Türk-İtalyan İlişkileri

Yazar: admin | 25 Temmuz 2011 | Kategori: Tarih
Etiketler: ,

Kanuni Sultan Süleyman döneminde tekamülünün zirvesine erişen Osmanlı Devleti, bu dönemden itibaren bir duraklama ve gerileme dönemine girdi. Devletin zayıflaması karşısında devlet adamlarının aldıkları tedbirler yeterli olmayınca Batılı ve büyük devletler olarak tabir edilen Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya, Avusturya ve Prusya gibi devletler karşısında Osmanlı Devletinin gücü azaldı. Bu durum yukarıda isimleri sayılan Batılı devletlerin Osmanlı Devleti ve toprakları üzerinde bazı emellerinin ortaya çıkmasına veya vârolan emellerinin alevlenmesine sebep oldu. Özellikle 20. yüzyılın başlarından Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadar geçen sürede Osmanlı Devleti değişik coğrafyalarda bu devletlerle savaşlar yapmak zorunda kaldı.

Bu tarihlerde yoğunlaşan Türk-İtalyan İlişkileri ilk olarak Osmanlı Devleti ve İtalya arasında yapılan Trablursgarp Savaşı ve bu savaşın neticelenmesiyle imzalanan Uşi Antlaşması ile kendini göstermektedir. Bu dönemde iki devlet arasındaki sorun sömürge arayışındaki İtalya’nın Trablursgarb’a saldırmasıyken Uşi Antlaşması’ndan sonra Oniki Adanın İtalya’ya geçici olarak bırakılmasıyla bir sorun daha çıkmış bulunmaktaydı. Tarihte Ceneviz ve Venedik İmparatorluklarını yıkan Türkler Osmanlı Devleti zamanında İtalyanlarla yaptığı toplam 15 savaşın 11’ini kazanmış olmalarına rağmen I. Dünya Savaşı’ndan itibaren onlara karşı daha az güçlü görünmüştür.

Bundan sonraki dönemde Türk-İtalyan ilişkilerinin genel olarak I. Dünya Savaşı ile başlayan ve savaşın sonucunda ortaya çıkan yeni duruma göre şekillendiğini söyleyebiliriz. I. Dünya Savaşı’na İttifak Devletleri’nin yanında giren Osmanlı Devleti, savaşa İtilaf Devletlerinin yanında giren İtalya ile karşı saflarda yer almıştır. Bunun sonucunda iki devlet cephelerde çarpışmış ve Osmanlı Devleti savaşı kaybeden tarafta yer alarak savaştan zararla çıkarken İtalya, kazanan devlet olarak Osmanlı Devleti toprakları üzerinde pay elde etme çabasına girişti.

İşte bu dönemde başlayan Türk Milli Mücadelesi ile Anadolu’da İtilaf Devletleri işgallerine karşı bir direniş ortaya çıktı. Özellikle Anadolu’nun batı kesiminde bazı emelleri olan İtalya’nın diğer İtilaf Devletleri ile anlaşamaması ve Yunanistan ile bazı çıkar çatışmaları yaşaması üzerine emellerinden vazgeçtiğini görüyoruz. İtalya’nın Anadolu üzerindeki iddialarından vazgeçmesi belki geçici denilebilecek bir gelişme idi. Fakat yine de I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin karşısında yer alan ve savaştan sonra Türkiye’yi paylaşmak teşebbüsünde bulunan üç büyük devlet arasında Türkiye ile iyi münasebetler kuran ilk devletin İtalya olduğunu belirtmek gerekmektedir.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.