KÖPEK DÖVÜŞLERİ

Yazar: admin | 30 Eylül 2011 | Kategori: Video

class=”alignleft size-medium wp-image-628″ title=”köpek dövü?ü” src=”http://www.bildigim.com/wp-content/uploads/2011/09/köpek-dövü?ü-245×300.jpg” alt=”” width=”245″ height=”300″ />Bu makalemizde sizlere genellikle toplum taraf?ndan pekte ho? kar??lanmayan bir durumdan k?sacas? köpek dövü?lerinden bahsetmek istiyoruz.

Son zamanlarda horoz dövü?lerine rakip olarak piyasa da köpek dövü?leri de türemi? durumda. Bu durum asl?nda ço?u ki?i taraf?ndan ho? kar??lan?yor ancak toplumumuzun aksak yönlerini bir bak?ma bu durum daha da geriye itmekte diye dü?ünüyoruz.
?nsanlar, köpekleri dövü?türerek bu dövü?leri köpek kavgas? esnas?nda video’ya al?yorlar ve birçok ünlü video sitelerinde yay?nl?yorlar. Bu durum asl?nda Facebook, Twitter gibi sitelerde bu duruma kar?? olarak ç?kan gruplar türemi?tir. Hayvan severler derne?i üyeleri bu duruma derhal bir el at?lmas? için harekete geçtiler bile.

Bazen insanlar, köpeklerinde bir canl? oldu?unu unutarak gözlerini para yâda kan bürümü? bir ?ekilde bu canl?lar? birbirleri ile dövü?türerek ne anl?yorlar henüz tam olarak anlamland?rm?? de?iliz. Ancak bizde bu duruma bir an önce çözüm bulunmas?ndan yanay?z.

Bizde sitelerde bu videolar?n +18 olarak gösterilmesi gerçekten sinir bozucu ve bu sinir bozucu duruma alet olan ki?iler, kurumlar yâda kurulu?lar?n bu durumdan en k?sa sürede vazgeçmelerini temenni ediyoruz. Kangal, Pitbull, Rot Fighter gibi köpek türlerinin sokak ve ender bulunan köpek türlerinin sokaklarda dövü?türülmesi gerçekten toplumumuza hiç yak??mayan bir durum.
Avrupa Birli?i sürecinde olan ve sürekli d?? ülkelerin gözetimi alt?nda bulunan ülkemizde Suç Oran?n Artmas?, Kazalar ve Ölüm Oranlar?n?n yan? s?ra bu yasad??? olaylar da fazlas? ile izlenmekte ve ülkemizin ad?n? olumsuz derece de etkilemektedir.
Buradan bu durumun sorumlular?na sesleniyoruz. Art?k bu i?e bir DUR deyin.Daha fazla canl?lar? yok etmeyin.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.