‘2. el DAMPER DORSE fiyatları’ Etiketli Yazılar

DAMPER DORSE RESIMLERI VE FIYATLARI

Yazar: admin | 27 Ağustos 2011 | Kategori: Endüstriyel | Yorum Yok »
Etiketler: , , , ,Çinlilerin zaman içerisinde teknolojiyi hat safhaya getirdiklerini hepimiz biliyoruz. Damper Dorse, bu teknoloji ile art?k kamyonlar için son derece uygun bir Damper Dorse teknolojisi geli?tirildi. Öncelikle tan?mlar ile ba?layal?m;
Damper Nedir? Damper, bir ?asinin üzerine tak?lm??, inip kalkabilen pozisyonlara sahip kasas? olan, kendinden hareketli ve kolayca yük bo?altan düzene?e verilen isime Damper denmektedir.
Dorse Nedir? Dorse, genel anlam? ile ta??ma araçlar?ndaki kasalara verilen isim olarak bilinir. Damper Dorse sistemi, özellikle in?aat ta??mac?l??? sektöründe muazzam derecede ön plana ç?km??t?r ve i?leri büyük ölçüde azaltm??t?r. ?n?aat alan?na kum ta??mada örne?in; kum el ile kürekler arac?l???yla alana at?lmak yerine Damper Dorse sistemi ile kamyon üzerinden otomatik olarak bir alana bo?alt?labiliyor ve büyük bir kolayl?k sa?l?yor.
Damper Dorse’lerin de al?rken bak?lmas? gereken özellikleri hiç ku?kusuz bulunuyor. Bunlara de?inecek olursak;
1-) Üst Yap? Tipi, minimum 1 metre yüksekli?inde olmal?d?r ve taban minimum 3 metre kal?nl???nda saç kaplama ile olursa son derece uygundur.
2-) ?asi, Uluslararas? ta??mac?l?k standartlar?na uygun ve her durumdaki yol, hava ?artlar?na uygun istenilen ko?ullar? muhafaza edebilecek ?ekilde dizayn edilmi? olmal?d?r. Minimum 10 mm kal?nl???nda asil çelik lamadan olu?ursa sizler için daha iyi olacakt?r.
3-) Dingiller, her biri minimum 8000 kg kapasiteli olmal?d?r ki ta??maya en uygun sistem zaten budur.
4-) Elektrik sistemi ise AB standartlar?na uygun olmal? ve Damper Dorse sistemini kald?rabilecek güce sahip olmal?d?r.
Bu sistem ile sizler de ta??mac?l?k sektöründe en uygun yerlere gelebileceksiniz. Damper Dorse sistemi, kamyonlar için imal edilen bir sistemdir. Ta??ma kamyonlar? için sizler de kullanabilirsiniz. Bizi tercih etti?iniz için te?ekkür ederiz

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.