Saçlarınız Hızlı ve Sağlıklı Uzasın

Yazar: admin | 18 Ocak 2013 | Kategori: Magazin
Etiketler: , , , ,

Hem sa?l?k hem de h?zl? uzayan saçlara herkes sahip olmak ister. Ne yaz?k ki bir çok etkenden dolay? hem uzayan hemde sa?l?k saçlara bir ço?umuz sahip olam?yoruz. Do?ru uygulama, do?ru ürünler ve düzenli bak?m ile sizlerde sa?l?kl? ve h?zl? uzayan saçlara sahip olabilirsiniz.

Saç uzama h?z?n? etkileyen, diyet, sa?l?k durumu, kulland???n?z ilaçlar, hormonal de?i?imler, çevresel etkiler ve hatta stres gibi pek çok faktör vard?r. Elbetteki genetik faktörler de saç uzama h?z?ndaki azalmaya neden olan etkilerin ba??nda gelir. Normal bir saç ki?iden ki?iye de?i?se bile ortalama olarak ayda 1 cm civar?nda uzar. Ayr?ca ya?land?kça saç uzama h?z?ndaki bu seyir giderek yava?lar.

Gelelim sa?l?kl? saç uzamas?ndaki en önemli faktörlere.

O faktörler elbetteki bitkisel ya?lardan olu?ur. Antik Hindistan Arjuveda bilimi yakla??k 5 bin y?l önce saç uzatma konusuna oldukça hakimdi. Saç uzatmak için bir tak?m bitkilerden ve ?ifal? otlardan faydalan?rlar ve bu sayede h?zl?, do?al ve mükemmel saç uzama h?z?na sahip olurlard?. Bitkisel ya?lar do?ru kullan?ld???nda, saç sorunlar?n?n önüne geçmek ve saç uzama h?z?n? artt?rmak mümkün. A?a??daki bitkisel ya?lar? kullanarak saç bak?m?n?z? düzenli olarak yap?n, sa?l?kl? ve h?zl? uzayan saçlara sahip olun.

– Gençlik iksiri olarak da bilinen organik zeytinya??.

– Besleyici, koruyucu ve nemlendirici olarak kullan?lan badem ya??.

– ?çerdi?i kalsiyum ve E vitamini ile susam ya??.

– Y?pranm?? saçlar? onaran ve kuvvetlendiren hint ya??.

– Etki ve faydalar? saymakla bitmeyecek ve bilim dünyas?n? bile hayrete dü?üren çörekotu ya??.

– Do?ada saç derisinin ya??na yap?sal olarak en yak?n ya? olan ve ihtiyaç halinde onun yerine geçerek saç sorunlar?nda yenileyici olarak    kullan?lan jojoba ya??.

– Madensel elementler (potasyum,magnezyum,fosfat,kalsiyum,demir) , E, B1, B2, B6 vitaminleri ve oleik asit içeren f?nd?k ya??.

– Çe?itli cilt rahats?zl?klar?nda da kullan?lan, içerdi?i vitaminler nedeni ile y?pranm?? saçlar? besleyen ve koruyan bu?day ya??.

Bilim dünyas?n? bile ?a?k?na çeviren bu mucize bitki ya?lar? emin olun ki saçlar?n?za çok iyi gelecek.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.