‘2 şubat dolar kuru’ Etiketli Yazılar

2 Şubat 2011 Dolar Kuru – 1.56 TL

Yazar: admin | 2 Şubat 2011 | Kategori: Dolar Kuru | 6 Yorum »
Etiketler: , , , , ,28 Ocak 2011 tarihinde 1.60 TL’ye ç?kan 1 $, de?erini kaybetmeye ba?lad?. Bugün 1.56 lara kadar gerileyen dolar kurunun, yar?n ve ondan sonra ki günde dü?meye devam edece?i tahminler aras?nda.

EUR/USD PAR?TES? 1,4160 SEV?YES?N? GÖRÜR…

EUR/USD

VE PAR?TE ZORLANDI?I D?RENC? HIZLI B?R ?EK?LDE KIRDI VE GÖZÜNÜ 1,40 SEV?YELER?N?N ÜSTÜNE D?KT?.GEÇEN HAFTA YAPILAN DÜZELTME SONRASI HIZLI B?R HAREKET ?Ç?NE G?REN PAR?TEDE 1,3770 SEV?YES?NDE BULUNAN KANAL D?RENC? KIRILDI VE B?R ÜST KANALA KUVVETLENEREK G?R?LD?. ??MD? ?LK D?RENÇ 1,3916 SEV?YES?NDE VE BU SEV?YEDEN MUHAKKAK DÜZELTME GELECEKT?R. GELECEK DÜZELTME ?LE EN FAZLA 1,37 SEV?YELER? GÖRÜLÜR VE SONRASINDA E?ER ANORMAL B?R HABER ÇIKMAZSA 1,40 SEV?YELER?N?N ÜSTÜNE ÇIKILIR.

BEKLENT?M?Z; 1,3916 D?RENC?N?N TEST ED?LMES? VE BU SEV?YEDEN B?R M?KTAR KAR SATI?LARININ GELMES? YÖNÜNDE

AL S?NYAL? DEVAM ETMEKTED?R.

D?RENÇLER: 1,3916 – 1,40 – 1,4160

DESTEKLER: 1,3793 – 1,3730 – 1,3670

GBP/USD

P?YASALARDAK? OLUMLU GEL??MELER K? BUNLARIN ARASINDA GELEN ?MALAT VER?LER? VAR, DOLARDAK? ZAYIFLAMA ?LE 1,61 SEV?YELER?N?N ÜSTÜNE ÇIKILDI. GÖSTERGELER A?IRI ALIM BÖLGES?NE DO?RU ?LERL?YOR. ?LK D?RENC?M?Z 1,6235 SEV?YES?NDE OLUP DENENMES? GEREK?YOR. SONRASINDA ?SE 1,6350  SEV?YELER?NDE BULUNAN D?RENÇ HEDEFLENECEK K? BU SEV?YEDE C?DD? B?R ?K?L? TEPE FORMASYONU OLU?ACAK. ONDAN DOLAYI BU SEV?YEDEN KAR SATI?LARI GELMES? BEKLENMEL?.

BEKLENT?M?Z; 1,6235 D?RENC?N?N TEST ED?LMES? VE BU SEV?YEDEN B?R M?KTAR KAR SATI?LARININ GELMES? YÖNÜNDE

AL S?NYAL? DEVAM ETMEKTED?R.

D?RENÇLER: 1,6175 – 1,6235 – 1,6357

DESTEKLER: 1,6113 – 1,6052 – 1,5991

USD/JPY

82,03 DESTE??N?N KIRILMASI ?LE HIZLANAN SATI?LAR 81,25 DESTE??N?N TEST ED?LMES?NE SEBEP OLDU. BU SEV?YEDE BULUNAN DESTEK ÖNEML? OLUP ?U AN ?Ç?N B?R TEPK? ALINMI? VAZ?YETTE. ANCAK 80,50-80,85 SEV?YELER?NDE ANA DESTEK BULUNMAKTA OLUP TEST ED?LME POTANS?YEL? HALA DEVAM ED?YOR. GÖSTERGELERA?IRI SATIM BÖLGE?SNE G?RMEYE BA?LADI. TEPK? ALIMLARININ GELMES?N? BEKLEMEK YANLI? OLMAZ.

