‘Endüstriyel’ Kategorisi için Arşiv

2012 Koltuk takımı modelleri resimleri ve fiyatları

Yazar: admin | 8 Nisan 2012 | Kategori: Endüstriyel | Yorum Yok »
Etiketler: , ,2012 koltuk tak?mlar? oldukca renkli ve hareketli çizgilere sahipler. Birkaç farkl? markan?n koltuk tak?m? modellerini , resimlerini ve fiyatlar?n? a?a??dan bulabilirsiniz.

Yeni koltuk tasar?mlar? bayanalr?n dikkatini çekmektedir. Çünkü bayanlar sürekli evde vakit geçirdikleri için arada farkl?l?k isterler. Hemen ara?t?rmaya ba?larlar ne yapabilriz diye. ?lk akla gelen de?i?iklik kesinlikle koltuk tak?mlar?m?zd?r. Çünkü sürekli kullan?lan bir e?ya oldu?u için belli bir zaman sonra mutlaka de?i?tirmemeiz gerekebilmektedir. Çünkü y?pran?rlar. Eee y?pranan ?eyleri de?i?tirmenin zaman? gelmedimi sevgili bayanlar. Özellikle ve han?malr? evlerini de?i?tirdiklerinde canlar? atar çok heycanlan?rlar.=) Mesela annemden örnek vemek isterim. Sürekli kendisini bir?eyler almak isterler her ald?klar? e?yada çok mutlu olurlar. bu y?l?n gözdesi olan döner koltuk tak?mlar? çok gözde olmaktad?r. özellikle yeni çiftler taraf?ndan en çok tercih edilen modeller aras?nda yer al?r. Tabi sadece döner koltuk tak?mlar? de?il bir çok farkl? tasar?malr bulunmaktad?r. Asl?nda ev dekorasyonunda koltuk de?i?imi en h?l? de?i?ilecek olan modeldir. Çünkü be?eniriz hemen gider al?r begeniriz ve gelir.2012 Yeni sezon modern koltuk tak?mlar?n? gören bayanlar kesinlikle e?lerine alt yap?y? yapmaya ba?larlar. Çünkü modern çizgiler ta??yan modeller her bayan taraf?ndan tercih edilen bir tasar?m olmaktad?r. Eski mdolar art?k günümüze ta??nd?r. Eskiden olan aslan bacakl? koltuk tak?mlar? çok tercih edilen bir model olmaktad?r. Bu sene birde özellikle beyaz renk koluk tak?mlar?da çok tecih edilen modeller aras?nd ayer al?r kesinlikle. 2012 Modern koltuk tak?malr? modellerini bir çok firma üretmektedir. ?stedi?iniz markada kendi zevkinize göre tasar?mlar bulabilirsiniz. Her bütçeye uygun modern koltuk tak?mlar? modellerini bulabilirsiniz. Genellikle ödeme kolayl???da sa?lamaktad?r de?erli bayanlar. Sizler için payla?t???m modern koltuk tak?m? modellerini inceleyip karar vermeniz aç?s?ndan daha kolay oluca??na eminim. ?imdiden ev dekorasyonunuz ve 2012 modern koluk seçimini konusunda ba?ar?lar dilerim sevgili bayanlar.

2011-2012 modas? olan modern koltuk tak?mlar? modellerinden deri tasar?m ile kar??n?zday?z. Beyaz deri bu y?l en çok tercih edilen tasar?mlar ile kar??n?zda olmaktad?r. Siyah beyaz yast?klar ile beyaz koltuk tak?m?na hareketlenme olmu?tur.

2012 yeni sezon modern koltuk tak?mlar? gerçekten çok ??k bir tasar?md?r. Beyaz ve döner koluk tak?mlar? alt k?s?malr? koyu renk ile dekore edilmi? bir model olmaktad?r. Geni? bir salonunuz var ise bu tasar?m gerçekten çok modern olmaktad?r.

