Sahte Para Nasıl Anlaşılır?

Yazar: Admin 2 | 12 Ağustos 2013 | Kategori: Ekonomi

Kaynak: Sahte Para Nas?l Anla??l?r?

Merkez Bankas? taraf?ndan bas?lan yeni banknotlardaki güvenlik özellikleri 4 gruba
ayr?lmaktad?r. Bunlar halka, profesyonellere, makinelere ve Merkez Bankas?na münhas?r özellikler
olarak belirlenmektedir.
Halen tedavülde bulunan Türk Liralar?n?n halka ve profesyonellere yönelik ortak güvenlik
özellikleri ile her banknot kupürüne ait farkl? güvenlik özellikleri bulunmaktad?r.
-Emniyet ?eridi: Tüm banknotlarda  kâ??da gömülü olarak yer almaktad?r.  Banknot ????a
tutuldu?unda her 2 yüzden de kesintisiz bir hat ?eklinde görülüyor. ?erit üzerinde yer alan kupür
de?eri ve TL harfleri de okunabilmektedir.
Filigran: Ön yüzünde yer alan Atatürk portresinin küçü?ü ile kupür de?erini gösteren say?dan
olu?uyor. Banknot ????a tutuldu?unda her 2 yüzden de görülebilmektdir

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.