‘Otomobil’ Kategorisi için Arşiv

2016 Fiat Linea Fiyat Listesi, Özellikleri ve Resimleri

Yazar: Admin 2 | 1 Ocak 2016 | Kategori: Otomobil | Yorum Yok »
Etiketler: ,bildigim.com’da içerik almaya devam ediyoruz. Bugün Otomobil kategorisinde ki 2016 Fiat Linea Fiyat Listesi, Özellikleri ve Resimleri konjusundaki bir konuyu payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Ülkemizde yo?un bir takipçi kitlesi olan Fiat, ba?ar?l? modellerini her geçen sene yenileyip geli?ime tabii tutarak pazardaki pay?na dü?ü? grafi?ini eklemeyen ba?ar?l? isimler aras?nda yer al?yor. 2016 Fiat Linea modelleri performans ve dü?ük yak?t tüketimi bak?m?ndan dikkatleri üzerine çekerken ayn? zamanda eklenen aksesuar ve d?? özellikler ile de be?eni topluyor.

Araç kullan?c?lara üç farkl? motor seçene?i ile sunuluyor. 1.4 Fire, 1.3 Multijet ve 1.6 Multijet motor seçeneklerinin her biri kullan?c?n?n ?ehir içi veya ?ehir d??? kullan?mda en üstün performans? en dü?ük yak?t sarfiyat? ile elde edebilmesi için haz?rlanm?? durumda. 77 ve 95 beygirlik Multijet motorlar ortalama 4,5 ilâ 5 litrelik yak?t tüketimleri ile oldukça ba?ar?l? bir sarfiyat ortaya koyarken Fire motor ise bir miktar üste ç?karak 6,3 litrelik bir kullan?m sunuyor. Buna ra?men ayn? s?n?ftaki araçlara göre dü?ük de?erler elde edilmesi, kullan?c?lar?n ?ikâyet etmeyecekleri bir durum olu?mas?na sebep veriyor.

Eski modellerine nazaran yenilenen 2016 Fiat Linea, daha k?vr?ml? ve sportif çizgileri ile gerek sürücüsü gerekse yolcular? henüz arabaya girmende mest ediyor. Ön ve arka tampon detaylar?n?n yan? s?ra tüm arac? saran krom kaplamalar?n ise parlakl?k ve zarafeti artt?rmas?, ?üphesiz büyük bir art? puan olarak gösteriliyor.

Farkl? aksesuar ve motor seçeneklerine göre de?i?en fiyatlar ile sat?n al?nabilecek olan 2016 Fiat Linea, 41,950 ilâ 58,450 Türk Liras? aras?nda bir maliyete sahip.

http://www.putur.com/2016-fiat-linea-fiyat-listesi-ozellikleri-ve-resimleri/

Devamını oku..

2016 Fiat Fiorino Fiyat Listesi, Resimleri ve Özellikleri

Yazar: Admin 2 | 1 Ocak 2016 | Kategori: Otomobil | Yorum Yok »
Etiketler:bildigim.com’da içerik almaya devam ediyoruz. Bugün Otomobil kategorisinde ki 2016 Fiat Fiorino Fiyat Listesi, Resimleri ve Özellikleri konjusundaki bir konuyu payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Ticari araç s?n?f?nda üretti?i modeller ile her büyüklükteki i?letmenin en büyük yard?mc?s? olan Fiat, bu alandaki en ba?ar?l? çal??malar?ndan birisi olan Fiorino’yu ki?isel kullan?ma uygun olacak ?ekilde modifiye ederek kullan?c?lar?na sunmu? durumda. 2016 Fiat Fiorino Panaroma yenilenmi? iç aksesuarlar?n yan?nda performans? elden b?rakmayan motor seçenekleri ile haz?rlanm?? durumda.

Benzinli ve dizel motor seçenekleri ile kullan?c?lar?n kendi arzu ettikleri yak?t türüne göre seçim yapmalar?na olanak veren firma, genel kullan?mda ise ciddi farklar meydana getirmiyor. 1360 cc hacmindeki 73 beygirlik benzinli motoru üretti?i 118 Nm’lik tork ile araç tamamen doluyken bile sürü?te herhangi bir s?k?nt? yaratm?yor. 1,3 Multijet motoru ise 75 ve 95 beygirlik versiyonlar?n?n üretti?i 190 ve 200Nm’lik tork de?erleri ile dizel yak?t?n hakk?n? veriyor.