Çok modern bir tasar?m bu resimdeki model. Yuvarlak olarak dö?enmi? olmaktad?r. Kenar k?s?mlar?nd akitap koymak için detaylar yap?lm??t?r. Beyaz olan bu model siyah detalar ile hareketlenmi?tir. Üç ki?ilik oval olan koltuk tak?m? kar??s?nda tek ki?ilik koltu ilede çok ??k durmaktad?r.

Modas?n? hiç bir zaman kaybetmeyen siyah 2012 sezonunda da güzel tasar?malr ile iddeas?n? korumaktad?r. Bu y?l aslan bacakl? koltuklar çok gözde olmaktad?r. Siyah ve sar? renk ayn? anda kullan?ld???nda çok göstei?li bir tasar?m ç?km??t?r ortaya.

2012 yeni sezon koltuk tak?mlar?nda k?rm?z? modellede kar??m?za ç?kmaktad?r. K?rm?z? ve siyah ayn? anda kullan?lm?? ve yast?klar?nda swaroski ta? kullan?lm??t?r. Modern ve klasik ayn? anda kullan?lm?? olan bu tasar?m evlerine çok ??k bir hava katacakt?r.

2012 modern koltuk tak?mlar?nda her ev yap?s?na uygun olan modeller bulunmaktad?r. Orta düzeydeki aileler bu model hem ??k hemde her bütçeye uygun olan bir tasar?md?r. Oturma odan?z küçük ise bu modeli tercih edebilir rahatl??? ve konforu ayn? anda ya??yabilirsiniz.

2012 yeniz sezon ürünlerindne kelebek mobilyan?n bir tasar?m?n? sizlere sunmaktay?z. Beyaz bu sene çok moda demi?tik beyaz ve deriden olan bu model. Kare yap?dad?r. Koltuklar?n?n geni?li?i ile rahatl???n tad?n? ç?kartacaks?n?z hiç ?üphesiz.

2012 yeni sezon trendi olan kö?e koltuk tak?m? modelindne örnek daha sunmaktay?z bu model siyah ile dekore edilmi?tir. Geni? bir oturma odas? olan bayanlar bu model tam sizlere göre bir model olmaktad?r. Beya döner koltu?a tek ki?ilik siyah koltuk ile renk verilmi?tir.

2012 tasar?malr?ndan olan bu model gerçekten çok s?rad??? bir tasar?md?r. Kesinlikle çok modern ve ??k çizgiler bar?nd?rmaktad?r. E?er bir evim olsayd? kesinlikle bu koltuk tak?m? tercih ederdim. Hem modern çizgileri ile hem koltuk tak?m?n kendine has havas? ile çok güzel bir tasar?m olmaktad?r.

?ki çe?it koltuk tak?m? modelini sizlere sunuyoruz. Gene modern kö?e tak?m? modellerini çok güzel tasar?malrd?r. Deri kesinlikle kö?e koltuk tak?mlar?na çok yak??maktad?r. K?rm?z? deride iddeal? bir renk olmaktad?r. ?ddeal? olmay? seven bayanlar kesinlikle sizlerin tercihleri aras?nda olmaktad?r.

2012 modas? kesinlikle beyaz damgas?n? vurmaktad?r. Bu sezon her evde dekar??m?za ç?kan beyaz koltuk tak?mlar? farkl? çizgiler ve modeller ile gerçekten çok ho? duran bir tasar?md?r. Ovak koltuk tak?m? modelleri bu sene çok reva?ta olacakt?r.

Bu tasar?m kesinlikle çok rahat edece?iniz bir model olmaktad?r. Hem rhatca tv izliyebilir hemde keyfinizi ç?kartabilirsiniz. Bej renginde olan bu tasar?m renkli yast?klar iel renklendirilmi? ve spor bir oturma odas? havas? yarat?lm??t?r.

