Bu şehrin kadınları 17 kasım 2011 izle

Yazar: admin | 17 Kasım 2011 | Kategori: HD Diziler
Etiketler: , , ,

Bu ?ehrin kad?nlar? 17 kas?m 2011 izle. Bir realty ?ov olan Bu ?ehrin kad?nlar? program?, 17 kas?m da yay?na ba?l?yor. Bu ?ehrin kad?nlar? program?nda 30 gün boyunca 4 bayan?n aile ve ki?isel hayatlar? ekranlar?m?za yans?yacak. Ya?ad?klar? problemler, mutluluklar ve ba?ar?lar bizleri di?er insanlar?n nas?l ya?ad?klar?n? gösterecek. Tamamen gerçek ki?iler taraf?ndan çekilecek olan programda hiçbir düzenleme yok. Bu bayanlar?n ya?ad??? anlar ile ilgili olarakda uzmanlar?m?z, Türk halk?n? bilinçlendirecek. Bu dört kad?n birbirlerini hiç tan?m?yorlar ve daha önce ki hayatlar?nda hiç görmemi?ler. Haftada bir gün biraraya gelinerek bayanlar?m?z birbirlerini tan?maya, birbirlerinin problemlerine çözüm bulmaya çal??acaklar. Bu ?ehrin kad?nlar? 17 kas?m 2011 izle isteyenler saat 14:15 de ekran ba??na geçebilirler.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.