?ç tasar?m?nda halen ticari kullan?ma has detaylar?n görülebildi?i Fiat Fiorino Panaroma’da, gözlük, cüzdan ve hatta laptop ve tablet bilgisayar gibi büyük ölçekli e?yalar?n?z? bile muhafaza edebilece?iniz bir torpido gözü bulunuyor. 2016 Fiat Fiorino’nun d?? görünü?ünde dikkat çeken en büyük detay ise arka camlar?n bir miktar daha geni? kesim ile sunulmas?.

Fiat Fiorino fiyatlar? 41,470 ilâ 49,740 Türk Liras? aras?nda de?i?iyor. Bu ücretlerin üzerine dileyen ki?iler arzu ettikleri elektronik ve ?ahsi aksesuarlar ile tam anlam? ile kendilerine uygun arac? rahatl?kla elde etme ?ans?n buluyorlar.

http://www.putur.com/2016-fiat-fiorino-fiyat-listesi-resimleri-ve-ozellikleri/

Devamını oku..

2016 Fiat Doblo Panorama Özellikleri, Fiyatları ve Resimleri

Yazar: Admin 2 | 31 Aralık 2015 | Kategori: Otomobil | Yorum Yok »
Etiketler:bildigim.com’da içerik almaya devam ediyoruz. Bugün Otomobil kategorisinde ki 2016 Fiat Doblo Panorama Özellikleri, Fiyatlar? ve Resimleri konjusundaki bir konuyu payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Üretti?i tek bir model ile ticari araç sektörünü kökünden de?i?tiren Fiat, Doblo serisinin farkl? kasa ve motor seçenekleri ile mü?terilerine ihtiyac? olan tipteki araca kavu?ma ?ans? sunuyor. Hem yolcu hem de yük ta??mac?l??? için kullan?labilen farkl? modeller ile i? amaçl? oldu?u kadar ayn? zamanda aile arabas? olarak da kullan?labilen Doblo’lar, bu anlamda sektörde daima ba?ar?l? bir grafik çiziyor.

2016 Fiat Doblo Panorama Teknik özellikleri

1.3, 1.6 ve 2.0 motor seçenekleri ile sunulan Doblo Panoramaçift amaçl? kullan?labilecek bir araç olarak göze çarp?yor. Tümü dizel motor seçeneklerinden olu?an modelle yüksek tork sa?lanarak tam dolu anda bile performanstan ödün verilmemesi sa?lanm?? durumda.

Doblo Cargo modelinde ise rahatl?kla sökülen koltuklar arzu edildi?i durumda iç hacmin tamamen yük ile doldurulabilmesini sa?l?yor. Ticari maksatl? üretilmesine ra?men sürücünse sundu?u konfor ve geli?mi? iç aksesuarlar? sayesinde kaliteyi elden b?rakmayan araç, uzun süreli kullan?mda bile herhangi bir s?k?nt? yaratm?yor.

Bir di?er model olan Doblo Classic Combi’de ise dört bir yan? camlarla çevrili araç, oldukça ayd?nl?k ve ferah bir sürü? deneyimi sunuyor. Yüksek tork gücü sayesinde arazi araçlar?n? aratmayan gücü ile yo?un be?eni kazan?yor.

Fiat Doblo Panorama Fiyat Listesi

2016 Fiat Doblo Panorma modelleri farkl? kasa ve aksesuar modellerine göre de?i?en fiyatlar ile kullan?c?lar?yla bulu?uyor. 68,350 ilâ 80,350 Türk Liras? aras?ndaki fiyat seçenekleri ile sahip olunabilen araçlar, uzun y?llar sürecek bir sürü? keyfi vaat ediyor.

Resimleri

 

http://www.putur.com/2016-fiat-doblo-panorama-ozellikleri-fiyatlari-ve-resimleri/

Devamını oku..