2012 yeniz sezonda bellona koltuk tak?ml?da modern tasar?malra yer vemi?tir. Gri ve kahverenginin bir arada kullan?ld??? bu tasa?m yeni koltuk tak?mlr?n? de?i?tirecek bayanlar bu tasar?m? incelemelisniz. Tek ki?ilik koltuk tak?mlar?n?n bacaklar? çok ??k durmu?tur.

E?er tek ki?i ya??yorsan?z yada odan?z küçük ise bu modern tasar?m tam izlere göre . Kahverngi kadifemsi kuma?tan olan bu tasar?m iki ki?inin ya??yaca?? türden iki ki?ide arkda??n?z gelir birlikle ho? sohbet edece?iniz bir tasar?m olmu?t?r.

2012 yeni sezon koltuk tak?mlar? beyaz konusnda her firma modern tasar?mlar ile ç?km??t?r kar??m?za. Asl?nda beyaz her renkle uyumlu oldu?u için evinizi dekore etmek daha kolay olacak?r. Düz beyaz renk ile her yeri istedi?iniz renk ile dekore edebilirsiniz.

2Farkl? tasar?malrile firmalar iddeal? ürünler il bayanlar?n dikaktini kesinlikle çekmektedir. Gene bacakl? olan bu model gri renk çok ho? göstermi?ir. Bnce baynalar bacakl? olan koluk tak?mlar?n?n alt k?s?mlar?n? temizlemekte çok kolay olacakt?r =)

Bu koltuk tak?m? gerçekten çok güzel bir tasar?m pembe renk koltuk modeline çok yak??m??t?r. Yaln?z ya??yan bayanlar evinizde modern çizgiler bar?nd?rmak isiyosan?z bu model tam sizler göre. Pembe bayanlar?n rengidir kesinlikle .

Devamını oku..

Resimli İngilizce CV Örnekleri – ENGLISH CV EXAMPLES

Yazar: admin | 26 Şubat 2012 | Kategori: Endüstriyel | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , ,Cv örnekleri, Resimli cv örne?i hakk?nda yaz? yay?nlam??t?k. ?imdide resimli ingilizce cv örneklerini sizlere sunuyoruz. Bu ingilizce cv örneklerini gerek Türkiyede ki yabanc? firmalarda gerekse yurtd???nda kullanabilece?iniz ?ekilde seçtik. ?ngilizce cv yazman?n, Türkçe cv yazmaktan fark? olmad??? için çok fazla detaya girmeden örnekleri sizlere göstermek istedik.

?ngilizce Mühendis CV örnekleri – ENGLISH CV EXAMPLES FOR ENGINEERS

?ngilizce Avukat CV örnekleri – ENGLISH CV EXAMPLES FOR LAWYERS

?ngilizce Ö?retmen CV örnekleri – ENGLISH CV EXAMPLES FOR TEACHERS

?ngilizce Teknisyen CV örnekleri – ENGLISH CV EXAMPLES FOR TECHNICIANS

?ngilizce Doktor CV örnekleri – ENGLISH CV EXAMPLES FOR DOCTORS

Devamını oku..

Makara standlari gercekten var mi ve nerelerde var? Kuzey Guney

Yazar: Admin 2 | 8 Şubat 2012 | Kategori: Endüstriyel | 184 Yorum »
Etiketler: ,Makara standlari nerelerde var? Bu soru son zamanlarda oldukca fazla sorulmaya basladi yorumlarda. Sunu belirtmek isteriz ki, makara standlari sadece Kuzey Guney dizisinde ki sozde bir stand firma. Gercek hayatta boyle bir marka ve stand olmamasina ragmen, yapmis oldugumuz arastirmaya gore bazi siniflarda makara marka basvurusu yapanlarda olmus. Yani cok yakinda makara standlarini gercektede gorebiliriz.

