Celal Tan Ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi izle

Yazar: admin | 19 Kasım 2011 | Kategori: Video
Etiketler: ,

Celal Tan Ve Ailesinin A??r? Ac?kl? Hikayesi film afi?iCelal Tan Ve Ailesinin A??r? Ac?kl? Hikayesi izle. Normalde bizim türklerin çekti?i filmler o kadar güzel olmaz. Ben de bu yüzden bende pek fazla tercih etmiyorum fakat nedense bu filmi için ayn?s?n? söyleyemem. Bir arkada??msa ?zlenecek o kadar çok film var ki bu filmi biraz geç izlerim diye dü?ünüyorum. O da nam? diyar Aslan Bey oldu?u için diyor. Bir di?er arkada??m?n görü?ü ise ?u ?ekilde oldu: Bana göre çok s?radan normal film zaten bu aralar 3 4 ayd?r güzel film ç?km?yor. Ben film konuusunda kendimi iyi buluyorum ve türk filmlerine s?cak bakm?yorum. Ve türk filmler belli ba?l? filmler var. Yani her gelen bir film.Ç?kart?yor önemli olan kurgu ve türk filmlerinde sabit ya a?k ya dram yada komedi hele komedi (küfür) olmas? herkes be?eniyor bence çok kötü küfür ederek insanlara bu mesaj? veriyorlarsa veyahut kurgu bu ise hiç yapmas?nlar daha iyi ama türk milleti bunlar? nedense hayranl?kla izliyor.Bizim fark?m?zda bu zaten veyahut a?k filmleri hep ayn? zaten genel olarak genç nesiller özellikle bayan arkada?lar?m?z türk a?k filmlerine bay?l?yor. Nedense a?k filmleri çok be?eniyorlar tamam be?enebilirler ama yani bu kadar s?radan a?k filmleri de çok hayranl?kla izlenmesi gerekmez.Ve dram filmler ben dram filmleri çok seviyorum gerçek olaylardan olu?ursa benim için o filmin çok büyük avantaj? olur. Çünkü filmi dikkatle ve her?eyi anlamaaya çal???r. Nese uzatmadan bu film çok s?radan yani senaryo sabit daha güclü olam?yor hayal gücünü zorlayam?yorlar. Ben inan?yorum türklerden çok iyi filmler ç?kabilir. Ama böyle cidden zor. Onur Ünlü iyi bir yönetmen olabilir. Ama dizilerde çok iyi filmlerde çok basit kal?yor.Celal Tan Ve Ailesinin A??r? Ac?kl? Hikayesi izlemekle alakas?z olarak söylüyorum bunlar?. Bu benim fikrim yani daha iyi yazabilir ama filmlerde zor gibi duruyor. Ve filmle dizi aras?ndan milyonlarca fark var. Ve zaten türk milleti film izlemeyi çok sever. Aç?p da kitap okumaz. Okumas? gerekiyor. ?zlesin de bilim kurgu filmlerini sonra beyin y?kas?nlar bilim kurgu filmleri gerçek de?ildi. Fantastik filmler bilim kurgu filmlerine göre daha iyi niye mi? çünkü fantastik filmler hayal gücüne göre yap?lan bir kurgudur. Tabi saçma ama bilim kurgu filmleri gibi Hologram de?il.! Celal Tan Ve Ailesinin A??r? Ac?kl? Hikayesi izlem Nese film hakk?nda söyleyeceklerim s?radan türk filmi bence bu dizileri ba?ar?l? olabilir. Ama bu film ben normal buldum. TÜRK F?LMLER? LÜTFEN KURGU SENARYO GEL??T?R?N YA B?ZDEN OSCAR F?LMLER? ÇIKAB?L?R.TEMBELL?K YER?NE ÇALI?KAN B?R M?LLET OLALIM. HERKES YAPTI?I ???NDE ÇOK ?Y? OLMAYA ÇALI?SIN. Tabi bunlar? diliyorum ama kim dinler kimse biz böyle bir milettiz nese ama bu film izlenir tabiki de sadece daha iyi olabilir. Ergen filmi ?afak vaktini izlyece?inize böyle filmleri izleyin. Kurtlar vampirler böyle bi?e olmaz b?kmad?n?z m? kurt vampirden hep ayn? kurgu zaten nese filmi izleyin ama daha iyi olabilirdi. Ve bu filmin sloganu demi?ler ya “ölümü kar?? koyabilmenin en iyi yolu onu ciddiye almamakt?r.” ?u bir gerçek ki “yeryüzünde ya?ayan her canl? ölümü tadacakt?r.” Yani ölümü çok dü?ünmeyeceksin tamam iyi hakl?lar da biz bu dünya’ya neden geldik ne amaçla ne için bo? yere mi hiç dü?ündünüz mü? bunlar? dü?ünün derim. Her insan ölecek yani bu kesin dünyada kesin olan tek bilinen gerçek diyebiliriz. Ama biz yok olmayaca??z bunu da dü?ününüz biz su taneciklerinden veya topraktan yarat?ld?k ama biz ölüp de yok olmayaca??z hepimiz yapt???m?z iyi ?eyler veyahut kötü ?eylerden cezaland?r?p yada ödüllendirece?iz. Yani k?saca öldükten sonra yarat?laca??z tekrardan ve baki bir hayat olacak buda kesin Kur’an-? Kerim’de de yaz?yor. Neyse demek istedi?im ?ey daha derine girmeden ölüm gerçek ve biz ölümü de dü?ünmeliyiz. Yoksa herkes bu dünyada istedi?ini yaps?n zulümler, i?kenceler, suikastler, yani akl?na gelebilece?iz her?eyi yaps?n insan ve bunu kar??l???n? almas?n. Her insan yaln?zd?r asl?nda yaln?z do?ar yaln?z ya?ar ve yaln?z ölür. (Tabi sevdikelrimiz olur ama dü?üncelerimizi hayallerimizi sadece biz biliriz) Ölüm gerçek ve bizde dü?ünmeliyiz. O elinde sonunda gelecek ama dedi?im gibi çok dü?ünmeyeceksin. Ak?l bunu kald?ramayabilir ?izofrenli?e de gidibilir. Beni fikrim bu kimsenin inanc?na kar??amam sadece ele?tiri yapt?m.

“Celal Tan Ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi izle” yazısı için 1 Yorum

Francois

Bidaha mı izlesem naapsam :S Bu film sayesinde çoğu insan aynı şeyleri düşünmüştür eminim..nin de bu filmle doğduğunu düşünüyorum…

5 Şubat 2012 saat 09:33 | #1867

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.