Kıvırcık Saçlar için Bakım Önerileri

Yazar: admin | 18 Ocak 2013 | Kategori: Magazin
Etiketler: , , , ,

K?v?rc?k saçlar?n bak?m? da ?ekil vermesi de zordur. Düzle?tiriciler zaman zaman imdad?m?za yeti?se de, nemli havalarda verilen ?ekli korumak zordur. Bu gibi ?ikayetleri olanlar için küçük detaylar, ve size yard?mc? olacak öneriler a?a??daki yaz?m?zda  !

Düzenli ?ekil verilen k?v?rc?k saçlar bi süre sonra canl?l???n? ve parlakl???n? yitirir. Bu yüzden k?v?rc?k saçlara düzenli bak?m yapt?rmak gerekir.K?v?rc?k saçlar?n beslenmesi ve nemlenmesi gereklidir. ?ster ya?l?, ister kuru olsun önemli olan saç tipinize uygun ?ampuan kullanmaz önerilir. Olabildi?ince bitki özlü ?ampuanlar kullanmaya özen gösterin. Bitki özlü ?ampuanlar k?v?rc?k saçlar?n elektriklenmesini ve y?pranma düzeyini azalt?r.
Di?er bir önemli nokta ise ?ampuan ve saç kremini uygulama s?ras?d?r. Düz saçlar önce ?ampuan? sonra saç kremini uygular. Ancak k?v?rc?k saçlar için bu do?ru de?ildir. Önce saç kremini uygulanmal? ve saç?n nemin artt?r?lmal?d?r.
Son olarak da, en önemli unsur saçlar?n canl? kalmas?n? ve parlak görünmesini sa?lamakt?r. Bunun içinde saçlar? so?uk suyla durulamak gerekir.

 

Getty ?mages

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.