‘Oyun’ Kategorisi için Arşiv

Komik Oyunlar

Yazar: Admin 2 | 24 Nisan 2014 | Kategori: Oyun | Yorum Yok »Komik oyunlar, oyuncular?n ho? vakitler geçirmesi amac?yla tasarlanm?? oyunlard?r. Komik oyunlar?n ço?u günlük olaylardan esinlenilmi? içlerinde espiriler bar?nd?r?r. Bir yandan oyuncuyu e?lendirirken di?er yandan da ho? vakitler geçirmesini sa?lamaktad?r.
Günümüzde hemen hemen her olay insan? üzmekte, keyfini kaç?rmaktad?r. Böyle bir dünyada vakine göre komik oyun oynamak insan?n dertlerine ilaç gibi gelmektedir. Recep ?vedik oyunlar?, çapk?nl?k oyunlar? ve Sabri Reyiz oyunlar?, komik oyun kategorisindeki oyunlara örnek olarak gösterilebilir.
Son olarak komik oyunlar içerisindeki oyunlar her ya?tan oyuncuya hitap eden ve onlar?n keyifli vakitler geçirmesini sa?layan oyunlard?r. Komik oyunlar dünyas?na girerseniz bir daha ç?kamayacaks?n?z. Bir birinden farkl? ve e?lenceli o kadar oyun var ki gülmekten bir hal olacaks?n?z. En e?lenceli oyunlar? ho? oyun adresinde bulabilir, di?er oyunlar gibi komik oyunlar? da bu web adresinde bulabilirsiniz. Oyun oynamak sadece vakit kayb? de?ildir her insan için mutlu olmalar?n? sa?layan güzel bir aktivitedir ayn? zamanda.

Devamını oku..

Sessiz Sinema En Zor Anlatılan ve sorulabilecek filmler

Yazar: Admin 2 | 11 Şubat 2012 | Kategori: Oyun | 68 Yorum »
Etiketler: , ,Sessiz sinemada en zor anlat?lan filmler. Bu yaz?y? yazmak, 2 gün önce akl?ma geldi. Burada sizlere sessiz sinemada birinci olman?za yard?mc? olucak bir liste haz?rlad?m. Bu listede Dünya çap?nda yap?lm?? ve çe?itli y?llarda çekilmi? filmlerin isimlerini verece?im. Tabi ki en zor isimli filmler elenerek eklenmi?tir. E?er sizlerinde akl?nda filmler varsa, mutlaka bizlerle payla??n bu sayfa üzerinden.

Sessiz sinema bilinmesi zor filmler 
dün asl?nda bugündü
unutulmaz a?k filmlerinin yönetmeni
k?nal? yap?ncak
komplo teorisi
gizemli nehir
kibar feyzo
kad?n?n ad? yok
trainspotting
var olman?n dayan?lmaz hafifli?i
?ey
mahrem ?eyler
kurban
geçmi?in gölgesinde
klon sava?lar?
kadavra
adrenalin:
köstebek
hasat
ç?lg?n dershane kampta
ben efsaneyim
yarg?s?z infaz
Tesadüfi bir kronolojinin 75 parças?
Rezervuar köpekleri
Dinle neyden
Bulu?ma olay?
Tehlikeli masumiyet
Asla pes etme
Dünyan?n orta yerinde a?k için a?l?yorum

Devamını oku..

Pro Evolution Soccer 2012 TSL Yamasi

Yazar: admin | 9 Kasım 2011 | Kategori: Oyun | 2 Yorum »
Etiketler: , ,Pro Evolution Soccer 2012 TSL YamasiPro Evolution Soccer 2012 TSL Yamasi (Spor Toto Super Lig Yamas?)

PES 2012 oyunu için sonunda Türkiye Spor Toto süper lig yamas? ç?km?? durumda. A?a??da ki resimden de görebilece?iniz üzere, sorunsuz bir ?ekilde çal???yor bu pes 2012 yamas?. Bütün 1. lig tak?mlar?m?z güncellenmi? kadrosu ile birlikte dosya halinde sunulmu?tur. E?er kuramazsan?z veya çal??taramazsan?z, lütfen bizimle a?a??da ki ileti?im k?sm?ndan irtibata geçiniz. Elimizden geleni sizler için yapmaya haz?r oldu?umuzu belirtmek isteriz.

PES 2012 Türkiye lig yamas? linki : http://www.fileserve.com/file/rcY6kwv/Pro
pes 2012 tsl yamas?

Devamını oku..

Sinir Küpü Oyna

Yazar: admin | 29 Ekim 2011 | Kategori: Oyun | Yorum Yok »
Etiketler: , ,Sinir Küpü oyunu sevenler için, oyunu sitemize eklemi? bulunuyoruz. Bol ?ans, iyi e?lenceler.

Devamını oku..

Ateş ve Su 10 oyna

Yazar: admin | 19 Ağustos 2011 | Kategori: Oyun | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , ,Ate? ve su birbirini yok ediyor sizin mavileri su ile k?rm?z?lar? ise ate? ile geçmeniz gerekiyor oyunun sonuna kadar gitmelisiniz ate?i yön tu?lar? ile su yu ise a,s,d,w tu?lar? ile hareket ettirin iyi e?lenceler…

Devamını oku..

Sünger Bob korsan gemisi oyunu oyna

Yazar: admin | 19 Ağustos 2011 | Kategori: Oyun | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , ,sünger bobSünger Bob Korsan Gemide Oyunu Oyna.. Sünger adam?m?z batm?? bir korsan gemisinde azalan su seviyesinden önce ç?k??? bulmak için yard?m?n?z? bekliyor,hamburgerleri toplay?n, ince su borular?ndan alt ok tu?una basarak geçmeye çal???n, iskelet tuzaklardan sa?-sol tu?lara basarak kurtulun.

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.