Online Oyunlar hakkında bilgiler

Yazar: Admin 2 | 13 Kasım 2013 | Kategori: dizi
Etiketler: ,

bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün Teknoloji kategorisinde ki Online Oyunlar hakk?nda bilgiler hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Oyunlar hakk?nda neredeyse her y?l bir ara?t?rma yap?larak zararlar? oldu?undan bahsedilir fakat oyunlar?n hiç mi yararlar? yoktur sorusu akl?m?za gelir. Tabi ki oyunlar?nda insanlar üzerinde yararlar? vard?r. Oyunlar öncelikli olarak çocuklar?n dikkat ve konsantrasyonu art?r?r.

E?itici oyunlar onlar?n zekalar?n?n geli?mesine yard?mc? olur. Çe?itli ara?t?rmalarda bilgisayar oyunlar?n? çocu?un sembolik kodlar? çözme yetene?ini ve analitik dü?ünmesini geli?tirdi?i bilgisi ortaya ç?km??t?r. Yap?lan deneylerde, bilgisayar oyunlar? oynayan çocuklar?n teoriyi prati?e dönü?türmekte çok daha ba?ar?l? olduklar?n? göstermi?tir. Oyunlar2.org olarak oyunlar?m?z? büyük bir titizle seçerek kimsenin ak?l,ruh ve beden sa?l???na zarar verebilecek oyunlar? sunmamaktay?z. Oyunlar?n bir di?er yararlar?ndan biride reflekslerin geli?mesidir. Örne?in; Ni?an oyunlar? kategorimizdeki oyunlarla reflekslerinizi geli?tirebilirsiniz. Zeka oyunlar? kategorimizde zeka oyunlar?yla beyninizi çal??t?rmaya, hesaplama gücünüzü art?rmaya yard?mc? olabilirsiniz. Boyama oyunlar?yla hayal gücünüzü geli?tirebilirsiniz.

Puzzle oyunlar?yla dikkat ve konsantrasyonunuzu art?rabilir, baba k?zd?rma ile e?lenceli vakit geçirebilirsiniz. Oyunlar denildi?inde akl?n?za ilk gelen isim Oyunlar2.org olarak En iyi Online oyun deneyiminizi ya?aman?z için sizleri sitemize davet ediyoruz. 7’den 77’ye herkesin severek oynad??? en güzel flash oyunlar Oyunlar2.org’da sizleri bekliyor hem de istedi?iniz online oyunu ücretsiz, hemen, kurmadan oynayabilirsiniz. Oyunlar2.org’da birbirinden farkl? türde en çok aranan ve oynanan oyunlar? bir araya getirdik ve getirmeye devam ediyoruz. En iyi, en güzel,en kaliteli,en seçkin flash oyunlar Oyunlar2.org’da oynan?r. Sizleride sitemize bekliyoruz.

http://www.putur.com/online-oyunlar-hakkinda-bilgiler/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.