Varna Meydan Savaşı

Yazar: admin | 29 Temmuz 2011 | Kategori: Tarih
Etiketler: ,

Ahmet Refik’in Osmanlı Zaferleri isimli eserinin Varna Meydan Savaşı bölümünden özettir. Savaşın sebepleri, gelişimi, sonuçları hakkında bilgiler yer almaktadır

Çelebi Sultan Mehmed Han ile tekrar dalgalanmaya başlayan Osmanlı bayrağı özellikle Sultan II. Murad zamanında Belgrat önlerine kadar gelmişti. Sultan II. Murad, özellikle Anadolu’da işleri yoluna koyup imar faaliyetlerine giriştiği bir sırada şehzade Alaaddin Çelebi’nin vefat etmesi üzerine son derece üzüldü ve devlet işlerini on iki yaşındaki oğlu Sultan Mehmet’e bırakarak Manisa’ya çekildi.

İşte bu gelişmeler Macar kralı Ladislas içi bir vesile oldu. Ona Osmanlı’daki bu gelişmeleri Karamanoğlu İbrahim Bey bildirdi. Bunun üzerine derhal Osmanlılarla yaptığı antlaşmayı bozan Ladislas, savaş hazırlıklarına başladı. Kurabileceği en güçlü orduyu kurmak için kolları sıvayan Ladislas, ilk etapta 11.000-12.000 kadar bir kuvvet toplayarak Segedin’e geldi. Bu ordunun üçte biri Macar, geri kalanın yarısı Polonya ve yarısı da diğer milletlerdendi. Daha sonra Orsava’ya gelen orduya burada Jan Hunyad kumandasında 4.000 kişi daha katıldı. Ordu buradan sonra da Rasova şehrine ulaştı. Buraya ulaşana kadar askeri nizamlara aykırı birçok harekette bulunan ordu pek çok şehri yağmaladı. Ardından Niğbolu önlerine gelen orduya burada da 4.000 kişilik bir ordu katıldı. Yine bu sırada Niğbolu kalesinin muhafızı, Osmanlı komutalarından Firuz Beyzade Mehmed Bey idi. Özellikle yeterli kuşatma aleti bulunmayan müttefikle ordusu şehri ele geçirmek istemesine rağmen küçük hücumlar yapmak zorunda kaldılar. Böylece bir çok telefat verdiler. Ardından sırasıyla Şumnu ve Petriç şehirlerine ulaşan Haçlı ordusu nihayet Kasım ayının dokuzuncu günü Varna şehrine girdi.

Müttefikler ordusunun saldırı hazırlıkları yaptığını haber alan Osmanlılar ise derhal bir harp meclisi topladılar. Bu mecliste Sultan Murad’a mektup yazılmasına karar verildi. Bu mektupta Sultan Murad’a derhal tahtına çıkmasının gerekliliğinden bildirilmişti. Sultan Murad ise mektupa şöyle cevap veriyordu; “Oğlumuz Sultan Mehmed’e hilafet makamını ve saltanat tahtını devretmekten maksadımız, bundan böyle istirahat etmekten ibarettir. Padişahlık kendine lazımsa din ve devleti korusun!”

Bunun üzerine Sultan Mehmed ikinci bir mektup yazarak şöyle dedi; “Cihan sultanlığı kendisine ait ise, tahtının başına gelip düşmana ders vermesi farzdır. Yok padişah biz isek verilen emre uymak üzerlerine elzemdir!”

Bunun üzerine derhal harekete geçen Sultan Murad topladığı 40.000 kişilik ordusu ile Edirne’ye hareket etti ve Rumeli’ye geçti. Süratli bir emirle ordu savaş meydanına yani düşmanın daha önceden geldiği Varna önlerine geldi. Bu sırada Osmanlı ordusu yaklaşık 100.000 kişiyi bulmaktaydı ve savaş düzeni tıpkı Niğbolu Savaşı’ndaki düzene benzemekteydi.

Savaşın başlamasıyla iki orduda birbirlerine şiddetli hücumlarda bulundular. Bir ara müttefikler ordusu üst üste birkaç başarı kazandı. Bu arada Macar kralı Ladislas da savaşın kesin sonucunu kendisi belirlemek için 500 seçkin askeriyle yeniçerilere doğru ilerlemeye başladı. Bir anda bu kuvvetin etrafını saran Yeniçeriler birçok düşmanı öldürdüler. Ayrıca Koca Hızır adında bir yeniçeri Macar kralı Ladislas’ın kellesini keserek padişaha getirdi. Kesik kelleyi bir mızrağa taktıran padişah onu tepeye astırdı. Bunu gören birçok düşman askeri de kaçmaya başladılar. Böylece Osmanlılar yeni bir zafer kazanmış oldular.

Müttefikler ordusu bu savaşta Tuna’da boğulanlardan hariç 10.000 ile 12.000 arasında telefat verdiler. Yapılması gereken hazırlıkları savaştan önce çok kısa bir zamanda yapan Osmanlı ordusu bu zaferle askeri dehasını bir kez daha kanıtlamıştır. Nitekim bu zaferin kazanılmasında en önemli konulardan biri de meydan savaşında eksik kuvvetlerin mücadele etmesine rağmen kale kuşatmalarını fazla askerden oluşan kuvvetlerin sonuçlandırmasıdır….

Ahmet Refik’in Osmanlı Zaferleri isimli eserinin Varna Meydan Savaşı bölümünden özettir. Savaşın sebepleri, gelişimi, sonuçları hakkında bilgiler yer almaktadır.

Tarihçi Talha Gönülalan tarafından yapılan bir özettir. www.bildigim.com

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.