Uzmanlardan Diyet önerisi

Yazar: Admin 2 | 6 Ağustos 2013 | Kategori: Sağlık
Etiketler:

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Ara?t?rma Hastanesi’nden uzman diyetisyen Özlem Atalay, gazetelerde yay?nlanan diyetleri önermediklerini belirterek, “Gazetelerde herkesin uygulayabilece?i diyetler veriliyor. Diyet ki?iye özel olmal?” dedi.

Uzman diyetisyen Özlem Atalay gazetelerde ç?kan diyetlere herkesin uymas?n?n imkans?z oldu?unu belirterek, “Sabah aç karn?na soda ve kahve öneriliyor. Bunlar mide rahats?zl?klar? olanlara çok zararl?. Aç karna mideye asitli yiyecekler girmi? oluyor. Ayr?ca bu diyetler kalorisi çok dü?ük oldu?undan herkesin uygulayabilece?i diyetler de?il. Mesela her ö?ün avokado ve muz yenilen diyetler vard?r. Ço?u ki?i sorsan?z avokado yememi?tir. Avokado alabilecek kaç ki?i vard?r. Ki?ilerin yapt??? i?ler de farkl?d?r. Ayakta veya oturarak yap?lan i?lerde, kilo, ya? ve boy ayn? olsa bile ayn? enerji harcanmaz. Ki?ilerin, kilolar? ve boylar? de?i?iyor. Gazetelerde yaz?lan diyetleri 25 ya??ndaki insan da kullan?yor 45 ya??ndaki insan da. Bu hiçbir ?ekilde uygun de?il. Herkesin sevdi?i yiyecekler farkl?d?r. Diyetler, ki?ilerin sevdi?i yiyeceklere göre ayarlan?r” diye konu?tu.

Al?nt?d?r. Devam?n? haber sitelerinden okuyunuz.

Kaynak: Diyet Uzmanlar?ndan Alt?n Öneriler

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.