Dolar 1.60 TL oldu! Doların 28 Ocak 2011 Durumu

Yazar: admin | 28 Ocak 2011 | Kategori: Dolar Kuru, Ekonomi
Etiketler: , , , ,

Dolar kurunun bugün 1.60 TL’ye ç?kmas?yla beraber, piyasalar büyük bir çalkant?yla günü kapad?. 28 Ocak 2011 tarihli dolar kuru, yakla??k 0.07 TL birden art?? gösterdi. Uzun zamand?r 1.53 seviyelerinde seyreden dolar kurunun bu denli yüksek art??? insanlar?n akl?nda soru i?areti b?rakt?. Birkaç haber sitesinden ald???m yorum ve bilgileri burada sizlerle payla?mak istiyorum.

EURUSD DAHA YÜKSEL?R M? ? ALTIN DAHA DÜ?ER M??

EUR/USD

DÜN AMER?KA’DAN GELEN HAFTALIK ??S?ZL?K MAA?I BA?VURULARI VE ?ST?HDAM RAKAMLARI BEKLENT?LER?NDEN KÖTÜ GELD?. ANCAK BU RAKAMLARIN HAFTALIK DE????M OLDU?UNU UNUTMAYALIM. Z?RA GENEL ??S?ZL?K RAKAMLARIN DÜ?ME SÖZ KONUSU YAN? TOPARLAMA VAR. BUGÜNKÜ KAPANI? PAR?TE ?Ç?N ÖNEML? OLACAK. ÇÜNKÜ HAFTALIK KAPANI? GERÇEKLE?ECEK VE 1,3780 SEV?YELER?NDE B?R KAPANI? OLURSA 1,4160 VE BELK? DE ÜZER?NE DEVAM EDECEK HAREKET? BA?LATACAK. 1,37 SEV?YES?N?N ÖNEM?N? SÜREKL? OLARAK VURGULUYORUZ. Z?RA BU SEV?YEN?N ÜSTÜNE ÇIKAMAZSA HAFTALIK KAPANI?LARDA, SERT DÜ?Ü?LER YA?ANACAK AMA YUKARI KIRARSA DA 1,40 LARIN ÜSTÜNE ÇIKILMASI SÖZ KONUSU OLACAK.

BEKLENT?M?Z; 1,3730-1,3665 ARASINDA YATAY SEYR?N OLMASI YÖNÜNDE

AL S?NYAL? DEVAM ETMEKTED?R, ANCAK 1,3670 SEV?YES?N?N A?A?I KIRILMASI DURUMUNDA SAT S?NYAL? BA?LAYACAKTIR.

D?RENÇLER: 1,3730 – 1,3793- 1,3916

DESTEKLER: 1,3670 – 1,3610 – 1,3550

GBP/USD

1,5991 STERL?N ?Ç?N SINIR SEV?YES?…BU SEV?YEY? GEÇMEKTE ZORLANAN ?K?L? 1,5747 DEN GELEREK BU SEV?YEY? B?R DAHA DENED? K? O DÜ?Ü? SONRASI BU SEV?YEYE B?R DAHA GELMES? BEKLENM?YORDU, Y?NE KIRAMADI VE GER? ÇEK?LME SÖZ KONUSU OLDU. 1,5869 ?U ANDA ÖNEML? B?R DESTEK SEV?YES? VE KIRILMASI DURUMUNDA 1,58 VE 1,5750 SEV?YELER?N? GÖREB?L?R?Z.

BEKLENT?M?Z; 1,5870 SEV?YES?N?N DENENMES? VE B?R M?KTAR TEPK? GELMES? YÖNÜNDE, SONRASINDA BU SEV?YEN?N KIRILMASI SÖZ KONUSU OLURSA, 1,5750 SEV?YES? DESTEK OLACAKTIR.

SAT S?NYAL? DEVAM ETMEKTED?R.

