‘2012 Halk Bankası Personel alımı’ Etiketli Yazılar

Halk Bankası Personel alımı iş başvuruları 2011- 2012

Yazar: admin | 5 Kasım 2011 | Kategori: Ekonomi | 1 Yorum »
Etiketler: , , ,Halk Bankas? logoHalk Bankas? 2011 ve 2012 y?llar?nda personel al?m? yapaca??n? duuyurdu. Halk Bankas?’n?n açaca?? yeni ?ubelerde çal??acak olan yeni personeller için i? ba?vuru zaman? hakk?nda henüz bir bilgi verilmedi. Halk bankas? web sitesinde ücretlendirmeyle ili?ki?i olarak yap?lan aç?klamada;

Bankam?z çal??anlar?n?n ücretleri, ülkenin genel ekonomik durumu, Bankac?l?k sektörünün ücret seviyeleri ve Bankam?z?n durumu dikkate al?narak Bankam?z Yönetim Kurulu taraf?ndan belirlenmektedir. Çal??anlar?m?za ayr?ca y?lda dört defa, bir brüt ücret tutar?nda ikramiye de ödenmektedir. Bunun d???nda, TOEFL, KPDS ve ÜDS sonuçlar? dikkate al?narak, belirli seviyelerin üzerinde yabanc? dil bilgisi olan personelimize yabanc? dil tazminat? ödenmektedir.

yazmaktad?r.

Yine Halk Bankas? Staj ba?vurusu yapmak isteyenler içinde bir duyuru yapt?. Duyuruda; “Bankam?z Genel Müdürlük Birimleri veya ?ubelerinde staj yapmak isteyen Üniversite ve Yüksekokul ö?rencilerine K?? Dönemi ve Yaz Dönemi olmak üzere staj imkan? tan?nmaktad?r. K?? Dönemi stajlar? için 01 Ekim – 15 Kas?m tarihlerinde, Yaz Dönemi stajlar? için de 01 Nisan – 15 May?s tarihleri aras?nda ba?vuru yap?labilmektedir.

Staj ba?vurular? için; ö?rencinin staj yap?lmak istenilen birime dilekçe ve özgeçmi? bilgileri ile ?ahsen müracaat? gereklidir. Talepler, Bankam?z stajyer kontenjan? dahilinde de?erlendirilecektir. Zorunlu staj ba?vurusu olan ö?rencilerimize öncelik verilecektir.” bilgisi verildi.

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.