Peki makara standlarinin acildigini varsayarsak, bu standlarin tutup tutmayacagini degerlendirelim isterseniz. Belki bazi girisimcilerede fikrimizi soylemis oluruz. Bu standlarin, en basta insanlarin merakindan dolayi tutabilecegini ancak kek vb. firin urunlerinin kulturumuz geregi bu tarz standlardan yuksek denilebilecek bardakta misir fiyatlarina benzer fiyatlarla satilamayacagini da belirtmek lazim.

Makara standlari nerelerde var?

Diziyi izleyenler icinde bir bilgi vermek isteriz. Dizide bircok yede standlar kuruldu. Bagdat caddesi, nisantasi, alisveris merkezleri ve butun universitelerin kampusleri.

 

Devamını oku..

2012 Boykot edilecek olan Fransız malları

Yazar: Admin 2 | 26 Ocak 2012 | Kategori: Endüstriyel | Yorum Yok »
Etiketler: , ,Sözde Ermeni Soyk?r?m?na  kar?? ç?kanlar? cezaland?ran yasan?n Fransa’da kabul edilmesinden sonra ?imdi kar?? cevap olarak bütün TÜRK milleti olarak Frans?z mallar?n? boykot edece?iz. Bu bir tehdit de?il, yapt?r?md?r. Kan?tlanmayan tek tarafl? bir yalan? meclisine ç?kar?p, dü?ünme özgürlü?üne göz yuman fransa’ya bilmedikleri i?e burnunu sokmamalar? gerekti?ini göstericez. Gerçi bilmedikleri i? demek yanl?? oldu çünkü 1900 lü y?llar?n ba??nda bütün kar???kl?klar?n sebebi yine fransa’d?r.

Gelelim bu olaylardan sonra boykot edilecek olan frans?z mallar?na. Bu ürünler 2012 güncel ürünlerdir.

A?a??daki listeyi bast?r?n arkada?lar bir cebinizde dursun. Al??veri?e vs. ç?kt???n?zda bakars?n?z.