D?RENÇLER: 1,5930 – 1,5991 – 1,6052

DESTEKLER : 1,5870 – 1,5808 – 1,5750

USD/JPY

82,03 DESTE??N?N ÖNEM?N? SÜREKL? BEL?RT?YORUZ VE DÜN GELEN HABERLERLE BERABER(JAPONYA KRED? NOTU ?ND?R?M HABER?)  BU SEV?YEDEN ALINAN DESTEKLE 83,20 D?RENC? TEST ED?LD?. ANCAK GEÇ?LEMEMES? KAR SATI?LARININ GELMES?NE SEBEP OLDU. GECE SAATLER?NDE JAPONYA’DAN GELEN VER?LERDE, ??S?ZL?KTE OLUMLU GEL??MELER YA?ANIRKEN EV SATI?LARI VE PAREKENDE SATI?LAR VER?LER? K? MAKRO AÇIDAN ÖNEML? VER?LERD?R BEKLENT?LER?N ALTINDA GELD?. DEMEK K? KRED? NOTUNUN DÜ?ÜRÜLMES? DURDUK YERE YAPILMAMI?.

BEKLENT?M?Z; 82,42 DESTE??N?N TEST ED?LMES? YÖNÜNDE

AL S?NYAL? DEVAM ETMEKTED?R.

D?RENÇLER : 82,80 – 83 – 83,20

DESTEKLER : 82,61 – 82,42 – 82,22

USDTRY

DOLAR TÜRK L?RASI KAR?ISINDAK? GÜCÜNÜ KORUYOR, ANCAK 1,59 SEV?YES? DE B?R TÜRLÜ GEÇ?LEM?YOR. NEDENLER?N? HAFTA BA?INDAN BER? BEL?RT?YORUZ YABANCI ÇIKI?I D?YE. RAKAMSAL OLARAK SON ?K? AYDA 6 M?LYAR DOLAR C?VARINDA OLDU??U TAHM?N ED?L?YOR. TAB? BU DURUM TÜRK P?YASASININ YURTDI?I P?YASALARDAN AYRI?MASINA SEBEP OLUYOR. MERKEZ BANKASININ ATTI?I SON ADIMLAR ?ÇERDE AYRI DI?ARDA AYRI ALGILANIYOR. BU AYRI?MAYA SEBEP OLUYOR.

BEKLENT?M?Z; 1,5870 – 1,5625 BANDINDAK? YATAY HAREKET?N DEVAMI YÖNÜNDED?R.

AL S?NYAL? DEVAM ETMEKTED?R, ANCAK 1,5730 SEV?YES?N?N A?A?I KIRILMASI DURUMUNDA SAT S?NYAL? BA?LAYACAKTIR.

D?RENÇLER : 1,5870 – 1,6113

DESTEKLER: 1,5750 – 1,5711 – 1,5625

ALTIN

DESTEK TANIMAYAN ALTINDA 1312 BEKLENT?M?ZDE GERÇEKLE?T?. YÜKSELEN KANALIN ALT BANDINI A?A?I DO?RU ZORLUYORUZ. 1285 SEV?YES?N?N DE KIRILMASI DURUMUNDA YÜKSELEN KANAL B?TM?? VE ALTIN ?Ç?N UZUN SÜRE SONRA DÜ?Ü? TREND? ?LK KEZ BA?LAMI? OLACAK. ANCAK BUNUN ?Ç?N 1285 SEV?YES?N?N KIRILMASINI GÖRMEM?Z GEREK?R.

BEKLENT?M?Z; 1312 SEV?YELER?NDEN B?R M?KTAR TEPK? ALIMLARI GELSE DE 1300 DOLAR SEV?YES?N?N ALTINA SARKMALARIN OLMASI YÖNÜNDE

SAT S?NYAL? DEVAM ETMEKTED?R.

D?RENÇLER : 1320 – 1328 – 1335

DESTEKLER : 1312 – 1305 – 1297

“Dolar 1.60 TL oldu! Doların 28 Ocak 2011 Durumu” yazısı için 1 Yorum

Coralyn

Thank God! Someone with barins speaks!

13 Haziran 2011 saat 16:19 | #509

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.