İNCE MEMED ROMANI VE İNCELEMESİ

Yazar: Admin 2 | 6 Kasım 2013 | Kategori: Eğitim
Etiketler: , ,

bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün Eğitim kategorisinde ki İNCE MEMED ROMANI VE İNCELEMESİ hakkında ki yazımızı paylaşacağız sizinle. Yazının asıl sahibinin adı Serkan Yahya .

Yaşar Kemal’in Türk romanında ayrı bir yeri vardır. Çağdaş romancılarımız içinde sadece o eserlerinin zenginliği ve estetik gücüyle ulussal sınırlarımızı aşmıştır. Yaşar Kemal kendisini Köy romancısı olarak niteleyenlere karşı çıkmıştır. İnce Memed belki yazarın en güzel eseri değildir. Ancak yazar İnce Memed ile daha sonra yazacağı romanların toplumsal altyapısını ve çerçevesini oluşturmuştur.

Yaşar Kemal İnce Memedi ne zaman yazmıştır? Roman 1957 yılında başlayan serüveni 1987 yılında bitmiştir. Dönem önemlidir. Zira bu zaman diliminde Türkiye pek çok toplumsal dönüşüme uğramış, özgürlükler zaman zaman askıya alınmıştır. Ülke geneline hâkim olan hava tedirgin edici ve boğucudur. İnce Memed Nedir? Diye sorulsa verilecek cevap bir başkaldırının hikâyesi olduğudur. İnce Memed hangi dönemin hikâyesini anlatılmıştır? Roman 1980 li yıllarda sona esrede anlattığı dönem Tek Parti Yıllarıdır. Burada Kemalizmin sosyolojik bir incelemesi yapılmaktadır. İnce Memed’in mücadelesi sömürü odakların karşıdır. Ancak o da bu yolun çıkmaz olduğunu anlar. Ve En güçlü ağayı öldürdükten sonra ortadan kaybolur. Yazarın deyimiyle”İmi timi bellisiz olur.”

İnce Memed Efsanesi, Torosların eteğinde kıraç bir düzlükte hepsi Abdi Ağaya ait olan 5 köyün betimlemesi ile başlar. Memed ihtiyar anası ile Abdi Ağaya ait olan Demir oluk köyünde yaşamaktadır. Köydeki töreler ilke bir feodalizmin ürünüdür. Yazar bu gerçekleri rivayet şeklinde anlatır.”Diyorlar ki Abdi köylerde sopayla döve döve adam öldürürmüş. Abdi’nin izni olmayınca kimse evlenemez köyden dışarı bile çıkamazmış”Köyde feodal zulme karşı topluca bir isyan yoktur. Yapılan sadece açlık ve zulmün dayanılmaz hale geldiği yerde dağa çıkıp eşkıya olmaktır. Eşkıyalık zaten müzmin bir hal almıştır. Yeni kurulan Cumhuriyet rejimi bunları denetim altına almaya çalışsa da çoğu zaman gücü yetmemektedir. Bir kısım eşkıya bir yandan kendi aralarında nüfus kavgası verirken, diğer yandan köylüleri baskı altına almaya çalışan ağalara kapılanmaktadır. Diğer bir eşkıya türü ise yalnız başına çalışıp uzun sürmeyen soygunlarından sonra jandarma kurşunu ile ölmektedir. Bütün bunların dışında, kökeni Köroğlu’na kadar uzanan ve halkın yanında olana eşkıya türü vardır ki bunlar halk tarafından efsaneleştirilirler.

Abdi Ağanın köylerinde feodal ağalık düzeni, Abdi Ağa’nın üstünde ki temsilci, Ali Sefa Beyde bulur. Ali Sefa Bey bir eşkıya çetesi beslemekte, köylüleri birbirine düşürerek, terk edilmiş çiftliklere el koyarak ve daha başka yollarla Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ki toprak yağmasına katılmış ve elli bin dönüm araziye sahip olmuş bir Türkmen’dir. Ali Sefa Bey tam bir toprak açlığı içindedir ve gözü artık Anavarza Ovasındadır.”Anavarza toprağı toprak değil altın.Anavarza Ovası’nda bir karış toprağı yokken çiftliklere sahip olmuştur.Doymaz.”

