‘Dolar Kuru’ Kategorisi için Arşiv

6 Haziran 2011 Dolar kuru – 1.58 TL

Yazar: admin | 6 Haziran 2011 | Kategori: Dolar Kuru | 1 Yorum »
Etiketler: , , ,Dolarin bir kac gundur 1.60’in altina inmedigi bu gunlerde, dolarin 1.58’e gerilemesi ve euro’nun 2.30’u gecmesi oldukca dusundurucu. Cunku bir yandanda imkb nin 63200 seviyelerinde dolastigi gorunuyor. Dusunduren nokta su ki, altin fiyatlarindada asiri dusus olmamasina ragmen nasil oluyorda euro ve dolar bu kadar yuksek oluyor.

Bu ay itibari ile dolar yükseli? band?na girmi? bulunmakta. Amerika parasal geni?lemeyi sonlard?rd?. E?er ki haziran ay? itibari ile ufak bir faiz artt?r?m? gelme ihtimali belirdi. Yani dolar?n? geri ça??rmaya ba?layacak. Minik gerilemeler olabilir. Ama dikkat ederseniz Amerikan siyasetinde ciddi de?i?imler söz konusu Ladin öldürüldü, IMF ba?kan? bir ?ekilde alt edildi. Dünya ülkelerini de kendine uygun ?ekillendiriyor, ve en önemlisi Avrupa çok ciddi s?k?nt?lar ya??yor. Alt?n ve dolar yat?r?mc?lar için s???nma liman? olacakt?r.
Elinde alt?n yada dolar olanlar yapt?klar? kar yeter diyenler her yükseli? a?amas?nda sat?? yapabilir.(tekrar al?m olana?? olmayabilir riske girmek istemeyen satabilir) ki dolar?n önü aç?k görünüyor.
?u dönemde parite önemle takip edilmelidir. E?er 1,39 alt?n? görürse gidi?at 1,30 seviyeleri olabilir bunuda ancak haziran ay?ndaki Amerikan mb s?n?n kararalar? etkili olacakt?r. Yaz dolar aç?s?ndan s?cak geçecektir.
Lütfen yat?r?m tavsiyesi olarak almay?n. Sadece verili ko?ullar? kendimce yorumlad?m gerisi size kalm??.

Devamını oku..

2 Şubat 2011 Dolar Kuru – 1.56 TL

Yazar: admin | 2 Şubat 2011 | Kategori: Dolar Kuru | 6 Yorum »
Etiketler: , , , , ,28 Ocak 2011 tarihinde 1.60 TL’ye ç?kan 1 $, de?erini kaybetmeye ba?lad?. Bugün 1.56 lara kadar gerileyen dolar kurunun, yar?n ve ondan sonra ki günde dü?meye devam edece?i tahminler aras?nda.

EUR/USD PAR?TES? 1,4160 SEV?YES?N? GÖRÜR…

EUR/USD

VE PAR?TE ZORLANDI?I D?RENC? HIZLI B?R ?EK?LDE KIRDI VE GÖZÜNÜ 1,40 SEV?YELER?N?N ÜSTÜNE D?KT?.GEÇEN HAFTA YAPILAN DÜZELTME SONRASI HIZLI B?R HAREKET ?Ç?NE G?REN PAR?TEDE 1,3770 SEV?YES?NDE BULUNAN KANAL D?RENC? KIRILDI VE B?R ÜST KANALA KUVVETLENEREK G?R?LD?. ??MD? ?LK D?RENÇ 1,3916 SEV?YES?NDE VE BU SEV?YEDEN MUHAKKAK DÜZELTME GELECEKT?R. GELECEK DÜZELTME ?LE EN FAZLA 1,37 SEV?YELER? GÖRÜLÜR VE SONRASINDA E?ER ANORMAL B?R HABER ÇIKMAZSA 1,40 SEV?YELER?N?N ÜSTÜNE ÇIKILIR.

BEKLENT?M?Z; 1,3916 D?RENC?N?N TEST ED?LMES? VE BU SEV?YEDEN B?R M?KTAR KAR SATI?LARININ GELMES? YÖNÜNDE

AL S?NYAL? DEVAM ETMEKTED?R.

