda Belçika Milli Tak?m?’na kar?? ç?km?? olan Metin Oktay, bu maçta Belçika filelerine 2 gol b?rakm??t?r. Ve büyük gelece?inin sinyallerini yakm??t?r.

Daha sonra ?zmirspor’ a transfer olan Metin Oktay, o sezon 17 gol atarak ?zmir yerel futbol liginde Gol Krall???n? ilan etmi?tir ve ilk gol krall???n? ya?am??t?r. Derken dönemin Galatasaray Spor Kulübü Ba?kan? Gündüz K?l?ç,1955 y?l?nda Metin Oktay’a bir Chevrolet araba vererek 5 y?ll???na Sar? K?rm?z? Formaya ba?lam??t?r.25 A?ustos 1955 tarihinde ilk kez Galatasaray formas?n? giyerek maça ç?kan Metin Oktay henüz 19 ya??nda olmas?na kar??n bu formaya çok çabuk uyum sa?lam??t?r. Ve Galatasaray tak?m?nda forma giydi?i ilk senede 19 gol atarak Gol Kral? olmu?tur. Ve Galatasaray o sezon ?stanbul Lig ?ampiyonu Olmu?tur.
Futbol hayat?nda Palermo gibi bir ?talyan Kulübünde de top ko?turan Metin Oktay, Avrupa’da yapamam?? ve Galatasaray’a geri dönmü?tür. Futbol hayat? boyunca 6 kez gol krall???na ula?an Metin Oktay 217 gollük k?r?lmas? güç bir rekora imza atm??t?r o dönemde. Ancak bu rekor,1988 y?l?nda yine Galatasaray futbolcusu olan Tanju Çolak taraf?ndan k?r?lm??t?r.

10 Haziran 1959 y?l?nda Fenerbahçe kalesine yollad??? topta kale a?lar?n? delmesi, Metin Oktay efsanesini perçinleyen olay olmu?tur. Ve o kadar mütevaz?d?r ki y?rt?lan bölüme bir ?emsiye parças? yap??t?rmay? da ihmal etmemi?tir. Metin Oktay, derbiler’ in büyük golcüsü idi. Futbol hayat? boyunca Fenerbahçe’ye 18 ve Be?ikta?’a 13 gol atan Metin Oktay, bu alanda da k?r?lmas? güç bir rekora imza atm??t?r.36 Kez A Milli formay? giyen Metin Oktay, bu süreç içerisinde 22 gol atm??t?r.13 Eylül 1991 y?l?nda bir trafik kazas?nda hayat?n? yitiren büyük Efsane’yi rahmetle an?yoruz.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.