Saç Dökülmesine Menekşe Yağı

Yazar: admin | 18 Ocak 2013 | Kategori: Magazin
Etiketler: , , , ,

Biz bayanlar?n ya?ad??? en büyük s?k?nt?d?r saç dökülmesi. Mutlaka hepinizin ”ya kel kal?rsam” dü?üncesi ile tela?a kap?lm??l??? vard?r. Hayat?m?z?n belli dönemlerinde azalan belli dönemlerinden bi tak?m sebeplerden dolay? artan saç dökülmelerine y?llarca farkl? serumlar kullan?lm?? yeterince sonuç al?namam??t?r. Fakat ?u bir gerçektir ki bitkisel serumlar ve ya?lar saç bak?m?nda bir ad?m öndedir. ??te o mucize bitkisel çözümlerden biride menek?e ya??;

Erken dönemde özellikle saç dökülmelerine yard?mc? olan menek?e ya?? saç bak?m? da size oldukça faydal? olacakt?r.

Menek?e ya?? kullan?ld???nda dökülmeler azalacakt?r. Menek?e ya?? bu faydas?n?n yan? s?ra saçlara canl?l?k ve do?all?k verir. Sa?l?kl? ve parlak saçlara sahip olmak için do?al çözüm olan menek?e ya?? kullan?lmal?d?r. ??te size menek?e ya?? kullan?larak haz?rlanan bir saç bak?mmaskesi;

Bir çorba susam ya??n?, iki çorba ka???? menek?e ya?? ve bir yumurta sar?s?n? kar??t?r?p saç diplerine uygulan?r. Yakla??k bir saat bekletildikten sonra güzel bir ?ekilde y?kan?r. Bu kürü yakla??k haftada bir iki kez uygulamak yeterli olacakt?r. Kürü uygulamaya devam eti?inizde dökülmelerde azalma oldu?unu sizde fark edeceksiniz.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.