‘Alexada yükselmek’ Etiketli Yazılar

ALEXA’DA BİLİNMEYEN YÜKSELME TEKNİKLERİ

Yazar: admin | 11 Ağustos 2011 | Kategori: Eğitim | Yorum Yok »
Etiketler: , ,Son zamanlarda tüm web siteleri için çok önemli duruma gelen Alexa ve Alexa’n?n gözüne girmenin en kolay ve geçerli yollar?na de?inmek istiyoruz.
Alexa, sitelerin trafiklerine, gelen ziyaretçi say?lar?na ve sitenin i?lekli?ine göre sitenin dünya s?ralamas?nda ki yerine ve ülke s?ralamas?ndaki yerini göstermektedir. Sitelerin pagerank de?erlerini’nde ne düzeyde ilerledi?ini bildiren bir araçt?r.
Alexa’da yükselmenin en geçerli yollar?n? maddeler halinde sizlere s?ralamak istiyoruz.
1-) Öncelikle sitenizde Alexa Toolbar’?n yüklü olmas?n? kesinlikle öneriyoruz.Çünkü bildi?iniz gibi siteye giren her ziyaretçiyi takip edemeyen Alexa botlar?,Toolbar sayesinde sitenizi gayet net ve kaçak olmayacak ?ekilde izliyor ve hileleri de aç??a ç?kart?yor.
2-) Sitenize 2.olarak Alexa widgets yüklemenizi ?iddetle öneriyoruz. Bu sayede Alexa’da site hitiniz do?rultusunda kolayca yükselmeniz mümkün
3-) Ve en önemlisi sitenize ziyaretçi çekebilecek kategoriler ve forum konular? olacakt?r. Nas?l derseniz biliyorsunuz ki genel olarak forum sitelerine veya Google istatistiklerine bak?larak genel amaçl? olarak en çok aranan kelimelerin sitenizde forum veya kategori halinde bulunmas? sizlere hit kazand?r?r. Alexa’n?n gözünde rahatl?kla yükselebilmeniz için sitenizin trafi?i v.s çok yüksek olmal?d?r. Ki Widgets ve Toolbar programlar? ile bu daha rahat mümkün olabilir.
4-) Di?er bir yöntem ile sitede Alexa ismine yer verebilmeniz. Sitenizde Alexa ile ilgili yaz?lar, bilgilendirmeler v.s yazarsan?z Google içinde geçerli bir arama kriteri olan Alexa ismi hem Alexa botlar?n? hemde Google ziyaretçilerini sitenize çekecektir.
5-) Alexa için sitenizdeki Meta-Tag’lar veya etiketler de çok önemli olacakt?r. Sitenizin içeri?ini tamamen yans?tan etiketler kullan?rsan?z ve konular?n?z? %80 ölçüde özgünlü?e kavu?turursan?z Alexa’da yükselebilirsiniz.
Alexa için gerekli bu bilgiler umuyoruz ki i?inizi görür. ?lerleyen makalelerimizde Pagerank yükseltme konusuna da de?inece?iz.

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.