KAAN BAYBAĞ [MİCHAEL KAAN]

Yazar: admin | 4 Ekim 2011 | Kategori: Video

Türkiye’nin en çok izlenen yar??ma program? Yetenek Sizsiniz Türkiye 3.Yar? Final aya??nda yine çok yetenekli yar??mac?lar sahne ald? ve birbirlerine üstünlük kurmaya çal??t?lar. Bu çal??malar? belki de yeterliydi.

Ancak yar??man?n format? gere?i bir ki?i SMS oylar? ile direk, bir ki?i ise jüri karar? ile final vizesini alabilecekti. Bu durum asl?nda karma??k bir durumdur. Ancak her ülkede oldu?u gibi ülkemizde de format?n d???na ç?k?lamaz.

Yar??man?n ilk bölümünde sahne alan bir yetenek, o gün bu gündür herkesin dilinde dolan?p duruyor. Bu yetene?in ad? Kaan Bayba?. Mütevaz? ve efendi ki?ili?i ile ba?ta herkesin be?enisini kazanan Kaan, yetene?i ile de herkesi büyüledi. Kaan Bayba?, yar??maya Michael Jackson dans? ile kat?lm?? bulunuyor.

Hiçbir e?itim almadan, sadece Youtube videolar? ile Michael Jackson izleyerek bu yetene?e eri?mi? olan Kaan Bayba?, annesinin de deste?i ile bu yar??maya kat?ld?. Ba?ta jüri üyeleri olmak üzere pek bir ?ey beklenmeyen Kaan Bayba?, öyle bir yetenekti ki herkesi hayretler içinde b?rakt?.

Kaan Bayba?, ilk turdan 3 evet oyu ile yar? finale kadar geldi ve 3.yar? final ak?am?nda yeniden yar??t?. Yetene?i ile yine herkesi büyüleyen Kaan Bayba?, 3.yar? final ak?am?n?n halk oylamas?nda en çok SMS oyu alan yar??mac?s? oldu ve final yolunu tuttu. Kaan Bayba?, umuyoruz ki bu yetene?ini daha da çok geli?tirir ve zaman içerisinde gururumuz olur.
Hak ediyorsa Kaan Bayba?, bu yar??may? kazanmal? diye dü?ünüyoruz. Bizi tercih etti?iniz için te?ekkür ederiz.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.