Kişiye Özel Alyans Yüzük Modelleri

Yazar: Admin 2 | 12 Kasım 2013 | Kategori: dizi
Etiketler: , ,

bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün Moda kategorisinde ki Ki?iye Özel Alyans Yüzük Modelleri hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Evlilik yolunda at?lan ad?mlar?n belki en ba?lay?c? olan k?sm?d?r alyans takmak. Sadece halka ?eklinde bir maden olmas?n?n d???nda asl?nda çok derin anlamlar ta??makta olan alyans yüzükler özellikle son y?llarda ki?iselle?tirilerek çiftlere özel bir hale getirilmektedir.

Her çift özeldir ve sahip olaca?? her ?eyin de özel olmas?n? ya da kendine öyle hissettirmesini ister. Yapt??? her harekette kendi ya?ant?s?n?n tecrübesini, çizgisini yans?t?r. Çiftlerin yapaca?? alyans seçiminde de en do?ru karar? birlikte vermeli ve ortak noktada bulu?mal?lard?r.
Bu zorlu, birbirinden güzel yüzlerce alyans modelleri aras?nda seçim yaparken zevkler farkl?l?k gösterse de ki?iye özel alyanslar?n ayarlanabilecek ?ekilde olmas? çiftlere kolayl?k sa?lamaktad?r.

Y?llard?r alyans yüzük üretiminde öncü markalardan biri olan, yurtiçi ve yurtd???nda onlarca bayiye sahip “Dora Alyans” firmas? üretiminde her türlü maden seçene?ini s?n?rs?z renk seçene?i ile sunarak alan?nda bir ilke imza att?. Çiftler zevklerine göre; alt?n, gümü?, platin ve titanyum gibi de?erli madenler aras?nda tercih yapabilmektedir. ?sterlerse seçtikleri alyanslar?n kal?nl???n? artt?r?p, azaltabilmektedirler. Bayanlar seçtikleri üründe zirkon ya da az bulunan de?erli bir ta? olan p?rlanta seçimi yapabilmekte, isterlerse üründeki ta?? ç?kartt?r?p ta?s?z olarak tercih edebilmektedirler. Üstelik eskiden yap?ld??? gibi alyans?n sadece içine de?il müsait olan tüm alyans yüzük modellerinin üzerine de isim, tarih ya da çiftler için özel olan herhangi bir sembolü i?letebilmektedirler.

Siz de evlilik alyans al??veri?i s?ras?nda kendinizi özel hissetmek istiyorsan?z DoraAlyans.com kurumsal ve e-ticaret sitesine u?ramadan karar vermeyin.

http://www.putur.com/kisiye-ozel-alyans-yuzuk-modelleri/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.