The Thing Şey izle

Yazar: admin | 3 Kasım 2011 | Kategori: Video
Etiketler: , , ,

?ey filmi fragman??ey filminin ilkini izlemi? ve en be?endi?i filmler aras?na alm?? biri olarak diyebilirim ki; o filmin klasikle?en ve o döneme göre yap?lm?? ?a?k?nl?k verici derecede inan?lmaz sahneleri ayar?nda de?il ama çok iyi. Sadece yorumlara bakarak, gidip gitmemeye karar vermeyin. Çünkü, sinemadan anlayan kesimin %80’i filmi oldukca be?enmi?ler. Görsellik tatmin edici ve o filmin gücüne olabildi?ince yakla?maya çal??m??lar. Ayr?ca o filmde ele al?nmayan konuyu yani öncesini ele almalar? da güzel olmu?. Eski filmin gidi?at?na benzese de birebir ayn? olmas?n fiye u?ra?m??lar ve baz? yerleri de?i?tirmi?ler; örne?in test yöntemi. Ürpertici sahneleri var. Anlayamad???m 1980’lere göre çok çok iyi görsellik olmas? gerekirken eski filmin daha güçlü bir görselli?i olmas?. Filmin sonu ise k?z?n son sahnesinde bitmeliydi; sonradan gelen sahneler gereksizdi ve filmin kalitesine olumsuz etki vermi?ti bence. ?ey izlemek isteyenlere yinede gitmelerini öneririm.

Genelde sinemaya gitmeden önce bildigim.com’a girer yorumlar? okur filmi be?enen ço?unluktaysa öle izlerdim. bu filmde de öle yapt?m ancak be?enmeyenler ço?unluktayd? vizyondaki tüm filmleri izled?im için, sona bu filmi b?rakd?m. E?er sizde burdaki yorumlara kanarak filmi izlemekden vazgeçiyorsan?z sak?n bu filmde öle yapmay?n. Ben çok be?endim ?ahsen, filmde aral?ks?z gerildim, ses efektleri çok güzeldi. genelde yarat?k filmlerini sevmem ama the thing i oldukça be?endim. Ha izlemezseniz çok ?ey kaybetmezsiniz onu da söleyim.

?ey fragman izle

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.