‘Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı’ Etiketli Yazılar

ARKA SOKAKLAR 270. BÖLÜM FRAGMANI (18 OCAK)

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: dizi | Yorum Yok »
Etiketler: , , ,Arka Sokaklar 18 Ocak Cuma ak?am? yeni bölümüyle ekranlar?n?za geliyor. Arka Sokaklar 270. bölüm fragman? izlemeniz için haz?r. Keyifli seyirler.
Bölüm özeti:
Yeniden ekibin ba??na gelen R?za Baba, ekiple beraber hemen i?e koyulur. Tibet fena halde gribe yakalanm??t?r. Annesi ?ehir d???nda oldu?u için Suat evde bakmak istese de Hüsnü bu fikre kar?? ç?kar. Çorbas?n? içip, ilaçlar?n? al?p gidecektir. Ertesi gün Tibet’i arayan Zeliha ak?am fenala?t???n?, bir arkada??n?n da hastaneye götürdü?ünü ö?renir. Hastaneye giden Suat ve Zeliha, Tibet’i serumu bitince eve getirirler. Hüsnü evdekilerin ?srar?na dayanamaz ve iyile?inceye kadar evde kalmas?na izin verir. Ama bir ?art? vard?r. Evde kimseye grip bula?mayacakt?r. Yeniden ekibin ba??na gelen R?za Baba, ekiple beraber hemen i?e koyulur. Cevdet, alt? ayd?r haber alamad??? k?z? Sema’y? bulmak için, eski kar?s? Ayfer’in kap?s?na dayan?r. Ayfer’in kocas? Yakup, Cevdet’i döverek k?z?n?n evden kaçt???n? söyler. Olay yerine gelen ekip, Cevdet, Ayfer ve Yakup’u al?r. Ayfer k?z?n?n evden kaçt???n? söyler. Mahallelinin de anlatt?klar? üzerine Ayfer’in, kocas?n? k?z?ndan k?skand??? için Demirhan ad?nda bir adama satt??? anla??l?r. Sema’n?n kaderini ya?ayan Cansu, on alt? ya??nda, altm?? ya??ndaki ?efik’le evlendirilmek istenen bir genç k?zd?r. Salonda k?z isteme haz?rl?klar? yap?l?rken camdan atlayarak kaçar. Sevgilisi Sema’n?n sat?ld??? adam olan Demirhan’d?r. Demirhan, Cansu’yu al?p Servet ad?nda bir kad?n?n evine götürür. Sabah uyand???nda Demirhan ortada yoktur. Biraz sonra götürülece?i yer, daha önce Sema’n?n götürüldü?ü yerdir. R?za Baba ve ekibi Sema’y? ve Cansu’yu bulup, Demirhan’? yakalaman?n pe?ine dü?erler.

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.