2011 EV DEKORASYONU MODASI

Yazar: admin | 11 Ağustos 2011 | Kategori: Endüstriyel

Bu yaz?m?zda 2011 y?l?nda moda olabilecek ev dekorasyon tasar?mlar?ndan bahsetmek istiyoruz. Genellikle iç mimarlar taraf?ndan genel fikir olarak yürütülen dekor modellerine de?inelim istedik.
?ç mimarlar, bu sene evlerde aç?k ve canl? renkler kullanacaklar?n? ve yeni bir tarz yaratacaklar?n? öne sürüyorlar. Evlerde genellikle yaprak tarz? desenler kullanacak olan mimarlar, malzeme olarak kaliteli markalar?n kaliteli ürünlerini kullanacaklar?n? söylüyorlar.
Renk olarak farkl? ?eyler de dü?ünülebilir. K?rm?z? ve Beyaz renkler ev dekorasyonu dü?ünen ki?iler için bu sene en uygun renkler olarak kullan?lacak. Genel olarak insan?n içini açan ve gerçekten mükemmeliyetçi bir yakla??mla durumlara aç?kl?k getiren mimarlar?m?z, ev dekorasyonu ile ilgili bilinen her ?eyin Milenyum ile de?i?ece?ini savunuyor.
Ki?isel zevklerin d???nda gerçekten farkl?l?klar yaratmay? amaç edinen uzmanlar, genellikle k?rm?z?, beyaz, ye?il, aç?k mavi gibi renkleri evlerde kullanmay? amaçl?yor. Evinizde kullanaca??n?z çiçek desenli çaydanl?klar, ??k ve sade avizeler 2010 modas?n? yans?tacak yeni de?erler olacak.
Hal?lar da genellikle koyu renkler tercih edilirken çok aç?k renkli evlerde genel olarak aç??a yak?n desende hal?lar kullan?lacak. Uzmanlar, duvar tavan renklerinin tamam? ile beyaz olmamas? gerekti?ini ve evlere göre bunun de?i?ebilece?ini söylüyorlar. Bizde bu konuda uzmanlar ile hem fikir durumday?z.
Evleriniz de?erlidir. Evlerinizin içine de,dekorasyonuna da ayn? önemi göstermelisiniz.Gösteresiniz ki bir tarz?n?z olsun.

“2011 EV DEKORASYONU MODASI” yazısı için 3 Yorum

Kevrel

Furrealz? That’s marveloulsy good to know.

23 Ağustos 2011 saat 09:22 | #638
Kert

Hey, that’s the grteaest! So with ll this brain power AWHFY?

24 Ağustos 2011 saat 17:56 | #690
Jonetta

Check that off the list of things I was cnofuesd about.

4 Kasım 2011 saat 17:40 | #1167

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.