H1N1 VİRÜSÜ [DOMUZ GRİBİ]

Yazar: admin | 14 Ekim 2011 | Kategori: Sağlık
Etiketler: , , , ,

Son zamanlarda ülkemizde ve di?er ülkelerde bir bela gibi dola?an H1N1 virüsü ile ilgili k?saca bilgilendirmeler ve önlemler içeren makale haz?rlamak istedik ve bunu sizlere sunuyoruz.

H1N1 virüsü, halk aras?nda Domuz Gribi olarak bilinen virüstür. ?nsanlar? ölüme kadar götürebilen bu virüs, son zamanlarda ülkemizin en büyük sorunu durumunda bulunuyor. Sadece ülkemizin de?il, di?er tüm Avrupa ve dünya ülkelerinin ba?l?ca en büyük sorunu olan bu virüs h?zla büyüyor ancak ülkemizde ?uanda etkisini nas?l olduysa azaltm?? durumda.

H1N1 virüsü, doktorlar taraf?ndan Zatüre hastal???n?n evrim geçirmi? versiyonu olarak tan?mlan?yor ve insanlar bu konuda sürekli olarak uyar?l?yor. El ile dahi olsa bula?abilen bu virüs, insanlara zaman?nda müdahale edilmedi?i takdirde gitgide büyüyor ve fazlas? ileinsanlar? çürüten bir durum haline geliyor.

H1N1 virüsü, bula?t??? insan?n metabolizmas?n? kötü derece bozmakta ve insan?n?n vücut direncini azaltmakta. ?nsan?n vücut direncinin azalmas? demek, her türlü hastal??a aç?k kap? b?rakmas? demektir ve ölüm riski san?lan orandan çok daha fazla olacakt?r.
Bu virüsten korunman?n yollar?na da de?inelim. Uzmanlar?n yapt??? aç?klamalara göre a?a??dakiler sizleri H1N1 virüsüne kar?? savunmal? konuma geçirecektir.

1-) ?nsanlarla ikili temastan ve yak?n temastan mümkün oldu?unca kaç?n?n?z.
2-) Hayvanlar ile mümkün oldu?unca temas kurmamaya çal???n?z. Aksi takdirde elinize bula?acak mikroplar sizi zehirleyebilir
3-) Yemekten önce, yemekten sonra veya biryeri tuttu?unuzda elinizi kesinlikle sterilize ediniz.
4-) Kirli havan?n bulundu?u Ortamlardan mümkün oldu?unca uzak durunuz. Ki ald???n?z hava önemlidir ona da de?er vermelisiniz

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.