‘Astral Meditasyon’ Etiketli Yazılar

Astral Meditasyon ve Astral Seyahat Yapılışı – Video

Yazar: admin | 27 Ağustos 2011 | Kategori: Belgesel | Yorum Yok »
Etiketler: , ,Astral Meditasyon, di?er ad?yla astral seyahat bir anlamda ters dü?ünme sanat?d?r. Bu meditasyon sayesinde hiçbir?ey dü?ünmedi?iniz bir andan sonra ters dü?ünmeye yar?yor.

Astral Meditasyon ve Ters Dü?ünme ;

Art?k s?rt üstü yatmay?, hafif sa?a dönük olmay?, yorgun fakat uykulu olmaman?n gerekti?ini hepimiz biliyoruzdur san?r?m. En uygun vakit sabah uyand???m?z zamand?r, uyand?ktan sonra yataktan ç?kmadan kendimizi uyumaya zorlamakt?r.Kolar?m?z yanda, avuç içleri tavana bakacak ?ekilde ayarlaman?z gerekti?ini ve ayaklar? üst üste koymamak gerekti?inide hat?rlatmak’da fayda var, olabilece?iniz en rahat pozisyonda olman?z gerekmektedir.

Meditasyon: Hiçbir?ey dü?ünmemek ve yok olmak anlamlar?na gelmektedir. Basit bir ?ekilde meditasyon, basit bir nesneye odaklanalarak yap?l?r bu nesne gerçek olabilece?i hayalide olabilir. En basitinden mum ate?i öneririm, bir süre karanl?kta mum ate?ine bakt???n?zda gözlerinizi kapatt?k’dan sonrada mum ate?ini görebilirsiniz, As deneme öncesi bir süre mum ?????na bakt?n’dan sonra uygun pozisyon al?narak yata?a geçilir gözlerinizi kapatt???n?zda mum ?????n? hala görürsünüz ve mum ?????na kendiniz yeni ?ekiller verebilirsiniz, örne?in dans eden iki insan yapabilir veya uçan bir ku?a çevirebilirsiniz, bu sayede beyin hiç bir?ey dü?ünmeyecektir.

Astral Meditasyon Video

Hiçbir?ey dü?ünmeme: Hiçbir?ey dü?ünmeme gerçekten çok zordur, Meditasyon bu i?i birazdaha kolayla?t?r?r fakat meditasyonsuzda ba?arabilen çok ki?i var, hiç bir?ey dü?ünmemeyi ba?ar?rsan?z Astral Seyahati kesinlikle yapabilirsiniz. As?l zor olan beyni tamamen bo?altmakt?r, yata?a uzan?p pozisyonu alt?ktan sonra hiçbir?ey dü?ünmemeniz gerekti?ini bile dü?ünmemeniz gerekmektedir yani beyin tamamen BO? konumda olmal?d?r, bir süre sonra u?ultular, uyu?malar ve ç?nlamalar ba?layacakt?r kalp at??lar?n?z h?zlanabilir korkman?za gerek yok, o an Astral Seyahati ba?ar?yorsunuz demektir önemli olan u?ultular ç?nlamalar ba?lat?ktan sonra yakalanan konsantireyi bozamamakt?r, o an evet ba?ar?yorum, oluyor,olmuyor gibi her hangi bir dü?ünceye kap?lmay?p odaklanman?z gerekmektedir.

Uyu?malar, ç?nlamalar bir süre devam ettik’den sonra gözlerinizin önüne beyaz ekran gelecektir, beyaz ekran geldikten sonra ç?k?? tekniklerinizi uygulayabilirsiniz, örne?in : Gondoldan dü?me hissi, kendinizi ipe çekme hissi, havuza bal?klama atlama hissi ve di?er tekniklerinizi uygulayabilirsiniz, beyaz ekran sonra uygulanacak teknikler sizin Astral Seyahat yapabilece?inizi veya yapamayaca??n?z? belirlet, teknikleri dü?ünmemek gerek, hissetmek gerekir örne?in gondoldan dü?me hissi ise tekni?iniz o kondolun yukardan a??a??ya indi?i an? adeta ya?aman?z gerekmektedir.

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.