Sağlıklı ve Güzel Saçlar İçin İpuçları

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kad?n olsun, erkek olsun herkes için gerek estetik gerekse imaj aç?s?ndan çok önemli olan saçlar, k?? aylar?nda so?uk hava, ya?mur ve kar gibi d?? etkenlerden çabuk etkilendi?i için ho? olmayan bir görünüme sahip oluyor. Oysa biraz özen göstermek suretiyle sa?l?kl? ve güzel saçlara kavu?mak mümkün…

Memorial Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Tu?ba Türe, saç sa?l???n?n korunmas? için yap?lmas? gerekenler hakk?nda bilgi verdi ve gerekli özen gösterildi?inde sa?l?kl? ve güzel saçlara kavu?man?n mümkün oldu?unu söyledi.

Öncelikle saçlar?n kökünden beslendi?i unutulmamal?. D??ar?dan uygulanan ürünler saçlara sa?l?k getirmez. Saçlar için gerekli olan vitamin ve mineraller ancak kan yolu ile saç köklerini besleyebilir.

Demir, çinko, vitamin B12, folik asit ve biotinden zengin beslenmek saç sa?l??? için gereklidir. (K?rm?z? et, yumurta beyaz?, kurubaklagiller…)

Dengeli ve düzenli beslenmek, sebze ve meyve gibi antioksidan yiyecekleri gerekti?i kadar tüketmek, düzenli uyku ve stresten uzak durmak saç sa?l??? için önemlidir. Dermatoloji uzman?na dan??madan saç sa?l??? için önerilen ilaçlar?n kullan?lmas? do?ru de?ildir.

Saç boyas? ve jöle saçlar? y?prat?r

Saç boyas?, renk aç?c?lar, jöle, köpük, sprey gibi kozmetik ürünlerin bilinçsiz kullan?m? saçlara zarar verebilir. Saç ?ekillendirici ürünler s?k kullan?mda ve saçtan temizlenmedi?inde saçta kal?nt? olu?turarak saç tellerinde zay?flama ve k?r?lmalara neden olabilirler.

Her gün y?kamak saça zarar verir

Saçlar gün a??r? ve ?l?k su ile y?kanmal?d?r. Ayr?ca ikisi bir arada ürünler yerine ?ampuan ve saç kreminin ayr? ayr? uygulanmas? daha do?ru olacakt?r. Saç kreminin saç uçlar?na sürülmesi yeterlidir.

S?cak fön kullanmay?n

Saçlar?n kaba ve sert bir biçimde taranmas? saçlar? y?pratabilir. E?er kuru ve zor taranan saçlara sahipseniz durulanmayan bak?m ürünlerini kullanarak saçlar?n?z? koruyabilirsiniz. Ayr?ca saçlar kurutulurken ve ?ekillendirirken çok s?cak uygulamalardan kaç?n?lmal?d?r.

Saç?n?z? s?k? toplamay?n

Özellikle al?n bölgesinde bant ?eklinde görülen saç dökülmelerinin en s?k sebebi s?k? toplanm?? saçlard?r. Bu tarz uygulamalar, zaman içerisinde k?l köklerinin zarar görmesine ve saç kay?plar?na neden olabilir.

Saç Bak?m?, Saç Rengi, Saç Renkleri, Saç Modelleri, Saç ?ekilleri konular? için t?klay?n…

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.