BEKLENT?M?Z; 81,64 D?RENC?N?N TEST ED?LMES? YÖNÜNDE, ANCAK HALA GÜÇLÜ OLMADI?I VE A?A?I HAREKET?N HER AN GÖZLEMLENEB?LECE?? UNUTULMAMALI.

SAT S?NYAL? DEVAM ETMEKTED?R.

D?RENÇLER: 81,64 – 82,03 – 82,42

DESTEKLER: 81,25 – 80,85 – 80,46

USD/TRY

HEDEF SEV?YEM?Z OLAN 1,61’DEN BEKLENT?LER?M?Z DAH?L?NDE GELEN SATI?LAR, ÖNEML? B?R DESTEK OLARAK BEL?RTT???M?Z 1,5625 SEV?ES?NE DO?RU AZALDI. BU SEV?YEDEN B?R M?KTAR TEPK? ALIMLARI GELMES? BU DESTEK NOTASININ ÖNEM?N? GÖSTER?YOR B?ZE. GÖSTERGELER A?IRI SATIM BÖLGES?NE DO?RU ?LERL?YOR, ANCAK BU BÖLGEYE G?RM?? DE??L. BU DA B?ZE 1,625 KIRILIRSA 1,5381 SEV?YES?N?N GÖRÜLEB?LECE??N? BEL?RT?YOR.

BEKLENT?M?Z; 1,5869 D?RENC?NE DO?RU ALIMLARIN HAF?F HAF?F GELMES? YÖNÜNDE OLUP, SONRASINDA SATI?LARIN DEVAM ETMES? DE SÖZ KONUSU OLAB?L?R.

SAT S?NYAL? DEVAM ETMEKTED?R.

D?RENÇLER: 1,5869 – 1,5991 – 1,6113

DESTEKLER: 1,5747 – 1,5625 – 1,5503

ALTIN

1343,75 D?RENC? BEKLENT?LER?M?Z DAH?L?NDE B?R DAHA TEST ED?LD?. BU SEV?YEN?N ÖNEM?N? SÜREKL? OLARAK BEL?RT?YORUZ. Z?RA GEÇ?LMES? DURUMUNDA 1375 D?RENC?NE KADAR DEVAM EDECEK B?R YÜKSEL?? GÖZLEMLENEB?L?R. ANCAK KIRILAMAMASI DURUMUNDA DA YEN?DEN 1312 DESTE?? TEST ED?LECEKT?R. TEKN?K GÖSTERGELER KIS VADEL?LERDE A?IRI ALIMBÖLGES?NE G?RMEYE HAZIRLANIRKEN B?ZE KISA VADEDE 1343,75 D?RENC?N?N KIRILAMAYAB?LECE??N? DÜ?ÜNDÜRÜYOR. ANCAK ORTA VADEL?LER DE A?IRI SATIM BÖLGES?NDEN DÖNMEYE ÇALI?IYOR, BU DURUM DA KISA VADEL? SATI?LAR GELSE DE SONRASINDA YEN?DEN YÜKSEL?? OLAB?LECE??N? GÖSTER?YOR.

BEKLENT?M?Z; 1328,13 DESTE??NE DO?RU ÇEK?LME OLAB?LECE?? YÖNÜNDE, ANCAK 1343,75 – 1344 SEV?YELER? YUKARI KIRILIRSA YÜKSEL?? GELEB?L?R. BU DURUMDA ALIM YAPILMASI UYGUN OLACAKTIR.

AL S?NYAL? DEVAM ETMEKTED?R. ANCAK 1330 SEV?YES?N?N A?A? KIRILMASI DURUMUNDA SAT S?NYAL? BA?LAYACAKTIR.

D?RENÇLER: 1343,75 – 1351,56 – 1359,38

DESTEKLER: 1335,94 – 1327,76 – 1320,31

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.