Ünlü Güzellerin Güzellik Sırları

Yazar: admin | 18 Ocak 2013 | Kategori: Magazin
Etiketler: , , , ,

Ünlü güzeller, saç ve cild bak?mlar? il ilgili püf noktalar?n? aç?klad?.Kimi annesinin tavsiyesine uyuyor, kimisi sa?dan soldan duydu?unu. Fakat ?unu söyleyebiliriz ki hepsinin püf noktalar? mutlaka i?e yar?yor. Denemekte yarar var :)

Ça?la ?ikel
Saçlar?ma s?k s?k tatl? badem ya?? bak?m? yap?yorum. Saçlar?m kurudu?unda ya da matla?t???nda dipten uca badem ya?? sürüp, en az 1-2 saat bekletiyorum. Ard?ndan iyice duruluyorum. Düzenli yap?ld???nda gerçekten çok i?e yar?yor.

Gülben Ergen
Cildim için do?al ürünler kullanmay? seviyorum. Çok daha sa?l?kl? ve güvenilir geliyor bana. Son dönemde uygulad???m bal maskesi de bunlardan biri. Bir miktar bal? yüzüme masaj yaparak uyguluyorum. Parlakl?k veriyor ve gerginlik sa?l?yor.

Yüksel Ak
Lavanta ya??, badem ya??, kakao ya??, kay?s? ya?? ve biraz da bebe ya??n? kar??t?r?p vücuduma sürüyorum. Bu kar???m çok ho? kokulu, harika bir nemlendirici haline geliyor. ?u an hamile oldu?um için çatlak önleyici vazifesi de görüyor.

Ceylan Çapa
Cildimi iyi temizlemek ve nemlendirmek benim için çok önemli. Cilt temizli?i sonras? yüzümü Hindistan cevizi ya??yla nemlendiriyorum. Hem do?al hem de hafif yap?s?yla cildime çok iyi geliyor.

Burcu Güne?
Do?al bak?m yöntemlerini s?kl?kla kullan?yorum. Limonu s?kt?ktan sonra kalan lifli k?sm?n? vücuduma sürüyorum; cildimi yumu?at?yor ve canland?r?yor. Bir di?er bak?m s?rr?m ise, deniz tuzu ve birtak?m aromatik ya?lar? kar??t?rmak. Yasemin, portakal, badem, lavanta, jojoba ya?? gibi ya?lar? deniz tuzu ile kar??t?r?p, vücuduma peeling yap?yorum. Bu yöntem sayesinde cildimden ölü deriyi atarken, ayn? zamanda da nemlendiriyorum.

Ahu Ya?tu
Haftada iki kez yüzümü sodayla y?k?yorum. So?uk soda cildimin canlanmas?n? ve gözeneklerimin s?k?la?mas?n? sa?l?yor.

Özge Özberk
Türk kahvesini içtikten sonra dibinde kalan telveyle ellerime peeling yap?yorum. Bu annemden ö?rendi?im bir s?r. Ellerinizin üstünü ve t?rnak diplerinizi kahve telvesiyle iyice ovu?turun ve ?l?k suyla durulay?n. Neredeyse krem sürmeye gerek kalmayacak kadar yumu?ad???n? göreceksiniz.

Pelin Karahan
Kivinin göz altlar?n? rahatlat?c? etkisini duymu?tum. Birkaç kez denedim, gerçekten de i?e yar?yor. ?nce dilim halinde gözlerinizin üzerine koyuyorsunuz; gözlerinizi hem dinlendiriyor hem de göz alt?ndaki koyu halkalar?n rengini al?yor. Bu yöntem kurtar?c?m oldu

Fatma Topba?
Saç bak?m?na her zaman özen gösteririm. Do?al maskelerin yan? s?ra, bu ara uygulad???m özel bir formülüm var. ?ampuan?m?n içine bir miktar bal koyuyorum ve kar??t?r?yorum. Bu kar???mla saçlar?m? y?k?yorum. Böylece saçlar?m hem besleniyor hem de nemleniyor.

Siren Ertan
Annemin tavsiyesini dinliyorum ve arada s?rada geceleri yatmadan önce yüzüme Bepanthen sürüyorum. Cildimi derinlemesine nemlendiriyor ve çok iyi hissettiriyor.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.