‘kuaför’ Etiketli Yazılar

Saç Düzleştiricilerinde Formaldehit Tehlikesi

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Apple | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , ,Bir çok bayan?n olmazsa olmazlar?n aras?na giren saç düzle?tiricileri sa?l??? tehdit ediyor!

Yap?lan ara?t?rmalarda saç düzle?tiricilerinde belirli kanser tiplerinin geli?imini tetikleyen formaldehit bulundu?u gösteriyor. Paketlerin üzerinde “formaldehit içermez” yazan bazen ürünlerde yine de bu maddenin bulundu?u tespit edildi.

Formaldehite maruz kald???nda insan vücudunda baz? tepkiler meydana geliyor. Bu belirtiler aras?nda ka??nt?, burun kanamas? ve ciltte tahri? yer al?yor.

Formaldehit nedir?

Formaldehit su ile çözünen likit bir gazd?r. Ancak yüksek s?cakl?klarla kar??la?t???nda buharla??r ve solunum yoluyla insan vücuduna girer.

Bilim adamlar? kuaförlerde kullan?lan pek çok ürünün formaldehit içerdi?ini ve toplat?lmas? gerekti?ini belirtiyor. Uzmanlar kulland??? ürünün garantisini verebilecek kuaförlerin tercih edilmesi gerekti?ini vurguluyor.

Devamını oku..

Nev Center Kocaeli

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2008 y?l?nda 6 ki?ilik bir ekip ile hizmete giren Nev Kuaför 2012 y?l? sonunda Nev Güzellik Salonunu da bünyesine dahil ederek 16 ki?ilik ekip ile yeni yerini hizmete açm??t?r.

Ki?iye özel butik hizmet anlay???na sahip olan Nev Kuaför, Güzellik Salonunuda hizmete açarak Nev Center olarak hizmet vermektedir. Gelece?e yönelik projeleri halen devam etmektedir.

Nev Center , Nev Kuaför bünyesinde 2012 y?l?nda El & Ayak – Reflexoloji – Zay?flama ve Güzellik Salonu bran?lar?nda hizmete girmi?tir. Konusunda uzman kadromuz ve sahip oldu?umuz teknolojik alt yap? ile siz mü?terilerimize en do?ru hizmeti vermektedir.

Genel Bilgiler
Nev Center’da ki ba?l?ca hizmetlerimiz a?a??daki gibidir;
– El & Ayka Bak?m
– Reflexoloji
– Masaj uygulamalar?
– Cilt Bak?m uygulamalar?
– Accent Ultra ile Zay?flama ve vücut ?ekillendirme uygulamalar?

Nev Center
nevcenter.com
Nev Güzellik Salonu Facebook

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.