2016 Fiat 500L Özellikleri, Fiyatları ve Resimleri

Yazar: Admin 2 | 31 Aralık 2015 | Kategori: Otomobil | Yorum Yok »
Etiketler: ,bildigim.com’da içerik almaya devam ediyoruz. Bugün Otomobil kategorisinde ki 2016 Fiat 500L Özellikleri, Fiyatlar? ve Resimleri konjusundaki bir konuyu payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

?lk olarak 2007 y?l?nda hayat?m?za giren Fiat’?n 500L araba serisi, son olarak üretti?i 2014 Fiat 500L ile göz dolduruyor. Fiat’?n son model bu ürünü 1,4 litre ve 160 beygir gücüne sahip motoru ve 6 ileri otomatik vitesi ile beklentilerin ötesine geçmi? bulunuyor. Araç sahip oldu?u 2+3 ki?ilik iç kabini ile kalabal?k yolculuklar için ideal bir profil çiziyor.

Ç?kt??? ilk günden itibaren her geçen gün artan bir popülariteye sahip olan 500L serisi 2014 Fiat 500L ile birlikte araç tutkunlar?na daha geni? bir iç hacim, yüksek bir h?z performans? ve daha güvenli bir sürü? imkan? sa?l?yor.

Fiat 500L Teknik Özellikler

Euro NCAP’ten 5 y?ld?z alan 2016 Fiat 500L 5 farkl? motor seçene?ine sahip ve bütün motor seçenekleri oldukça az yak?t tüketiyor. Sürücülere ?ehir içinde rahat bir sürü? imkan? sunan bu araç, 4.14 metre uzunlu?unda, 1.78 metre geni?li?inde ve 1,66 metre yüksekli?e sahip. Araç ayr?ca 1,5 metrekare panoramik bir tavan geni?li?i ile de sürü? keyfinizi kat ve kat artt?r?yor. 3 farkl? tavan ve 9 farkl? renk seçene?i ile araban?z? istedi?iniz gibi tasarlayabiliyorsunuz.

Fiat 500 L Genel özellikler

Arac?n iç tasar?m? ise sürücüleri oldukça cezbedecek bir ?ekilde dizayn edilmi?. Araç içerisinde multimedya sistemi ve sürü? sistemi kullan??l? ve ??k bir ?ekilde tasarlanm??. Bagaj kapasitesi ise 412 litrelik bir iç hacme sahip oldu?u için oldukça geni? say?labilmektedir.

2016 Fiat 500 L Fiyat

2016 Fiat 500L ülkemizde 55,900 TL’den ba?layan fiyatlar ile sat??a sunulmu?tur.

Fiat 500 L Galeri

http://www.putur.com/2016-fiat-500l-ozellikleri-fiyatlari-ve-resimleri/

Devamını oku..

2016 Dacia Sandreo Özellikleri, Fiyatları ve Resimleri

Yazar: Admin 2 | 24 Aralık 2015 | Kategori: Otomobil | Yorum Yok »
Etiketler: , , ,bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün Hava Durumu, Otomobil kategorisinde ki 2016 Dacia Sandreo Özellikleri, Fiyatlar? ve Resimleri hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Yüksek performans ve dü?ük yak?t tüketimi denince akla gelen ilk otomobil üreticilerinden Dacia, 2016 y?l?na özel haz?rlad??? araç modelleri ile ?imdiden dikkatleri üzerinde toplam?? durumda bulunuyor. 2016 Dacia Sandreo, eski versiyonlar?na göre hem sürü? konforu hem de güvenlik aç?s?ndan pek çok ekstra donan?m ile birlikte sunuluyor.

2016 Dacia Sandreo Motor Özellikleri Nelerdir?

2016 Dacia Sandreo’nun  1149 cc hacmindeki motoru 75 beygirlik güç ve 107 Nm tork meydana getiriyor. Bu sayede ilk bak??ta dü?ük gibi görünen motor hacmi çok noktal? enjeksiyon sisteminin de faydas? ile yüksek düzeyde atakl?k ve performansl? bir sürü? deneyimi sa?l?yor.

Sandreo Ne kadar Yak?yor?

