KAR VE KAYAK MODASI

Yazar: admin | 1 Ekim 2011 | Kategori: Magazin

Son dönemlerin en çok tart???lan ve zevk konusu olan kayak, kayak merkezleri ve kar modas? hakk?nda bir makale haz?rlamay? uygun bulduk sizlere.

Bu sene kayak merkezlerine KAR’ ?n biraz geç dü?mesi kayakç?lar?n her ne kadar hevesini k?rsa da Uluda?, Palandöken, Kartalkaya gibi kayak merkezlerinde kar istenilen boyuta ula?t? ve kayak severler kayak merkezlerine ak?n etmeye ba?lad?lar.

Evet, peki bu sene kar modas?n?n en çok sevilen renkleri neler olacak. Biraz ara?t?rma yapt?k ve sizler için bir makale sunduk. Bayanlar, daha çok canl? ve c?v?l c?v?l renklere yönelecekler. Kar k?yafetlerinde Pembe, Mavi, Sar?, Turuncu v.s gibi renkler kar modas?n?n bayanlar için bu seneki trendleri.

Peki, erkekler için durum nedir? Erkekler daha çok bu k?? kayak merkezlerinde koyu renklere yönelmeliler. Ki moda uzmanlar? da buna s?k s?k de?inmekteler. Her zaman erkeklerin bu tür moda durumlar?nda koyu renge yönelmelerini öneren modac?lar, bayanlar?n ise renkli giyinmeleri konusunda hem fikirler. Ancak bayanlara her renk gidece?i için bu renkler koyu renklere de yerini b?rakabilir diye dü?ünüyorlar.

Bu sene ?uanda Uluda? yamaçlar?nda kayak yapan birçok ünlü,bu moda’ya ayak uydurmu? durumdalar.Aysu bac?o?lu, moda tavsiyeleri alarak Uluda?’a ç?kt???n? söylüyor ve bu do?rultuda k?yafetlerini seçti?ini kabul ediyor.Erkek olarak ise görülen tek ünlü isim Murat Boz.Oda moda’ya göre de?il kendi iste?ime göre giyinirim diyerek geçiyor.Ancak koyu renk giyinmi? görüldü.

Bu da demek oluyor ki ünlüler, moda ve modac?lar? takip etmeyi asla ihmal etmiyorlar. Ki?iden ki?iye de?i?en zevklerin kar???m? olarak görülen MODA, kesinlikle siz moda severlerin ve giyinmeyi sevenlerin 1 numaral? adresi. Umuyoruz ki bu sene içinizde kayak yapmaya gitmeyi dü?ünenler varsa biraz olsun ara?t?rmalar?m?z sonucu size yard?mc? olabilmi?izdir.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.