‘ASP’ Etiketli Yazılar

Bilgisayar kurslarında neler öğrenilir, gereklimidir?

Yazar: admin | 8 Ağustos 2011 | Kategori: Programlar | 1 Yorum »
Etiketler: , , , , , , , , ,Zaman içerisinde geli?en ülkemizde bilgisayar son derece önemli bir yer edinmi?tir. Hemen hemen her evde bir adet bilgisayar bulunmaktad?r. Bilgisayar, insanlar için yepyeni bir i? olana?? durumundad?r. Günümüzde Türkiye’de birçok bilgisayar e?itim kursu hizmet vermektedir. Peki bilgisayar kurslar?nda ne tür e?itimler al?nabilir ve kazanc?m?z ne olur?

B?LG?SAYAR KURSLARINDA NELER Ö?REN?LEB?L?R?
Günümüzde bilgisayar kurslar? son derece yayg?n durumdad?r ve her 5 insandan biri, çocu?unu bilgisayar kurslar?na yazd?rarak gelece?ini bu ?ekilde garanti alt?na alma amac?ndad?r. Peki bilgisayar kursunda neler ö?retiliyor? Bunlar? maddeleyecek olursak;

1-) HTML, ASP, PHP, C++ gibi birçok kodlama dili e?itimi verilmektedir
2-) Grafik programlar? ve uzman grafiker e?itimi verilmektedir
3-) Profesyonel web tasar?m ve bilgisayar programlama e?itimleri verilmektedir
4-) Çe?itli yaz?l?m dillerini kullanma ve script yaz?l?m e?itimleri verilebilmektedir

B?LG?SAYAR E??T?M?N?N FAYDALARI NELERD?R?
Öncelikle bilgisayar e?itimi alm?? biri iseniz i?siz kalma olas?l???n?z çok dü?üktür. Bunun d???nda çe?itli bilgisayar yaz?l?m veya web tasar?m ?irketlerinde i?lere girebilir ve kariyer yapabilirsiniz. Bilgisayar, sizlere birçok olanak sunmaktad?r. Üniversite mezunu olman?za gerek yok. Bilgisayar, ba?l? ba??na bir e?itim alan?d?r…

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.