‘Antika ederleri’ Etiketli Yazılar

Antika ne kadar eder ve Nasıl Antikacı olunur?

Yazar: admin | 8 Ağustos 2011 | Kategori: Ekonomi, Endüstriyel, Tarih | 2 Yorum »
Etiketler: , , , , ,Antika ürünlerGünümüzde birçok insan?n en büyük hobilerinden biriside hiç ku?kusuz antikac?l?kt?r. Antika, zaman içerisinde fazlas? ile de?erlenen ürünler olup insanlar?n birço?unun evinde yada ya?ad??? alanlarda bulundurmak istedikleri de?erli ürünler aras?nda yer almaktad?r. Dilerseniz antika ve antikac?l?k hususunu birlikte inceleyelim…

ANT?KA NED?R?
Antika, çok eski dönemlerden kalma ve ilgi çeken, görselli?i bulunan de?erli sanat yap?tlar?n?n tümüne verilen isimdir. Ya?ayan günümüzde antika kelimesi, 100 y?l önceki sanatsal yap?tlar? kapsamaktad?r. Daha önceki dönemlerin yap?tlar? ise milli servet s?n?f?na girmektedir.

ANT?KALARIN ÖZELL?KLER? NELERD?R?
Antikalar?n gözle görülebilir birçok özelli?i mevcuttur. Bunlar? s?ralamak uzun bir zaman alabilir. Ancak antikalar?n de?erli olmas?nda ki en büyük neden geçmi? dönemlerden günümüze gelmeleridir. Ayr?ca antikalar, tarih bilimine de ???k tutan parçalar aras?nda yer almaktad?r. Bunun d???nda antikalar, çok de?erli bir malzeme ile elde edilmi?tir. Eski dönemlerden günümüze kald??? içinde maliyeti çok yüksektir..

ANT?KACI NASIL OLUNUR?
Antikac? olabilmek için öncelikle antikalar hakk?nda muazzam bir bilgiye sahip olman?z gerekmektedir. Bununla birlikte elinize geçebilecek antika ürünleri ince eleyip s?k dokuyarak onlara fiyat biçebilecek hale gelmelisiniz. Aksi takdirde bu i?ten kar yerine muazzam bir zarar edebilirsiniz.

ANT?KA NE KADAR EDER?
Antika biblo, cep saati, ?i?e, para, otomobil, kalem, tablo, çatal – b?çak vb. ürünlerin ne kadar etti?iniz ö?renmek için a?a??dan bize ula?abilirsiniz.

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.