SONBAHARDA TIRNAKLAR

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Genel

src=”/wp-content/uploads/sonbaharda-tirnaklar-50fe22d3b8f86.jpg”>Önce t?rnaklardan ba?lar her?ey öyle de?il mi ?
Kad?nlar?n ve erkeklerin en çok sevdi?i ?eydir eller… Eller ve t?rnaklar… ?lk ad?md?r tan?mak için. Sizi ve karakterinizi anlatan, kim oldu?unuzu ilk ad?mda kar?? tarafa anlatan bölgedir eller. Erkeklerde bak?m ve jestlerle yapar bunu ama kad?nlar?n en derin yard?mc?s? t?rnaklard?r. Bak?ml? bir eli ‘daha’ güzel yapman?n da tek yoludur vesselam.Yani manikürden de?il… onun k?yafeti ‘oje’ dünyas?ndan bahsediyorum bu yaz?da.
Tabii ki bu kadar önemli bir noktada durunca da trend belirleme konusunda da öncü olabiliyor t?rnaklar…
??te baz? sonbahar renkleri de t?pk? k?yafetlerimizde, aksesuarlar?m?zda, ?apkalar?m?zda ve rujlar?m?zda, hatta saçlar?m?zda oldu?u gibi ojelerde de kilit noktada bulunuyor bu sene.
Ho? sohbet bir çay saati için muhte?em ‘do?all?klar’, lila renkleri, k?r?k beyazlar yani t?rnaklardaki klasik masumiyetler bu sene oldukça yayg?n. Ya da kendinizi daha di?i göstermek istiyorsan?z ‘bordo’ ve tonlar?n? kullanmak da bir yöntem olabilir. Her zaman masum olmak kim ister öyle de?il mi ?Belki de marjinalli?e kaç?p, daha iddial? olmak için bir partide ‘krom’ renkleri ‘alt?n ve gümü?’ dokular? kullanmak da bir yol olabilir sizin için. Daha yarat?c? bir?eyler istiyor ve sade k?yafetinize tatl?l?k katmak istiyorsan?z ‘retro’ tarz? desenleri kullanmaktan hiç çekinmeyin. Siyah üzerine beyaz çizgiler çekin, k?rm?z? üzerine sar? noktalar koyun, mavi üzerine beyaz daireler olu?turun… tüm nostaljik geçmi?i t?rnaklar?n?za ta??y?n.
Sonbahar tüm farkl? tarzlar?, geni? önerileri ve birbirinden farkl? kad?n karakterlerini yönlendiren düzenleriyle bomba gibi gelirken, Sizler de t?rnaklar?n?zdan ba?lay?n ya?murlu günleri beklemeye.Sonra itiraf edebilirsiniz ‘bu t?rnaklar hiç bu kadar güzel olmam??t?.Zümrüt Tanr?öven 

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.