Barkodlar? 30 ve 37 ile ba?layan malalr Fransa’dan gelmi?tir.
Akaryak?t boykot: Total, Elf
Süpermarket boykot : Careffour, Gima, Dia, Endi, ChampionSA
Seyahat boykot : Air France
Tatil-Turizm boykot : Club Med, Fransa’da tatil
Kurs boykot : Frans?z Kültür Merkezi
Giyim-Aksesuar boykot : Pierre Cardin, Lacoste , Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Fred Joaillier, Givenchy, Berluti, Christian Lacroix, Louis Vuitton Malletier, Thierry Mugler, Berluti, Daniel Hechter, Cacharel, René Derby, Sonia Rykiel
Deri Giyim boykot : Etam, Louis Vuitton Malletier, Hermes, Fred Joaillier, Givency
?ç Çama??r boykot : Valeo
Otomobil boykot : Renault, Citroen, Peugeot
Oto Lastik boykot : Michelin, Uniroyal, Recamic
Bilgisayar/?leti?im Ürünleri boykot : Sagem
?zolasyon, ?n?aat boykot : Ondulin Avrasya (Onduline -Bitüline-Isoline)
?n?aat, Çimento boykot : Weber Markem, Lafarge , Chryso
?laç Firmalari boykot : Pierre Fabre Medicament, Guerbet, Fournier, Sanofi (Aventis&Synthelabo&Pasteur), Servier
?laç boykot : Allegra Antihistamine, Stimate, Novalgin, Novahistine, Nicoderm, Benzamycin, Benzac, Benzagel
Finans boykot : Societe General Bankasi, TEB (Türk Ekonomi Bankasi, BNP)
Kozmetik boykot : Revitalizing, Rene Furtherer, Pierre Fabre, Phas, Orlane, No Problem, Moisture Whip, Miami Chill, L’Oreal, Long Wearing Nail Polish, Long Wearing Makeup, Long Wearing Lipstick, Les Meteorites, Le Monde en Parfum, Le Crayon Glace, Lancome, Kiotis, Guerlain, Great Lash, Galerie Noemie, Fresh Lash, Dulcia, Dr. Pierre Ricaud, Daniel Jouvance, Clarins, Christian Dior, Biotherm, Accentous, La Roche Posay, Vichy
Mutfak E?yas? boykot : Tefal, T-Fal
Yemek çeki boykot : Sodexho, Ticket Restaurant
Bebek Mamas? boykot : Bledina, Mellin
Bebek Giyim boykot : Petit Bateau, DPAM
?çecek boykot : Athlon, Orangina, Janeiro Fruit Drink
Yo?urt boykot : Danone, Tikvesli , Yoplait, Delisle, Sprinkl’ins
?i?e Su boykot : Perrier, Danone, Hayat, Evian
Peynir boykot : Tourtrain, Vieux Boulogne, Taillefine, St. Albray, Roquefort, Precious, New Holland, Mountain Farms, Montrachet, Lepetit, Montagnard, La Vache Qui Rit , Arpin, Bel Paese, Belle Des Champs, Boisange, Brie, Camembert, Chamois D’or, Entremont, Etorki, Fine Bouche, Fromageries Riches Monts, Geramont, Gerard, Gervais, Jockey
?ekerleme boykot : La Pie qui Chante
CD Çalar boykot : RCA
Video Kamera boykot : RCA, Small Wonder, RCA, Pro Wonder
Konyak boykot : Martell, Napoleon, Remmy Martin, Mumm Vsop, Hine
?ampanya boykot : Veuve Clicquot, Rozes, Piper Heidsieck, Moet And Chandon, Mercier, Krug, Canard-Duchene
Bira boykot : Mahou
Brendi boykot : Dorville, Mouquin
Endüstriyel Ürünler boykot : Merlin Gerin, Franklin France, Duval Messien Satelit, Helita Pulsar, Legrand, Metesan, Areva, Groupe Schneider
Sanayi Ürünleri boykot : SNR Rulmanlari
Elektrik Ürünleri boykot : Telemechanique, Merlin-Geren, Square-D
Çelik Sektörü boykot : Borcelik Celik San . (Borusan Holding), Arcelor
Denizcilik/Yat/Yelken boykot : Beneteau (Jeanneau)
Müzik Çalar boykot : RCA
Tar?m/A?? boykot : Ceva
Laboratuvar ve Test cihazlari boykot : Chopin

Frans?z boykot edilecek markalar? yukar?da saymaya çal??t?m. Unuttu?umuz veya hata yapt???m?z olursa lütfen bizleri uyar?n. Te?ekkürler, yorumlar?n?z? bekliyoruz.

Devamını oku..

OFİS BÖLME

Yazar: admin | 9 Ekim 2011 | Kategori: Endüstriyel | 2 Yorum »
Etiketler: , ,Son zamanlarda ülkemizde kurumsal alanlarda veya genellikle küçük çapl? i? yerlerinde kullan?lan en yayg?n sistemlerden biri durumunda bulunan ofis bölme, kullan??l? bir yöntemdir.

Ofis Bölme, çe?itli ?ekillerde yap?labilir. Bu çe?itlere az sonra de?inece?iz. Genel olarak ofislerde yada büyük firmalarda ofis bölme sistemi yayg?n olarak kullan?lmaktad?r. ?öyle ki zaman içerisinde kurumsalla?ma ile ortaya ç?kan bu sistem, hemen hemen her çal??an?n kendi ofisinde bulunurmu? gibi bir ortamda çal??mas?n? sa?l?yor.

Bu sistem çe?itli ?ekillerde yap?labilir ancak en yayg?n yöntemleri Alç?pan ve Ah?ap ofis bölme i?lemleridir. Alç?pan ofis bölme i?lemi, son derece h?zl? ve dekoratif bir yöntemdir. Bu yöntem ile ofis böldürecek firmalar yada i? yeri sahipleri, ayr?lan odalar? son derece dekoratif olarak dizayn ettirme ?anslar?na sahipler.

