‘anket’ Etiketli Yazılar

Büyük Göğüsler İçin ne yapmali

Yazar: admin | 18 Ocak 2013 | Kategori: Magazin | Yorum Yok »
Etiketler: , , , ,>Bayanlar?n d?? görü?ünü?leri ne kadar iyi olursa kendilerine güvenleri bi o kadar çok olur.Yeterli büyüklükle ve daha düzgün görünümlü gö?üslere sahip olmak için illa ki estetik yapt?rmak gerekmiyor.Hisar Intercontinental Hospital Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzman? Op. Dr. Hakan Özdemir, do?al g?dalarla nas?l daha büyük gö?üslere sahip olabilece?inizi anlatt?.??te daha dolgun ve daha iri görünen gö?üsler için tüketmeniz gereken g?dalar;

. Süt ürünleri ve soya daha büyük gö?üsler için etkilidir. Bir gün soya sütü, di?er gün soya peyniri kullan?n.

• Tavuk bageti tüketilmesi meme büyümesini art?r?r.
• Keten tohumu, akdar? ve arpa meme büyümesini; ayçiçe?i, kabak ve anason tohumlar? memelerdeki geli?meyi uyar?r.
• Barbunya, karnabahar, brokoli, pancar, salatal?k, havuç, domates, mantar, Brüksel lahanas?, mercimek, kereviz, ye?il fasulye, so?an, börülce, nohut, bezelye tüketimi vücut k?vr?mlar?n?n geli?mesi için etkilidir.
• Daha dolgun gö?üsler için elma, kiraz, ?eftali, üzüm, kavun, armut gibi meyveler tüketin.
• Tam bu?day, kahverengi pirinç, bu?day tohumu, fasulye filizi, zeytin, kuru erik, yulaf ezmesi meme sa?l??? için yararl?d?r.
• Çemen otu, rezene, çavdar, karanfil, zencefil, hintsafran? kar???m?n?n az miktarlarda kullan?lmas? meme boyutunu art?rmaya yard?mc? olur.

 

Devamını oku..

Çalışırken ortaya çıkan ağrılara dikkat

Yazar: admin | 11 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , ,Çal???rken kaslar?n?z yoruldu?unda dayanabilece?iniz a?r? olu?ur ve bu ?ekilde çal??abilirsiniz. Ancak, bu durumlarda a?r?n?n ?iddetine dikkat etmelisiniz. E?er a?r? devaml? ?iddetlenirse sakatlanmalar olabilir.

Foxnews’te yer alan habere göre, görmezden gelmemeniz gereken 8 vücut a?r?s? ?öyle;

1. Ani ba? veya boyun a?r?s?: Ba??n?zda aniden bir a?r? hissederseniz, hemen durun ve duru? biçiminize bak?n. Görmezden gelemeyece?iniz bu a?r?, kan damar?n?n bas?nçtan dolay? a??r? yüklenmesinden olabilir. E?er çömelerek yerden a??r bir ?ey kald?racaksan?z, ileri bak?n omuzlar?n?z? ve boynunuzu gev?ek b?rakmaya dikkat edin. E?er yapmazsan?z, vücudunuzun bu bölgesinde ciddi incinmelere neden olabilir.

2. Korkunç bir kas?k a?r?s?: A??r bir ?ey kald?rmaya çal???rken , kas?k bölgesinde bir a?r? hissedebilirsin. Bu basit bir kas kramp?ndan kas gerilimine kadar her ?ey olabilir. Tekrar kald?rmaya çal??t???n?zda ayn? ac? olu?uyorsa iç kaslar?n gerildi?inin göstergesidir. Geçmesi için en fazla 1 hafta bekleyin, a??rl?k kald?rma program?n?z? tekrar gözden geçirin.

3. Keskin s?rt a?r?s?: S?rt?n?zdaki a?r? keskin ve direkt ise derhal durun. Keskin a?r? genellikle bir ?eylerin yanl?? gitti?inin iyi bir i?aretidir. Bu disk kaymas?ndan sinir s?k??mas?na kadar de?i?ik durumlarda meydana gelir.

4. Ko?arken ayak bile?i a?r?s?: Birçok ko?ucu kendini sporuna ad?yor ve ko?u boyunca vücudunun baz? noktalar?nda a?r?lar olu?ur. Ko?ucular?n yapt??? gibi, vücudunuzu zorlad???n?zda baz? a?r? ve s?z?lara yol açars?n?z. Ko?arken ayak bile?iniz a?r?d???nda, bu ayak bile?inizin burkulmas? ya da gergin, yorgun ba? olabilir. E?er bununla ilgilenmezseniz, haftalarca spor yapamazs?n?z.

5. Açl???n a??r? seviyeleri: Birçok erkek için, ideal vücuda sahip olma ya?amda yüksek önceliktir. E?er diyette oldukça kararl? olursan?z ve kendinizi yeme konusunda birkaç ay s?n?rland?r?rsan?z, bu vücudunuzu dinlemek için iyi bir yoldur. Etkili bir diyetten sonra vücudunuzun hormonal dengesi yer de?i?tirebilir ve siz de ?iddetli açl?k deneyimi kazan?rs?n?z.

6. Bay?lma hissi: Egzersiz yapt?ktan sonra e?ilip kalkt???n?zda bu durum s?kl?kla olabilir. Baz? insanlarda bay?lma hissi beklenen bir durum olurken, siz yine de kan bas?nc? seviyenizi kontrol ettirin. Tuz tüketiminize dikkat edin. Ancak buna ra?men bay?lma hissi s?kl?kla tekrarl?yorsa, profesyonel yard?m al?n, bir doktora gidin.

7. Bald?r a?r?s?: Bald?r a?r?lar?, di?er ko?u yaralanmalar?n?n yayg?n olan?d?r. E?er bald?r a?r?lar?ndan ?ikayetiniz varsa, daha fazla iyile?me sürecine ihtiyac?n?z var demektir. A?r?n?z daha azsa, ne kadar sürdü?üne ve tam olarak baca??n?z?n neresinin a?r?d???na dikkat edin. 2 hafta ve daha uzun sürüyorsa, spor hekimine gösterin.

8. Sürekli yorgunluk: Sürekli yorgunluk durumunda, daha fazla uyursunuz, diyetinize uymak istemezsiniz, birkaç gün i?ten izin al?rs?n?z, kendizini daha iyi hissettirecek ?eyler yapars?n?z, ancak hiçbir ?ey i?e yaramaz. Bu a??r? antrenmanl?l?k anlam?na gelir. Birçok erkek ac?ya ve yorgunlu?a al??k?nd?r. Kendinizi ya?am?n di?er yönleri için daha az motive olmu? hissediyorsan?z, antrenmanlardan vazgeçin.

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.