‘apple’ Etiketli Yazılar

Microsoft tablet

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Apple | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Microsoft, bir sürpriz yaparak kendi markas?n? ta??yan tabletini tan?tt?. Fakat halen cevaplanmam?? oldukça fazla soru var. Acaba Windows Surface, yine hüsran m? ya?atacak?

Microsoft, tabletlerinin teknik özellikleri ve aksesuarlar? hakk?nda bilgiler payla?t? fakat as?l sorular?n cevaplar?n? vermedi.

Firman?n 2 hedefi oldu?u çok net; Android ve iPad’e rakip olmas? arzulanan Surface for Windows RT ve kurumsal pazara hitap eden Surface for Windows 8 Pro ile her ikisi pazardan da pay elde etmek. Pay?n? art?rmak demiyoruz çünkü Windows’lu tabletlerin pazarda kayda de?er bir pay? yok. Yani Apple ve Android üreticilerinin birkaç y?ld?r rekabet etti?i bu pazarda Microsoft için her ?ey s?f?rdan ba?l?yor.

Her iki tabletin özelliklerine bakt???m?zda Microsoft’un bir inovasyona imza atmad???n? görüyoruz. Gerek i?lemci, gerek ekran gerekse de boyutlar bak?m?ndan “s?radan” özellikler sunuluyor. Üstelik bu tabletler piyasaya 2012?nin sonlar?nda ç?kacak. Yani o zamana kadar bu donan?m konfigürasyonu daha da eskimi? olacak. Windows Surface modellerini di?er ürünlerden ay?ran tek farkl?l?k i?letim sistemi ve arayüz olacak. Windows 7 dokunmatik ekranlarda öylesine ba?ar?s?zd? ki Windows 8?de bir kayd?rma hareketi bile büyük geli?me anlam? ta??yor. Ancak Metro arayüzü henüz kullan?c?larla bulu?mad? ve iOS-Android rekabetinde kendine yer bulabilece?inden kimse emin de?il.

Devamını oku..

Amerikadan Yeni Macbook Air Getirtmek

Yazar: admin | 1 Ocak 2012 | Kategori: Macbook | 4 Yorum »
Etiketler: , , , , ,Yeni jenerasyon Macbook airler, beklendi?inden çok daha fazla ilgi görüyor. Beklendi?inden çok diyorum, çünkü yeni macbook air modellerinin ç?kmas?yla, çok daha ince gözüken ( asl?nda olmayan) eski Macbook air Apple lar ucuzlam??t?. Herneyse, isterseniz biraz 11 inch ve 13 inch Macbook air modellerinin özelliklerine ve Amerika fiyatlar?na göz atal?m.

11 inch Macbook Air’in 2 modeli var.

11-inch : 64GB

 • 1.4GHz Intel Core 2 Duo processor
 • 2GB memory
 • 64GB flash storage1
 • NVIDIA GeForce 320M graphics
 • Fiyat: $999.00

11-inch : 128GB

 • 1.4GHz Intel Core 2 Duo processor
 • 2GB memory
 • 128GB flash storage1
 • NVIDIA GeForce 320M graphics
 • Fiyat: $1,199.00

13 inch lik modeller ise ?öyle:

13-inch : 128GB

 • 1.86GHz Intel Core 2 Duo processor
 • 2GB memory
 • 128GB flash storage1
 • NVIDIA GeForce 320M graphics
 • Fiyat: $1,499.00

13-inch : 256GB

 • 1.86GHz Intel Core 2 Duo processor
 • 2GB memory
 • 256GB flash storage1
 • NVIDIA GeForce 320M graphics
 • Fiyat: $1,799.00

Türkiyede Apple Macbook Air fiyatlar? 3000 TL ile 5000 TL civarlar?nda de?i?iklik göstermektedir.

Amerikan Apple macbook air sitesi

Devamını oku..

Beyaz iPhone 4 Ne zaman gelecek, çıkıyor?

Yazar: admin | 11 Eylül 2011 | Kategori: iPhone 4 | 3 Yorum »
Etiketler: , , , , , ,Yeni Apple iPhone 4 ç?kal? yakla??k 6 ay oluyor. Anak bilindi?i gibi henüz Apple Storelar da beyaz iPhone4 göremiyoruz. Apple’?n yapt??? aç?klamaya göre, beyaz iPhone 4 ler piyasaya 2011 ilk çeyre?inde sürülecek. Fiyat fark? olmayaca??n? dü?ünmemize ra?men, küçük bir fark olmas?da çok ?a??rt?c? olmayacakt?r. ?u anda internet üzerinden ABD’de beyaz iPhone 4 satanlarda bulunmaktad?r. Onlar fiyatlar? 850$ dan sat?yorlar ama tabiki Apple ile hiçbir alakas? yok bunlar?n. E?er siyah iPhone 4 ‘ünüz varsa ve beyaz olmas?n? istiyorsan?z, 300$’a kasa de?i?tirme imkan?n?zda var. Bunlardan birisini talep ediyorsan?z, mail adresinizle birlikte a?a??ya yorum yaparsan?z sizlere ula?abiliriz. ?yi günler dileriz..

Devamını oku..
 • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.