Arac?n an itibar? ile yaln?zca benzinli, versiyonu üretilirken talebe göre dizel motor seçene?inin sunulup sunulmayaca?? ise ?u an için belirsizli?ini koruyor. ?ehir içinde ortalama 7,7 litrelik bir yak?t tüketimi sa?lan?rken bu de?er ?ehir d???nda 4,9 litreye kadar inebiliyor. Motor hacmine göre bir miktar yüksek görünebilecek olan bu de?erler arac?n performans? tecrübe edildi?inde ise normal kar??lan?yor.

Sandreo Genel ve Teknik Özellikleri Nelerdir?

Siyah renkli d?? kap? kollar?, gövde rengi tamponlar, anbiance dö?eme ile beraber 15 inç geni?li?inde aracaju jant kullan?m? da d?? güzelli?i tamamlayan faktörler aras?nda yer al?yor. Bunun yan?nda sürücü hava yast???, ABS, AFU, gündüz farlar? ve hareket an?nda otomatik kapanan kap? kilitleri de güvenli?in asla ikinci plana at?lmad???n? kan?tl?yor.

 

2016 Dacia Sandreo Fiyat? Ne Kadar?

2016 Dacia Sandreo’nun ülkemizde sat??a sunulan fiyat? ise 39,700 Türk Liras? olarak belirlenmi? durumda.

Dacia Sandreo Resimleri

http://www.putur.com/2016-dacia-sandreo-ozellikleri-fiyatlari-ve-resimleri/

Devamını oku..

Viking Volvo Özel Servis Hakkında

Yazar: admin | 11 Ekim 2014 | Kategori: Otomobil, Volvo | 3 Yorum »
Etiketler: , , , , , ,Volvo özel servis

Bugün Volvo arac? olan ?stanbullular ile ilgili çok güzel haberlerim var. Volvo araban?z?n periyodik bak?m? geldiyse, ar?za varsa veya hasar varsa arac?n?z? bence biraz sonra size söyleyecek oldu?um bu firmaya götürün. Çünkü ben böyle özenli çal??an bir Volvo özel servis daha görmedim.

Geçen gün buldu?um bir Volvo Özel Servis, Volvo s60 ‘imi satmaktan kurtard? beni. 2003 model Volvo S60??mda üst üste ç?kan sorunlar tam yeteri kadar bunaltm??t? ki beni, internette bu servisin sitesine rastlad?m. Öncelikle siteyi gezdim, fiyatlar?da gördükten sonra hemen arad?m. Randevu ald?m. Arac?mda ki ar?zalar? yetkili servis’in 6 milyar isteyip 1 haftada yap?m süresi istedi?i ar?zay? 675 TL’ye 2 günde yapt?lar. ?uan arac? satmaya kalksam, 5 milyar karday?m yani.

E?er sizinde periyodik volvo bak?m, veya s?radan bir volvo bak?ma ihtiyac?n?z varsa, a?a??daki linkden buldu?um Viking Volvo‘nun fiyat listesine ula?abilirsiniz. Hiç yedek parça almad?m ama siteden okudu?um kadar?yla, yedek parçalarda yine servisde kullan?lan orjinal yedek parçalarla ayn?. Di?er servislerden tek fark?, Viking Volvo’nun ucuz olmas? san?r?m.

Volvo Bak?m Ücretleri

Devamını oku..

2014 Citroen C4 Picasso

Yazar: Admin 2 | 20 Ekim 2013 | Kategori: Otomobil | Yorum Yok »
Etiketler: , ,bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün Otomobil kategorisinde ki 2014 Citroen C4 Picasso hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

2014 Citroen C4 Picasso

http://www.putur.com/?p=3883

Devamını oku..