D?RENÇLER: 1,3916 – 1,40 – 1,4160

DESTEKLER: 1,3793 – 1,3730 – 1,3670

GBP/USD

P?YASALARDAK? OLUMLU GEL??MELER K? BUNLARIN ARASINDA GELEN ?MALAT VER?LER? VAR, DOLARDAK? ZAYIFLAMA ?LE 1,61 SEV?YELER?N?N ÜSTÜNE ÇIKILDI. GÖSTERGELER A?IRI ALIM BÖLGES?NE DO?RU ?LERL?YOR. ?LK D?RENC?M?Z 1,6235 SEV?YES?NDE OLUP DENENMES? GEREK?YOR. SONRASINDA ?SE 1,6350  SEV?YELER?NDE BULUNAN D?RENÇ HEDEFLENECEK K? BU SEV?YEDE C?DD? B?R ?K?L? TEPE FORMASYONU OLU?ACAK. ONDAN DOLAYI BU SEV?YEDEN KAR SATI?LARI GELMES? BEKLENMEL?.

BEKLENT?M?Z; 1,6235 D?RENC?N?N TEST ED?LMES? VE BU SEV?YEDEN B?R M?KTAR KAR SATI?LARININ GELMES? YÖNÜNDE

AL S?NYAL? DEVAM ETMEKTED?R.

D?RENÇLER: 1,6175 – 1,6235 – 1,6357

DESTEKLER: 1,6113 – 1,6052 – 1,5991

USD/JPY

82,03 DESTE??N?N KIRILMASI ?LE HIZLANAN SATI?LAR 81,25 DESTE??N?N TEST ED?LMES?NE SEBEP OLDU. BU SEV?YEDE BULUNAN DESTEK ÖNEML? OLUP ?U AN ?Ç?N B?R TEPK? ALINMI? VAZ?YETTE. ANCAK 80,50-80,85 SEV?YELER?NDE ANA DESTEK BULUNMAKTA OLUP TEST ED?LME POTANS?YEL? HALA DEVAM ED?YOR. GÖSTERGELERA?IRI SATIM BÖLGE?SNE G?RMEYE BA?LADI. TEPK? ALIMLARININ GELMES?N? BEKLEMEK YANLI? OLMAZ.

BEKLENT?M?Z; 81,64 D?RENC?N?N TEST ED?LMES? YÖNÜNDE, ANCAK HALA GÜÇLÜ OLMADI?I VE A?A?I HAREKET?N HER AN GÖZLEMLENEB?LECE?? UNUTULMAMALI.

SAT S?NYAL? DEVAM ETMEKTED?R.

D?RENÇLER: 81,64 – 82,03 – 82,42

DESTEKLER: 81,25 – 80,85 – 80,46

USD/TRY

HEDEF SEV?YEM?Z OLAN 1,61’DEN BEKLENT?LER?M?Z DAH?L?NDE GELEN SATI?LAR, ÖNEML? B?R DESTEK OLARAK BEL?RTT???M?Z 1,5625 SEV?ES?NE DO?RU AZALDI. BU SEV?YEDEN B?R M?KTAR TEPK? ALIMLARI GELMES? BU DESTEK NOTASININ ÖNEM?N? GÖSTER?YOR B?ZE. GÖSTERGELER A?IRI SATIM BÖLGES?NE DO?RU ?LERL?YOR, ANCAK BU BÖLGEYE G?RM?? DE??L. BU DA B?ZE 1,625 KIRILIRSA 1,5381 SEV?YES?N?N GÖRÜLEB?LECE??N? BEL?RT?YOR.

BEKLENT?M?Z; 1,5869 D?RENC?NE DO?RU ALIMLARIN HAF?F HAF?F GELMES? YÖNÜNDE OLUP, SONRASINDA SATI?LARIN DEVAM ETMES? DE SÖZ KONUSU OLAB?L?R.

SAT S?NYAL? DEVAM ETMEKTED?R.

D?RENÇLER: 1,5869 – 1,5991 – 1,6113

DESTEKLER: 1,5747 – 1,5625 – 1,5503

ALTIN

1343,75 D?RENC? BEKLENT?LER?M?Z DAH?L?NDE B?R DAHA TEST ED?LD?. BU SEV?YEN?N ÖNEM?N? SÜREKL? OLARAK BEL?RT?YORUZ. Z?RA GEÇ?LMES? DURUMUNDA 1375 D?RENC?NE KADAR DEVAM EDECEK B?R YÜKSEL?? GÖZLEMLENEB?L?R. ANCAK KIRILAMAMASI DURUMUNDA DA YEN?DEN 1312 DESTE?? TEST ED?LECEKT?R. TEKN?K GÖSTERGELER KIS VADEL?LERDE A?IRI ALIMBÖLGES?NE G?RMEYE HAZIRLANIRKEN B?ZE KISA VADEDE 1343,75 D?RENC?N?N KIRILAMAYAB?LECE??N? DÜ?ÜNDÜRÜYOR. ANCAK ORTA VADEL?LER DE A?IRI SATIM BÖLGES?NDEN DÖNMEYE ÇALI?IYOR, BU DURUM DA KISA VADEL? SATI?LAR GELSE DE SONRASINDA YEN?DEN YÜKSEL?? OLAB?LECE??N? GÖSTER?YOR.

