Sirkeli Domates Soslu Biber Tarifi

Yazar: Admin 2 | 18 Eylül 2013 | Kategori: dizi
Etiketler:

Domates sosu Türk mutfa??n?n vazgeçilmez lezzetlerinden birisidir. Her türlü yeme?e kullanabilen bu sosu de?i?ik sebzeler ile tatland?rarak da sofralar?n?zda kullanabilirsiniz. Türk kad?nlar?n?n en çok kulland??? domates sosunu ?imdi size verece?imiz sirkeli domates soslu biber tarifi ile de deneyebilirsiniz. Haz?rlad???n?z sosu et yemekleri ve baklagiller ile birlikte servis ederek, yemeklerinize ayr? bir lezzet katabilirsiniz.

Biberin ve sirkenin ayr? bir lezzet katt??? bu domates sosunu Türk sofra kültürünün önemli al??kanl?klar?ndan olan suyuna ekmek banmak için sofralar?n?za koyabilirsiniz. Domates ve sirke ile lezzeti daha da artan olan biberi ise yemeklerinizin yan?nda tüketebilirsiniz. Sirkeli domates soslu biber tarifi sayesinde haz?rlad???n?z yemeklerinizin lezzetini daha da artt?racaks?n?z. Bu sos ise sofralar?n?z?n vazgeçilmez bir parças? halini alacak.

Biber ve domatesin sirke ile birlikte pi?irilmesi ile yap?lan bu muhte?em sosu bol miktarda yapabilir, daha sonra haz?r bir ?ekilde sofraya koymak için kavanozlarda pi?irebilirsiniz. Özellikle bir veya yar?m litrelik kavanozlarda pi?irmeniz sizin için çok daha pratik olacakt?r. Böylece bu lezzetli sosu bir kere pi?irebilir, kavanozlarda daha sonra kullanmak için gönül rahatl??? ile saklayabilirsiniz. Bu sosu kavanozlar?n içerisinde pi?irerek y?llar boyunca dolab?n?zda saklayabilir, sevdiklerinize içinde hiçbir katk? maddesi bulunmayan bu sosu her istedi?inizde kavanozu açarak tatt?rabilirsiniz.

Ancak sosu saklarken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta kavanozun kapa??n? açt?ktan sonra sosu k?sa sürede tüketmeniz gerekti?idir. Kavanozun kapa??n? açt?ktan sonra buzdolab?n?zda saklamal? ve bozulmamas? için uzun süre dolapta bekletmeden tüketmelisiniz. Sos kavanozlar?n içerisinde hava almadan durabildi?i için uzun y?llar boyunca bozulma riski ta??maz. Bu nedenle hava almad??? takdirde yani kavanozun kapa??n? açmad???n?z sürece uzun zaman saklayabilirsiniz.

Sirkeli domates soslu biber tarifi oldukça az malzeme ile ve pratik bir ?ekilde haz?rlanarak pi?irilebilir. Hem içerisinde katk? maddesi konmad??? için son derece do?al bir sostur, hem de kavanozlar?n içerisinde pi?ti?i için uzun süre sa?l?kl? bir ?ekilde saklayabilirsiniz. Böylece sevdiklerinize haz?rlad???n?z do?al sosu istedi?iniz zaman servis edebilirsiniz.

Bu do?al ve lezzetli sosu haz?rlamak için ihtiyac?n?z olacak malzemeler: 2 kilo etli k?rm?z? domates, yar?m kilo sivri ac? biber ( k?l biberi olarak da bilinir ), 1 ba? sar?msak, sirke, 1 çay barda?? kadar zeytinya?? ve bulabiliyorsan?z kaya tuzu kullanman?z lezzetini daha çok artt?r?r ancak normal tuz da kullanabilirsiniz.

Sirkeli domates soslu biber tarifinde öncelikle domateslerin kabuklar?n? soyarak rondoda püre halinde çekin. Elde etti?iniz bu püreye kabuklar?n? soydu?unuz sar?msaklar? ekleyerek ikisini birlikte bir kere daha ezin. Ancak ezdi?iniz kar???m?n çok sulu bir k?vam? olmamas? konusunda dikkatli olun.

Rondo ile i?iniz bittikten sonra ezdi?iniz domatesi ve sar?msa?? geni? bir kab?n içerisine alarak yukar?da verilen ölçülerde sirke, tuz ve zeytinya??n? domatese ilave ederek kar??t?r?n. Bu sos için yeterli olacak sirke miktar? yakla??k olarak 3 çay barda?? kadard?r. Ancak siz sosunuzu haz?rlarken kendiniz sirke tad?n? hissedebilece?iniz ?ekilde sirke miktar?n? artt?r?p azaltabilirsiniz. Tuz oran?n? da ayn? ?ekilde sosun tad?na bakarak kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Sosunuzu haz?rlad?ktan sonra k?l biberleri kavanozlara dikine bir ?ekilde yerle?tirin ve kavanozlar?n a?z?n? doldurmayacak ?ekilde sosu kavanozlara payla?t?r?n. Yar?m saat kadar bekledikten sonra kavanozlar?n kapaklar?n? s?k? bir ?ekilde kapatarak ters çevirin. Bu ?ekilde içinde kalan havan?n ç?kmas?n? sa?lam?? olursunuz.

Sirkeli domates soslu biber tarifinde kavanozlar? birkaç gün bu ?ekilde saklayarak oldukça lezzetli bir sos elde edebilirsiniz.

Sirkeli Domates Soslu Biber Tarifi

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.