Yiyecek Faydaları

Yazar: Admin 2 | 26 Temmuz 2013 | Kategori: Sağlık
Etiketler: , ,

S?cak çikolata veya s?cak kakao, genellikle eritilmi? çikolata veya toz kakao, s?cak süt veya su ve ?eker içeren s?cak içecek.

?lk çikolata içece?inin yakla??k 2000 sene önce, Mayalar taraf?ndan yap?ld??? dü?ünülmektedir. 1400’lere kadar kakao içecekleri, Aztek kültürünün önemli bir parças? olmu?tu.[1] Yeni Dünya’daki Meksika’dan Avrupa’ya getirildi?i zaman Avrupa’da popüler olan içecek, o tarihlerden beri çe?itli de?i?ikliklere u?rad?. 19. yüzy?la kadar s?cak çikolata, kar?n a?r?lar? gibi birtak?m rahats?zl?klar?n t?bbî tedavilerinde dahi kullan?ld?. Günümüzde ise s?cak çikolata bütün dünyada tüketilmekte olup, ?talya’da haz?rlanan çok koyu k?vaml? cioccolata densa veya genellikle Amerika Birle?ik Devletleri’nde içilen daha sulu bir k?vama sahip olan s?cak çikolata gibi farkl? ?ekillerde servis edilmektedir.

Çikolatan?n Faydalar? Nelerdir?

Cevizin Faydalar?

C Vitamininin Faydalar?

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.