Para basarak ihtiyacı olanlara dağıtmak mı?

Yazar: admin | 3 Ocak 2012 | Kategori: Ekonomi
Etiketler: , , ,

class=”alignleft size-medium wp-image-2036″ title=”demir-para-basma-makinasi” src=”http://www.bildigim.com/wp-content/uploads/2012/01/demir-para-basma-makinasi-300×202.jpg” alt=”” width=”300″ height=”202″ />Dün bir okurum taraf?ndan e-mail ile bir soru gelmi? bana. Türkiye’de bu kadar yoksul var, hepsine para bas?p da??tsak onlar? bu durumdan kurtaramazm?y?z gibi bir soru sormu? k?saca.

Hemen cevap yazmak için yan?tla’ya basm??t?m ki, bu sorunun cevab?n? blogdan vermenin daha do?ru olaca??n? dü?ündüm. Bu tarz ekonomi konular?, oldukca anlam karma?as? içeren karma??k denklemlerdir. Bu yüzden verilen yüzeysel bir cevap yeterince aç?klay?c? olmayacakt?r.

Eminim bir ço?unuz kendi içinde bu soruyu dü?ünmü? ve hatta bir kaç ki?iye sormu?sunuzdur. Cevap olarak da hiç duymad???n?z terimler veya sert tepkilerle kar??la?m??s?n?zd?r. Bu sert tepkilerin en büyük sebebi ise, kar??n?zdakininde akl?nda soru i?areti b?rak?yor olman?zdand?r.

Peki böyle bir?ey mümkünmüdür? Resmi yollarla yap?lmazsa bile zarar? varm?d?r? Ever vard?r çünkü Enflasyon diye bir?ey vard?r.! Piyasada çok para var ise tüketicinin al?m gücü artaca??ndan üretici ürünün fiyat?n? art?racakt?r . Böylece piyasa yine eski yerine dönecektir ve hiçbir?ey de?i?meyecektir, çünkü bu sefer paran?n de?eri kalm?yor. Yani anlayaca??n?z say?larla oynamakla asl?nda hüçbir?ey elde edilemiyor.

Bu konuya müsait oldukca örnekli aç?klamalar eklemeye devam edece?im, siz okurlar?m?z?nda akl?na tak?lan sorular? a?a??da yorum k?sm?ndan bizlere sorabilece?inizi unutmay?n.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.