BEKLENT?M?Z; 1328,13 DESTE??NE DO?RU ÇEK?LME OLAB?LECE?? YÖNÜNDE, ANCAK 1343,75 – 1344 SEV?YELER? YUKARI KIRILIRSA YÜKSEL?? GELEB?L?R. BU DURUMDA ALIM YAPILMASI UYGUN OLACAKTIR.

AL S?NYAL? DEVAM ETMEKTED?R. ANCAK 1330 SEV?YES?N?N A?A? KIRILMASI DURUMUNDA SAT S?NYAL? BA?LAYACAKTIR.

D?RENÇLER: 1343,75 – 1351,56 – 1359,38

DESTEKLER: 1335,94 – 1327,76 – 1320,31

Devamını oku..

Dolar 1.60 TL oldu! Doların 28 Ocak 2011 Durumu

Yazar: admin | 28 Ocak 2011 | Kategori: Dolar Kuru, Ekonomi | 1 Yorum »
Etiketler: , , , ,Dolar kurunun bugün 1.60 TL’ye ç?kmas?yla beraber, piyasalar büyük bir çalkant?yla günü kapad?. 28 Ocak 2011 tarihli dolar kuru, yakla??k 0.07 TL birden art?? gösterdi. Uzun zamand?r 1.53 seviyelerinde seyreden dolar kurunun bu denli yüksek art??? insanlar?n akl?nda soru i?areti b?rakt?. Birkaç haber sitesinden ald???m yorum ve bilgileri burada sizlerle payla?mak istiyorum.

EURUSD DAHA YÜKSEL?R M? ? ALTIN DAHA DÜ?ER M??

EUR/USD

DÜN AMER?KA’DAN GELEN HAFTALIK ??S?ZL?K MAA?I BA?VURULARI VE ?ST?HDAM RAKAMLARI BEKLENT?LER?NDEN KÖTÜ GELD?. ANCAK BU RAKAMLARIN HAFTALIK DE????M OLDU?UNU UNUTMAYALIM. Z?RA GENEL ??S?ZL?K RAKAMLARIN DÜ?ME SÖZ KONUSU YAN? TOPARLAMA VAR. BUGÜNKÜ KAPANI? PAR?TE ?Ç?N ÖNEML? OLACAK. ÇÜNKÜ HAFTALIK KAPANI? GERÇEKLE?ECEK VE 1,3780 SEV?YELER?NDE B?R KAPANI? OLURSA 1,4160 VE BELK? DE ÜZER?NE DEVAM EDECEK HAREKET? BA?LATACAK. 1,37 SEV?YES?N?N ÖNEM?N? SÜREKL? OLARAK VURGULUYORUZ. Z?RA BU SEV?YEN?N ÜSTÜNE ÇIKAMAZSA HAFTALIK KAPANI?LARDA, SERT DÜ?Ü?LER YA?ANACAK AMA YUKARI KIRARSA DA 1,40 LARIN ÜSTÜNE ÇIKILMASI SÖZ KONUSU OLACAK.

BEKLENT?M?Z; 1,3730-1,3665 ARASINDA YATAY SEYR?N OLMASI YÖNÜNDE

AL S?NYAL? DEVAM ETMEKTED?R, ANCAK 1,3670 SEV?YES?N?N A?A?I KIRILMASI DURUMUNDA SAT S?NYAL? BA?LAYACAKTIR.

D?RENÇLER: 1,3730 – 1,3793- 1,3916

DESTEKLER: 1,3670 – 1,3610 – 1,3550

GBP/USD

1,5991 STERL?N ?Ç?N SINIR SEV?YES?…BU SEV?YEY? GEÇMEKTE ZORLANAN ?K?L? 1,5747 DEN GELEREK BU SEV?YEY? B?R DAHA DENED? K? O DÜ?Ü? SONRASI BU SEV?YEYE B?R DAHA GELMES? BEKLENM?YORDU, Y?NE KIRAMADI VE GER? ÇEK?LME SÖZ KONUSU OLDU. 1,5869 ?U ANDA ÖNEML? B?R DESTEK SEV?YES? VE KIRILMASI DURUMUNDA 1,58 VE 1,5750 SEV?YELER?N? GÖREB?L?R?Z.