Zaman içerisinde daha da geli?en bu sistem ile ofis bölme sistemi, sökülüp tak?labilir ?ekilde de ayarlanabilir ve muazzam derecede iyi bir yöntemdir. Ah?ap ofis bölme i?lemine de?inecek olursak son derece iyi bir sistemdir. Bölünecek iki alan aras?na Ah?ap Tahta koyularak yap?l?r. Bölünecek odalar?n ebatlar? tam olarak hesaplan?r ve bu boyutlarda beyaz ah?ap tahtalar kesilerek oda ?ekillerine göre yerle?tirilmektedir.

Bu yerle?tirme esnas?nda e?er bütün i? alanlar? aç?k ise bu i?lemde kap? giri?i tarz? bir alan yaratabiliyor. Sökülüp tak?lma gibi bir özelli?i bulunmayan bu sistem, bölme duvarlar?n?n kirlenmesi halinde kolayca silinebilir ve iz b?rakmaz bir özellik sunuyor. Zaman içerisinde ofislerde kullan?m? sürekli daha da yayg?nla?an bu sistem ile daha iyi verim al?nd??? söyleniyor. Sizde deneyin, fark? kendiniz görün.

Devamını oku..

PVC PLASTİK DOĞRAMA

Yazar: admin | 7 Ekim 2011 | Kategori: Endüstriyel | Yorum Yok »
Etiketler: , ,Son zamanlar?nda kendi alan?nda PVC sistemleri son derece ilgi gören bir durumdad?r. Ancak bu duruma art?k PVC Plastik Do?rama ad?nda yepyeni bir hizmet eklenmi? bulunuyor. Bu hizmetin tan?m? ile ba?l?yoruz;

PVC Nedir? PVC, Poli Vinil Clorür isminin k?salt?lm?? halidir. Petro kimya tesislerinde petrol ve tuz ile üretilen bir polimer türüdür. PVC, polimer türünü ta??yan ender termoplastikler aras?nda yer almaktad?r.

PVC Plastik Do?rama, son zamanlarda ülkemizde yayg?n olan ak?mlardan biridir. Bir eve ta??nacak ki?i PVC do?rama yapt?rmay? mutlaka kafas?na koyar ancak yapar yâda yapmaz kendisinin tercihidir. Genellikle Pimapen tarz? pencerelere uygulanan bu sistem, sizler için son derece uygun bir sistemdir.

PVC Do?rama sistemi sayesinde evinizde ?s? miktar? ve göze ho? gelen bir görüntü hat safhada olacakt?r. PVC do?rama ile evinizin pencerelerini boy olarak küçültebilir, ?s?y? iletkenlik bak?m?ndan üzerinde oynama yapt?rabilirsiniz. Evinize giren hava sizler için de?erlidir. Ancak kirli havalar sizi öldürebilir. Bu sebeple bulundu?unuz ortama göre PVC do?rama yapt?rmal?s?n?z.
PVC do?rama i?lemi, camlar?n plastik k?s?mlar?n?n belirli bölgelerden kesilerek düzenlenmesi olarak bilinir. Bu i?lem ile evlerinizde son derece huzur içinde oturabilece?inizi dü?ünüyoruz.

Devamını oku..