2014 Audi Q7

Yazar: Admin 2 | 8 Ekim 2013 | Kategori: Otomobil | Yorum Yok »
Etiketler: , , ,2014 Audi Q7 serisi lüks kategoride say?labilecek bir otomobildir. Tasarlan??? itibari ile sadece ?ehir içi kullan?ma de?il arazi ?artlar?na da uyum sa?layan ve bu ?artlarda kullan?c?s?na kolayl?klar sa?layabilen bir araçt?r. Bu ?artlarda üstün özellikler sergiliye bilmesi için, en üst teknolojik donan?mlara ile donat?lm??t?r. 2014 Audi Q7 teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse, araçta 6 ileri ve 8 ileri yar? otomatik ?anz?man ile donat?lm??t?r. Bu özellikle arac?n ?anz?mandan en iyi ?ekilde istifade edebilme amaçlanm??t?r. Bir di?er detay ise motorda Quattro teknolojisi kullan?lm??t?r. Bu teknik detay araç gücünü ve tekerlerin performans?n? do?rudan etkilemekte ve sonuç olarak yüksek verim al?nmas?n? sa?lamaktad?r. Arac?n gücünün artmas?n?n yan?nda bu özellik yak?t tüketiminin azalmas?n? da sa?lam??t?r.

2014 Audi Q7 serisinde motor ve araç gövdesinin uyumu oldukça yüksektir. Bu da seyahat edenlerin daha kaliteli yolculuk edebilmesini sa?lamaktad?r. Yani konfor daha ön plana ç?kmaktad?r. 2014 Audi Q7 teknolojik özelliklerini saymak gerekirse, geli?mi? park yard?m?, uyarlanabilir h?z sabitleme sistemi, geli?mi? ses sistemi, ?erit takip sistemi, uyarlanabilir haval? süspansiyonlar ve ?erit de?i?tirme asistan? öne ç?kan özellikler aras?nda yer almaktad?r. 2014 Audi Q7 yak?t sarfiyat?na de?inmek gerekirse, araç ?ehir içinde 100 km’ye kadar, 8,6 litre, ?ehirleraras? yak?t tüketimi, 100 km’ye kadar, 6,7 litre, karma yak?n oran? ise, 100 km’ye kadar, 7,4 litredir. Arac?n 2014 ba?lang?ç sat?? fiyat? ise 47,500 Dolar olarak aç?klanm??t?r.

2014 Audi Q7

Devamını oku..

2014 Audi R8

Yazar: Admin 2 | 8 Ekim 2013 | Kategori: Otomobil | Yorum Yok »
Etiketler: , ,Audi’nin en çok be?enilen ve efsanele?mi? bir ba?ka modeli r8 serisidir. Tam bir yar?? arac? olarak tasarlanm?? olan araç özellikle h?z tutkunlar? için ideal iç ve d?? özelliklere sahiptir. Ortadan motorlu olan araç, birçok ödül almaya da hak kazanm??t?r. ?lk olarak 2006 y?l?nda sat??a sunulan Audi R8 serisi model günümüze kadar en çok ilgi gören araç modelleri aras?nda yer almay? ba?arm??t?r. Alman ekolünün temsilcisi olan Audi markas? özellikle piyasaya sürdü?ü R8 serisi ile rakiplerini bir ad?m geride b?rakmay? ba?arm??t?r. Audi R8 teknik özellikleri bak?m?ndan da oldukça göz doldurmaktad?r. R24 modelinde yer alan 4,2 litrelik motor 420 beygirlik bir güç sunmaktayd?. Audi R8’in 2014 versiyonunda ise, 550 beygirlik bir güç ile piyasaya ç?kmaya haz?rlan?yor.

Tüm bu özelliklerinin yan?nda d?? tasar?m? da en çok merak edilen konular aras?nda yer almaktad?r. Detaylar çok geni? bir biçimde aç?klanmasa da yine ayn? bir stile sahip oldu?um tahmin etmek çok da güç de?ildir. 2 ki?ilik bir araç olan 2014 Audi R8, yine oldukça donan?ml? ve gösteri?li içyap?s? ile piyasaya ç?kmaya haz?rlanmaktad?r.  Audi serisinin pahal? araçlar? aras?nda yer alan arac?n 2103 sat?? fiyat? 174, 600 Dolar olarak aç?klanm??t?r. 2014 y?l?nda ise bu modelin fiyat?n?n 124.000 dolara gerilmesi beklenmektedir. 2014 Audi R8 donan?msal özellikleri ve tasar?m? ile yine en öne ç?kan modeller aras?nda yer almaktad?r.

2014 Audi R8

Devamını oku..

2014 Audi Q5

Yazar: Admin 2 | 6 Ekim 2013 | Kategori: Otomobil | Yorum Yok »
Etiketler: , ,2014 Audi Q5

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.