BEKLENT?M?Z; 1,5870 SEV?YES?N?N DENENMES? VE B?R M?KTAR TEPK? GELMES? YÖNÜNDE, SONRASINDA BU SEV?YEN?N KIRILMASI SÖZ KONUSU OLURSA, 1,5750 SEV?YES? DESTEK OLACAKTIR.

SAT S?NYAL? DEVAM ETMEKTED?R.

D?RENÇLER: 1,5930 – 1,5991 – 1,6052

DESTEKLER : 1,5870 – 1,5808 – 1,5750

USD/JPY

82,03 DESTE??N?N ÖNEM?N? SÜREKL? BEL?RT?YORUZ VE DÜN GELEN HABERLERLE BERABER(JAPONYA KRED? NOTU ?ND?R?M HABER?)  BU SEV?YEDEN ALINAN DESTEKLE 83,20 D?RENC? TEST ED?LD?. ANCAK GEÇ?LEMEMES? KAR SATI?LARININ GELMES?NE SEBEP OLDU. GECE SAATLER?NDE JAPONYA’DAN GELEN VER?LERDE, ??S?ZL?KTE OLUMLU GEL??MELER YA?ANIRKEN EV SATI?LARI VE PAREKENDE SATI?LAR VER?LER? K? MAKRO AÇIDAN ÖNEML? VER?LERD?R BEKLENT?LER?N ALTINDA GELD?. DEMEK K? KRED? NOTUNUN DÜ?ÜRÜLMES? DURDUK YERE YAPILMAMI?.

BEKLENT?M?Z; 82,42 DESTE??N?N TEST ED?LMES? YÖNÜNDE

AL S?NYAL? DEVAM ETMEKTED?R.

D?RENÇLER : 82,80 – 83 – 83,20

DESTEKLER : 82,61 – 82,42 – 82,22

USDTRY

DOLAR TÜRK L?RASI KAR?ISINDAK? GÜCÜNÜ KORUYOR, ANCAK 1,59 SEV?YES? DE B?R TÜRLÜ GEÇ?LEM?YOR. NEDENLER?N? HAFTA BA?INDAN BER? BEL?RT?YORUZ YABANCI ÇIKI?I D?YE. RAKAMSAL OLARAK SON ?K? AYDA 6 M?LYAR DOLAR C?VARINDA OLDU??U TAHM?N ED?L?YOR. TAB? BU DURUM TÜRK P?YASASININ YURTDI?I P?YASALARDAN AYRI?MASINA SEBEP OLUYOR. MERKEZ BANKASININ ATTI?I SON ADIMLAR ?ÇERDE AYRI DI?ARDA AYRI ALGILANIYOR. BU AYRI?MAYA SEBEP OLUYOR.

BEKLENT?M?Z; 1,5870 – 1,5625 BANDINDAK? YATAY HAREKET?N DEVAMI YÖNÜNDED?R.

AL S?NYAL? DEVAM ETMEKTED?R, ANCAK 1,5730 SEV?YES?N?N A?A?I KIRILMASI DURUMUNDA SAT S?NYAL? BA?LAYACAKTIR.

D?RENÇLER : 1,5870 – 1,6113

DESTEKLER: 1,5750 – 1,5711 – 1,5625

ALTIN

DESTEK TANIMAYAN ALTINDA 1312 BEKLENT?M?ZDE GERÇEKLE?T?. YÜKSELEN KANALIN ALT BANDINI A?A?I DO?RU ZORLUYORUZ. 1285 SEV?YES?N?N DE KIRILMASI DURUMUNDA YÜKSELEN KANAL B?TM?? VE ALTIN ?Ç?N UZUN SÜRE SONRA DÜ?Ü? TREND? ?LK KEZ BA?LAMI? OLACAK. ANCAK BUNUN ?Ç?N 1285 SEV?YES?N?N KIRILMASINI GÖRMEM?Z GEREK?R.

BEKLENT?M?Z; 1312 SEV?YELER?NDEN B?R M?KTAR TEPK? ALIMLARI GELSE DE 1300 DOLAR SEV?YES?N?N ALTINA SARKMALARIN OLMASI YÖNÜNDE

SAT S?NYAL? DEVAM ETMEKTED?R.

D?RENÇLER : 1320 – 1328 – 1335

DESTEKLER : 1312 – 1305 – 1297

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.