‘2012 Microsoft tablet’ Etiketli Yazılar

Microsoft tablet

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Apple | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Microsoft, bir sürpriz yaparak kendi markas?n? ta??yan tabletini tan?tt?. Fakat halen cevaplanmam?? oldukça fazla soru var. Acaba Windows Surface, yine hüsran m? ya?atacak?

Microsoft, tabletlerinin teknik özellikleri ve aksesuarlar? hakk?nda bilgiler payla?t? fakat as?l sorular?n cevaplar?n? vermedi.

Firman?n 2 hedefi oldu?u çok net; Android ve iPad’e rakip olmas? arzulanan Surface for Windows RT ve kurumsal pazara hitap eden Surface for Windows 8 Pro ile her ikisi pazardan da pay elde etmek. Pay?n? art?rmak demiyoruz çünkü Windows’lu tabletlerin pazarda kayda de?er bir pay? yok. Yani Apple ve Android üreticilerinin birkaç y?ld?r rekabet etti?i bu pazarda Microsoft için her ?ey s?f?rdan ba?l?yor.

Her iki tabletin özelliklerine bakt???m?zda Microsoft’un bir inovasyona imza atmad???n? görüyoruz. Gerek i?lemci, gerek ekran gerekse de boyutlar bak?m?ndan “s?radan” özellikler sunuluyor. Üstelik bu tabletler piyasaya 2012?nin sonlar?nda ç?kacak. Yani o zamana kadar bu donan?m konfigürasyonu daha da eskimi? olacak. Windows Surface modellerini di?er ürünlerden ay?ran tek farkl?l?k i?letim sistemi ve arayüz olacak. Windows 7 dokunmatik ekranlarda öylesine ba?ar?s?zd? ki Windows 8?de bir kayd?rma hareketi bile büyük geli?me anlam? ta??yor. Ancak Metro arayüzü henüz kullan?c?larla bulu?mad? ve iOS-Android rekabetinde kendine yer bulabilece?inden kimse emin de?il.

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.