İNTERNET ÜZERİNDEN ADSL BAŞVURUSU

Yazar: admin | 28 Ağustos 2011 | Kategori: Endüstriyel | Yorum Yok »
Etiketler: , ,Ülkemizde art?k hemen hemen her evde bir bilgisayar bulunuyor. Zaman içerisinde ilerleyen teknoloji bilgisayara yatk?nl??? artt?rd? ve yatk?nl???n do?rultusunda dolayl? olarak internet ADSL kullan?mlar? da fazlas? ile artm?? durumdad?r.
Ülkemizde en çok kullan?lan internet firmas? Türk Telekom hizmeti olan TTNet ?nternet’tir. TTNet’e önceleri sadece gidip yetkili Türk Telekom bayilerinden yâda yetkili TTNet sat?? noktalar?ndan ba?vurulabiliyordu ancak art?k teknoloji geli?ti ve Türk Telekom art?k hizmette s?n?r tan?m?yor. ?nternet ba?vurular? art?k Online olarak al?nmaya ba?land? ve ba?vuru konusunda da online dönem ba?lad?.
Bu yöntem ile art?k oturdu?unuz yerden ba?vurabileceksiniz. Öncelikle ‘’ Www.Ttnetbasvurunoktasi.Com’’ adresine girmelisiniz. Bu adreste sizler için her türlü internet kampanyas? yaz?l? olarak kar??n?za ç?kacakt?r. Bunun d???nda Adsl paket ücretleri, kota s?n?rlamalar? ücretleri de kar??n?za ç?kacakt?r.
Yukar? menü çubu?unda ADSL BA?VURU isimli bir buton göreceksiniz. O buton ile bir ekrana yönleneceksiniz. O ekranda Paket Ad?, Kampanya Paketi, Ba?lant? h?z? özellikleri ile verilen fiyatland?rmalar liste halinde görülecektir. Bu listenin her paketinin kar??s?nda BA?VUR isimli butonlar bulunmaktad?r. Bu butona t?klad???n?zda gerekli bilgileri dolduraca??n?z ekrana yönleneceksiniz.
Bu ekranda sizden T.C Kimlik No, Adres, Telefon bilgileri gibi bilgiler isteniyor ve bunlar? dolduruyorsunuz eksiksiz olarak. Kampanya paketini seçtikten sonra i?lemi bitiyorsunuz ve i?leminiz en geç 1 gün içerisinde aktif oluyor. Bu sistem ile TTNet ?nternet’te teknolojinin doruk noktalar?na ula?t? ve sizler için en kolay hizmeti sa?lamaya çal???yor.
TTNet paketlerini ve fiyatlar?n? yukar?da linkini verdi?imiz TTNet sitesinden ö?renebilirsiniz. Detayl? bilgiler de sitede mevcuttur. Türkiye’nin en yayg?n ADSL sistemi TTNet Adsl ile sizler de fark? ya?ayacaks?n?z. 7/24 destek hatt? da sizlere her zaman en iyi ?ekilde yard?mc? olmak için çal???yor. Tavsiye Ediyoruz.

Devamını oku..

DAMPER DORSE RESIMLERI VE FIYATLARI

Yazar: admin | 27 Ağustos 2011 | Kategori: Endüstriyel | Yorum Yok »
Etiketler: , , , ,Çinlilerin zaman içerisinde teknolojiyi hat safhaya getirdiklerini hepimiz biliyoruz. Damper Dorse, bu teknoloji ile art?k kamyonlar için son derece uygun bir Damper Dorse teknolojisi geli?tirildi. Öncelikle tan?mlar ile ba?layal?m;
Damper Nedir? Damper, bir ?asinin üzerine tak?lm??, inip kalkabilen pozisyonlara sahip kasas? olan, kendinden hareketli ve kolayca yük bo?altan düzene?e verilen isime Damper denmektedir.
Dorse Nedir? Dorse, genel anlam? ile ta??ma araçlar?ndaki kasalara verilen isim olarak bilinir. Damper Dorse sistemi, özellikle in?aat ta??mac?l??? sektöründe muazzam derecede ön plana ç?km??t?r ve i?leri büyük ölçüde azaltm??t?r. ?n?aat alan?na kum ta??mada örne?in; kum el ile kürekler arac?l???yla alana at?lmak yerine Damper Dorse sistemi ile kamyon üzerinden otomatik olarak bir alana bo?alt?labiliyor ve büyük bir kolayl?k sa?l?yor.
Damper Dorse’lerin de al?rken bak?lmas? gereken özellikleri hiç ku?kusuz bulunuyor. Bunlara de?inecek olursak;
1-) Üst Yap? Tipi, minimum 1 metre yüksekli?inde olmal?d?r ve taban minimum 3 metre kal?nl???nda saç kaplama ile olursa son derece uygundur.
2-) ?asi, Uluslararas? ta??mac?l?k standartlar?na uygun ve her durumdaki yol, hava ?artlar?na uygun istenilen ko?ullar? muhafaza edebilecek ?ekilde dizayn edilmi? olmal?d?r. Minimum 10 mm kal?nl???nda asil çelik lamadan olu?ursa sizler için daha iyi olacakt?r.
3-) Dingiller, her biri minimum 8000 kg kapasiteli olmal?d?r ki ta??maya en uygun sistem zaten budur.
4-) Elektrik sistemi ise AB standartlar?na uygun olmal? ve Damper Dorse sistemini kald?rabilecek güce sahip olmal?d?r.
Bu sistem ile sizler de ta??mac?l?k sektöründe en uygun yerlere gelebileceksiniz. Damper Dorse sistemi, kamyonlar için imal edilen bir sistemdir. Ta??ma kamyonlar? için sizler de kullanabilirsiniz. Bizi tercih etti?iniz için te?ekkür ederiz

