MODADA DIŞA VURUM

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Genel

src=”/wp-content/uploads/modada-disa-vurum-50fe2197d5c5a.jpg”>Orjinal bir dünya yaratman?n pencereleri aç?ld? bi kaç senedir.Tasar?m nedir… tasar?m modaya nas?l yans?r ve bir sürü de?il, orjinal olabilmek nas?l bir ?eydir görülmeye ba?land? yava?tan…
Ozaman yeni bir ak?m olu?tu; ‘orjinal olmak’ yani biraz daha fazla para verip daha özgün tasar?mlar almak ya da farkl? kombinasyonlar, renkler denemek, olmayacak gibi dü?ünülen aksesuarlar?, ayakkab?lar?, basit kombinasyonlarla uydurabilmek.Hayat?m?za bir kaç sene önce giren ‘tayt’ kavram? h?zla kendini siyah düzlükten çevirdi ve geni?letti. Renklenmekle kalmad?, ayn? zamanda çizgilendi, resimlendi ve bask?land?. Bu sadece tayt? bir aksesuar olmaktan ç?karmad?, ayn? zamanda onu temel bir moda unsuru ve ki?ili?in d??a vurumu olarak da konumlad?.
Hatta bunun için çok özel bir site var hem bu bask?lar?, ki?ilik haline çevirip, muhte?em bir sosyal medya kullan?c?s? olmas?yla, hem de ünlüleri bile giydiren tasar?m anlay???yla muhte?em bir kaynak. Üstelik sadece tayt de?il; etekler, streç elbiseler ve ayn? d??a vurumla birbirinden orjinal ayakkab?larla sizi ba?tan ç?karacak bir yap?s? bile var. ??te buradan da dedi?im kayna?a bir t?kla ula?abilirsiniz.http://www.blackmilkclothing.comSon zamanarda yayg?nla?an bu süreç, Hollywood gibi ya da Paris gibi dünyan?n en büyük moda merkezlerinde de etkilerini h?zla gösterdi. Bugün k?rm?z? hal?da seyretti?imiz elbiselerin kesimlerindeki özgünlük, konsept ya da bir hikaye yakalama durumu da buradan ileri gelmekte.
Ancak söylemek gerekir ki, moda… orjinallik, buldu?un her?eyi bir arada giymek de?ildir… Bence en hassas nokta da budur
Renkleri do?ru kullanabilmek bu bi kaç sezondur en önemli konu oldu. Bunu yapabilen bayanlar için hayat ?ahane…moda b’tane…güzellik efsane!Zümrüt Tanr?öven

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.