X-Man Gelecek Geçmişin Günleri Filmi

Yazar: Admin 2 | 20 Mart 2014 | Kategori: dizi
Etiketler: ,

bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün Sinema kategorisinde ki X-Man Gelecek Geçmi?in Günleri Filmi hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

X-Man Gelecek Geçmi?in Günleri filmi 2014 y?l?nda vizyona girmesi planlanan bir film. Özellikle serinin di?er iki filmi olan  X-man ve X-man 2 ile be?enileri üzerine toplayan X-man serisinin üçüncü film olmas? ile de çok say?da bekleyeni oldu?unu söyleyebiliriz. Özellikle fantastik bir kurgu olan filmin yönetmenli?ini ba?ar?l? bir isim olan Bryan Singer yap?yor.

Marvel’i çok say?da çizgi roman?n olu?turucusu olarak biliyoruz. X-man serisi filmler de Marvel’e ait olarak hayat?m?za giren kurgular aras?nda. Özellikle Bryan Singer X-man serisindeki üçüncü filmini X-Man Gelecek Geçmi?in Günleri ile vizyona ç?kar?yor. Ancak bu X-man serisinin sadece Bryan Singer taraf?ndan yönetmenli?inin yap?lm?? oldu?u k?s?m. Farkl? bir yönetmen ile daha önceki filmler de X-man serisi filmler aras?nda yer al?yor. Özellikle bu filmin toplamda 7. Marvel’in uyarlama X-man sinema filmi oldu?unu söyleyebiliriz.

X-Man Gelecek Geçmi?in Günleri filmi bir aç?dan daha da ön plana ç?karan özelliklere sahip. Bunlardan en önemlisi de 2000 y?l?nda çekilmi? olan X-man ve 2012 y?l?nda vizyona girmi? olan X-man-Birinci S?n?f filmlerinin kadrolar?n? bir arada tekrar topluyor olmas?. Bu iki filmi izlemi? olan X-man’in duyarl? izleyici kitlesi serinin bu filminin vizyona girmesini de iple çekiyor.

X-Man Gelecek Geçmi?in Günleri filminde X-Men bu kez zamanda yolculuk yapmak durumunda kal?r. Bunu yaparken büyük de bir amac? var. Ancak X-Men’in planlar? hiç de s?radan olmayacak. Dünyadaki tüm canl?lar? etkileyecek, evrensel sonuçlara kadar ula?abilecek bir plan bu. Tarihi bir olay? tamamen de?i?tirmek ise bunun görünürdeki yüzü. Tabii bu zorlu plan? yerine getirmek ise X-Men için dahi olsa hiç kolay bir i? de?il. Zorlu dü?manlar ve rakipleri X-Men’i bu filmde de epey zorluyor. Birbirinden farkl? maceralar, zorlu dü?manlar ve ütopik hayalleri ile X-Men izlenilesi bir macera sunuyor yine.

X-Man Gelecek Geçmi?in Günleri filminde kadroya bakacak olursak bahsetti?imiz gibi daha önceki iki filmde oldu?u gibi yönetmen Bryan Singer oluyor. Oyuncu kadrosunda ise ba?rollerde Hugh Jackman Wolverine olarak geliyor kar??m?za. Di?er iki önemli karakterden ilki de Michael Fassbender’in canland?rd??? Magneto olacak. Jennifer Lawrance ise Mystique olarak ç?kacak kar??m?za. Bu kez rolünü daha iyi benimsemi? olmas? ile göz dolduracak. Kadroda yer alan di?er oyuncular ise daha önce bahsetti?imiz gibi serinin eski iki filminden transfer olan karma bir oyuncu grubun elemanlar?.

http://www.putur.com/x-man-gelecek-gecmisin-gunleri-filmi/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.