Mohaç Meydan Savaşı

Yazar: admin | 29 Temmuz 2011 | Kategori: Tarih
Etiketler: , ,

Ahmet Refik’in Osmanlı Zaferleri isimli eserinin Mohaç Meydan Savaşı bölümünden özettir. Savaşın sebepleri, gelişimi, sonuçları hakkında bilgiler yer almaktadır

Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta çıkışı Osmanlı Devletinin en muhteşem zamanına rastlamıştı. Bir takım Hıristiyan krallar dahi Osmanlılara sığınıyorlardı. Belgrad ve Rodos gibi son derece önemli ve zor kaleler ele geçirilmişti. Fransa kralı I. Fransuva da Kanuni’ye bir mektup göndererek Şarklen’in dikkatini Macaristan taraflarına çekmek için bu tarafa bir hücumda bulunmasını istedi. İşte bu sırada Mısır’da bulunan sadrazam İbrahim Paşanın da İstanbul’a dönmesiyle savaş hazırlıkları başladı

Hazreti padişah, önce Eyüp Sultan hazretlerinin türbesini ziyaret etti. Ardından Edirne’de Ordu-yu Hümayuna katıldı. Bir hafta sonra ordu büyük bir ihtişamla Edirne’den ayrıldı ve bir süre sonra da Filibe’ye ulaştı. Ardından sırasıyla Sofya’ya ve oradan da Belgrat önlerine gelen ordu burada mühimmatını tamamladı. Bu sırada Macarlar askeri harekatın kendilerine yapıldığını bir türlü anlayamamışlardı. Bunun sebebi ise Osmanlıların hangi devleti hedef seçtiğini belli etmemesinden kaynaklanıyordu. Fakat kısa bir süre sonra Osmanlıların hedefinin Macaristan olduğu kesin olarak tahakkuk etmeye başladı.

Osmanlıların ilk önce Petervadin’e saldıracakları kesindi. Bunun için Budin’de toplanan savaş meclisinde Kral Lui, ordu komutanlığını bizzat üzerine alacağını söyledi. Bu sırada Osmanlı ordusunda da İbrahim Paşa’ya kırk bin kişi verilerek Petervadin’i alması emredildi. Emrindeki kuvvetlerle Macaristan’ın en sağlam kalelerinden olan Petervadin’e gelen İbrahim Paşanın burayı kuşatması bütün Avrupa’da dikkat çekti. İlk önce sık ve şiddetli hücumlarla kaleyi sıkıştıran İbrahim Paşa, zamanın ilerlemesi üzerine kaleyi sandığı kadar kolay ele geçiremeyeceğini anlayınca düzenli hücumlar yapılmasını istedi. Kale birkaç gün sürekli top ateşine tutuldu. Ardından düşman askerleri arasında bir karışıklık çıkınca genel hücum emri verildi. Osmanlılar düşmana büyük zaiyat verdiler. Düşman ordusundan sadece doksan kişi kaldı. Bunlar da İbrahim Paşa’ya teslim oldular. Kalenin alınmasından sonra Hazreti padişah da buraya geldi. Petervadin’de bir ordugah kuruldu.

Bu sırada Macar ordusu da Budin’den yola çıktı. Ağustos ayının on altısında Bata’ya gelen Macar ordusu, burada toplanan harp meclisinde Tomori’yi başkomutan tayin etti. Ayrıca karargahın Mohaç ovasında kurulmasına ve Osmanlılara açık bir sahrada mukabele edilmesine karar verildi. Ordunun mevcudu yarısı süvarilerden meydana gelmek üzere 28.000 kişi idi. Yine aynı zamanlarda Osmanlı kuvvetlerinin son derece yaklaştıkları da gelen haberler arasındaydı. Nitekim Kanuni Sultan Süleyman da Pusu Kilise’ye ulaştığı zaman Macar ordusunun Mohaç önünde savaşa hazır halde beklediğini öğrendi. Macarlar savaşın başlamasını sabırsızlıkla beklerlerken Osmanlı süvari birliklerinden birkaç keşif kolunun ilerlediğini gördüler. Macarlar, Osmanlıların ilerlediklerini görünce hücuma geçtiklerini sanarak derhal savaşa başladılar

Osmanlı kuvvetlerinin içlerine girenler Osmanlı piyadelerinin ve top atışlarının karşısında çok zayiat verdiler. Bu etkileyici atışlardan kurtulmayı başaranlar ise dehşet içinde firar etmeye başladılar. Ardından Osmanlılar düşmanı iki taraftan müthiş bir ateş içinde bıraktılar. Firar eden Macarlar Tuna nehrine sürüklendi. Düşmanın içine düştüğü bu karışıklıktan sonra iki saat daha devam eden bir çarpışmadan sonra düşmanı tamamen perişan etmeyi başardılar. Savaş sonunda Macar ordusunun kaybı 25.000 iken Osmanlıların kaybı ise sadece 150 kişiden ibaretti. Bununla birlikte Tomori öldürülmüş ve firar eden Kral Lui, Budin’e doğru kaçarken Çele suyu adlı nehirden sürüklenerek bir bataklığın içinde kaybolup gitmişti.

Mohaç Meydan Muharebesi, ifade ettiği mana ve ortaya koyduğu siyasi sonuç bakımından Osmanlı zaferlerinin en önemlilerindendir. Osmanlıların ortaya çıkışlarından itibaren olağanüstü bir dikkat ve gayretle ortaya konan askeri teşkilat ve tensikatın bütün neticeleri bu savaşta kendini göstermiş, iki saatlik bir mücadele neticesinde Macaristan gibi geniş bir ülke Osmanlıların eline geçmiştir.

Ahmet Refik”in Osmanlı Zaferleri isimli eserinin Mohaç Meydan Savaşı bölümünden özettir. Savaşın sebepleri, gelişimi, sonuçları hakkında bilgiler yer almaktadır. Tarihçi Talha Gönülalan tarafından yapılan bir özettir. ..

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.