Devamını oku..

27 Ağustos İstanbul’un elektriği kesilecek ilçeleri

Yazar: admin | 27 Ağustos 2011 | Kategori: Endüstriyel | Yorum Yok »
Etiketler: , ,Buradan ?stanbullulara kötü bir haberimiz var. 28 A?ustos’da ?stanbulun baz? ilçelerinde elektrik kesintileri ya?anacak. eBo?aziçi Elektirik A?. nin bugün yapt??? aç?klamaya göre ?stanbulun baz? bölgelerinde 28 A?ustos – 6 Eylül aras?nda elektirik kesintisi uygulanacak.

Kesinti uygulanacak bölgeler va zamanlar? ?öyle…

28 A?ustos 2011 Arnavutköy’de sabah 09:00 ö?lenden sonra saat 13:00 a kadar Y?ld?r?m Beyaz?t Caddesi ve civar?.

4 Eylül 2011 de 05.00-08.00 saatlerinde  Dikilita?, Muradiye, Türkali, Be?ikta?’ta Gayrettepe, Cihannuma, Levaz?m, Mecidiye, Ulus, Balmumcu, Kuruçe?me ve Ortaköy mahalleleri, ?i?li’de Fulya, Te?vikiye ve Me?rutiyet mahalleleri, Sar?yer’de Baltaliman?, Fatih Sultan Mehmet, Rumeli Hisar?, Emirgan, ?stinye, Re?itpa?a, P?nar ve Poligon mahalleleri, Baltaliman? Kemik Hastanesi, ?SK? Ar?tma Tesisleri bölgesinde.

6 Eylül’de ?i?li’de 09.00-15.00 saatleri aras?nda Halide Edip Ad?var Mahallesi, Kestanelik, Tanyolu, Morçiçek ve Kutlubey sokaklar ile Çi?dem Sokak ve çevresi.

Devamını oku..

Bkool ne demek?

Yazar: admin | 19 Ağustos 2011 | Kategori: Endüstriyel | 3 Yorum »
Etiketler: , , , ,Son zamanlarda okuyucular?mdan bu kelime hakk?nda sorular almaya ba?lad?m. Peki Bkool ne demektir? Resimde görmü? oldu?unuz dondurma, Bkool’un ta kendisidir. Burger king ‘in özel soslu dondurmas?. bö?ürtlenlisi ve drajelisi tavsiye edilir.

Bkool Tarifleri hakk?nda soru soranlara özel cevap verilecektir. Buradan payla?mak istemiyorum. Sorular?n?z? a?a??dan sorabilirsiniz.

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.