Uzaktan Kumandalı Arabalar

Yazar: Admin 2 | 13 Kasım 2013 | Kategori: dizi
Etiketler: , ,

bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün Sektörel kategorisinde ki Uzaktan Kumandal? Arabalar hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Ah?aptan yap?lan araba ve hayvan figürleri, evde yap?lan kuma? bebekler, tel ve tenekelerden yap?lan oyuncak arabalardan sonra çocuklar Türkiye’de ilk kez 1985 y?l?nda uzaktan kumandal? araba oyuncaklar? ile tan??t?.

RC Car ad? ile dünyada adland?r?lan kumandal? arabalar, oyuncak araba içerisindeki tekerlekleri döndürebilen bir motorun, kablosuz olarak radyo frekans? ile uzaktan ileri, geri, sa?a ve dola hareket ettirilmesi mant??? ile çal???rlar. 1985 y?l?nda radyo frekans? yayan cihazlar?n ülkemize ithalat? serbest b?rak?ld???nda, çocuklarda ilk kez oyuncak marketlerinde uzaktan kumandal? arabalar ile tan??t?. Evde ve d?? mekânlarda oynamaya müsait olan bu oyuncaklar as?l heyecan? ise arkada?lar?n?z ile birlikte arabalar?n?z? yar??t?r?rken ya?an?yordu.

Her yeni ürün veya teknolojide oldu?u gibi kumandal? araba fiyatlar? da ilk piyasaya ç?kt?klar?nda oldukça yüksek bir bedelle sat?l?yor, gelir seviyesi dü?ük olan ülkemizde maalesef çocuklar?n sadece hayallerinde bir uzaktan kumandal? arabas? oluyordu. Günümüzde ise 15 TL ile 500 TL aras?nda fiyatlar ile e?lenceli, kalite uzaktan kumandal? araba bulmak mümkün. Bu geni? fiyat aral??? ile her ailenin bütçesine uygun kumanda araba modelleri oyuncak ma?azalar?nda veya oyuncak web sitelerinde rahatl?kla bulunabiliyor.

Bu http://www.candaoyuncak.com/uzaktan-kumandali-arabalar web adresinden kumandal? araba fiyatlar? ve modelleri hakk?nda bilgi alabilirsiniz, hatta be?endi?iniz ve bütçenize uygun uzaktan kumandal? arabay? çocu?unuz için online sat?n alabilirsiniz.

Uzaktan kumandal? araçlarda fiyatlar?n farkl?l??? genelde araban?n ne kadar büyük veya ne kadar küçük olmas?na göre de?i?ir. Ölçekler ile boyutland?r?lan bu oyuncaklar 1:10, 1:12,1:24 gibi ölçülere göre grupland?r?l?r. Örne?in gerçek bir arac?n boyu 240 cm ise 1:10 ölçekli bir kumandal? araban?n boyu 10 kat küçültülür ve 24 cm yapar. Ayn? araç 1:24 ölçek olsayd? kumandal? modeli 10 cm olacakt?r. Yani kumandal? oyuncak arabalar da ölçek ne kadar büyürse oyuncak o kadar küçük olur demektir.

Kumandal? araba fiyatlar?nda di?er bir etken ise oyuncaklar?n pilli ve ?arjl? olmas? ile direk alakal?d?r. Pilli kumandal? oyuncaklarda aileler oyuncak d???nda pil içinde s?k s?k para ödemek zorunda kal?rken, ?arjl? model uzaktan kumandal? oyuncaklar al?rken biraz daha pahal? olsa da, daha sonra pillerini sürekli ?arj ederek uzun süre kullanmak mümkün oluyor.

http://www.putur.com/uzaktan-kumandali-arabalar/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.