Saç Kırılmalarını Durdurun

Yazar: admin | 18 Ocak 2013 | Kategori: Magazin
Etiketler: , , , ,

Saç k?r?lmas? herkesin sorunu mu yoksa sadece benim mi? Dedi?iniz oluyordur muhakkak.Sürekli saç bak?m? yapt?ram?yoruz elbette.Saçlar?m?za daha nazik davranarak k?r?lmlar?n? önleyebiliriz.Sadece biraz özveri biraz istikrar ve biraz da sab?rla mükemmel sonuçlar elde edebilirsiniz.Çok basit kurallarla kusursuz ve k?r?ks?z saçlar hepimizin hakk? de?il mi ama ?A?a??da ki 8 öneriye bi göz at?n.Belkide çözüm buradad?r.

1-Saç boyatmak kad?nlar?n vazgeçilmez al??kanl?klar?ndan. Bunu yaparken saç aç?c?lar?n? kullanmak saçlar?n k?r?larak kopmas?na neden olur. Bu yüzden saçlar?n?z? boyat?rken aç?c? kullanmay?n.

2-Saçlar?n?z? boyatmay? tercih ediyorsan?z e?er, kimyasal boyalar yerine, bitkisel boyalar tercih edin.

3-Saçlar?n?z? toplarken ve tararken daha nazik olmaya çal???n. Sert taraklar kullanmay?n ve s?k? lastiklerle toplamay?n.

4-Saçlar?n?z? çok s?k fön çektirmeyin. Fön i?lemi de saçlar? k?rmakta ve y?pratmaktad?r.

5-Saçlar?n?z? saç düzle?tiriciler ile s?k s?k düzle?tirmeyin. Düzle?tirmeyi tercih ediyorsan?z kaliteli bir düzle?tirici seçin.

6-Perma yapt?rmaktan kaç?n?n. Perma saçlar? k?ran unsurlar?n ba??nda gelir ve verdi?i zarar zor telafi edilir.

7-Gerekirse saçlar?n?z? belirli periyotlarda uçlar?ndan kestirin. Buda k?r?klara kar?? al?nacak iyi bir önlemdir.

8-Son olarak k?r?klar için saç?n?za bak?m yapt?r?n. Çünkü sa?l?ks?z ve bak?ms?z saç k?r?lmaya ba?lar.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.