Zinde Kalmak İçin Beslenme Önerileri

Yazar: Admin 2 | 26 Eylül 2013 | Kategori: Sağlık
Etiketler: ,

Beslenme pek çok farkl? anlamda oldukça önemlidir. Zinde kalmak için beslenme önerileri oldukça çe?itlidir. Bunlardan biri dengeli beslenmektir. Özellikle dengeli kahvalt? yapmak kesinlikle oldukça önemlidir. Ayn? zamanda ara ö?ünler arlanmamal?d?r. Kalori konusunda dikkatli davranmak gerekmektedir. Az kalorili olan besinleri tüketmek faydal? olacakt?r. Ak?am yeme?i olu?turulurken de pek çok besinin oldu?u ama kalori düzeyi dü?ük olan besinler tercih edilmelidir.

Zinde kalmak için beslenme önerileri de?erlendirilirken dikkat edilmesi gereken önemli bir husus bulunmaktad?r. TV kar??s?nda ya da bilgisayar ba??nda at??t?rma yapmaktan kaç?nmak oldukça önemlidir. Bu sayede yemek yeme oldukça k?sa bir sürede tamamlanm?? olacakt?r.

Yemek yemek ac?k?ld??? için olmal?d?r. Zevk için yemek yemek kesinlikle ?i?manl??a neden olacakt?r. Hemen hemen her ülkede ziyafet vermek bir gelenektir. Bu tarz durumlarda insanlar aç olmasa bile yemek yemek durumunda kalabilmektedir. Dolay?s?yla bu yeme biçimlerinden kaç?nmak gerekmektedir. Gerçekten aç oldu?u için yemek yiyen ki?i do?rusunu yapmaktad?r. Bunun yan?nda zinde kalmak için beslenme önerileri aras?nda küçük porsiyonlar tüketmek de bulunmaktad?r.

Bol bol su içmek, tatl?lar? mümkün oldu?u kadar az yemek, egzersiz yapmak ve açl??? kontrol etmek gibi pek çok ?ey zinde kalman?z? sa?layacakt?r. Küçük porsiyonlarda yemek yemenin ileriki a?amas?nda tabakta yemek b?rakmak gelecektir. Egzersiz yapmak da zinde kalmay? sa?layacakt?r. Beslenme ile birlikte de?erlendirilmelidir.

Zinde Kalmak ?çin Beslenme Önerileri

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.