Gerek Abdi Ağa gerek Ali Sefa Bey, çözülmekte olan feodal ilişkilerinin temsilcileridir Memed her ikisini de öldürüp her seferinde imi timi bellisiz olsa da ağalar bitmez. Bu sefer sahneye Arif Saim Bey çıkar. Arif Saim Bey diğer her iki ağadan farklı olarak sırtını siyasal iktidara yaslamıştır..”Bugün Ankara Hükümeti Demek Saim Bey demektir” Arif Saim Bey Ziraat Fakültesi’nden birini bulur ve ona şunları söyler:”Siz Çukurova’nın en verimli toprağını bulacak ve bana göstereceksiniz.Bende oraya Türkiye’nin en büyük çiftliğini kuracağım.”Arif Saim Bey vahşi bir kapitalistleşme yolunda her türlü aracı kullanacak ve kapitalizmin içine modern çiftlik fikri gibi akılcılığı da ekleyecektir.Arif Saim Ali Sefa,Abdi Ağa sömürünler kısmıdır.Bir madalyonun diğer yüzünde sömürülenler vardır ki,İnce Memed bunların savunucusu ve kahramanıdır.İnce Memed’in çelimsiz görünüşü ile eylemlerin büyüklüğü arasında çarpıcı bir çelişki buluna romantik bir kahramandır.Yaşar Kemal romanında toplumsal umutsuzlukların, tutunamayanların ve hiç bir şeyi kalmamış yoksul kitlelerin nasıl “ermiş” yaratmaya zorlandığının ipuçlarını vermiştir.İnce Memed efsanesi roman boyunca gelişecek ve onu sevenler İnce Memed’in mucizelerine tanık olacaklardır.”Bir yalım yeli gibi Değirmen oluk Köyü’nden uçtun gitti.Sen gidince Ali dağ’ın tepesinde,kocaman bir minare boyunda ışık patladı.Üç gün üç gece boyunca yandı.”

Her ne kadar sevenleri Memed’i bir ermiş seviyesine çıkarıp ,mucizelerini dilden dile anlatsalar da, İnce Memed akılcı ve gerçekçidir. Abdi Ağa öldüğü zaman ilk olarak toprak reformu ilan eder. Ama Ağanın ölmediği duyulunca herkes sus pus olur dağılırlar. İnce Memed taraftarlarını daha çok kadınlar arasında bulur. Iraz, Hürü, Kamer ana yaşın ve deneyimin getirdiği cesaretle ön plana çıkarlar. İnce Memed’in öldüğü haberi yayılınca yedi köyün kadınları toplanıp ağıt yakarlar.”İnce Memed Mahmut Ağa’nın konağında sıkıştırılınca ak libaslar giymiş kadınlar dağlardan inerek İnce Memed’ kurtarırlar. Köylü erkelerin ikiyüzlülüğü ve ihaneti zaman zaman Memedi acı bir siteme ve suçlamaya götürür.”Köylüler Zalim olurlar.Şu dünyada şu köylü milleti kadar zalim millet var mı?Hele de zulmü kendi kendine.Ne dostluğuna güveneceksin,ne de düşmanlığına.En çok zulüm görenden korkacaksın.Fırsatını bulursa bin misli zulmeder.”

Eşkıyalıkla hiçbir sorun çözülmez. Her öldürülen ağanın yerini daha vahşi, daha sömürücü bir ağa alır. Romanın her bir cildi bir ağanın öldürülmesi ve akabinde Memed’in dağa çıkmasıyla sona erer. Hatta Memed bu yolun çıkar yol olmadığını anlar ve dağdan şehre iner. Bir ev alır ve yerleşir. Evine bir Köroğlu, Âdem ile Havva ve Hz Ali resmi alıp asar. Ancak bu durum uzun sürmeyecektir. İnce Memed’in yazarı Yaşar Kemal Memed için “Mecbur adam” diyecek ve bunun en çok romanın son cildinde ortaya çıktığını, ekleyecektir. ”Ben seni azıcık tanıyorsam, senin içinde ki kurt varken,böyle de depreşip dururken sen mecbursun Köroğlu da mecburdu.Her insanın içinde bir mecbur kurdu,bir İnce Memed’lik bir Köroğluluk kurdu vardır.”Romanda Sömürülen sınıflar çoğu kez orta çağ ideolojisi içinde başkaldırılar.İnce Memed’de efsaneler ve hurafeler alıp başını gitmiştir.Öyle ki Ali Sefa Bey’in soy kağıdı olan atı bile kaçmış ve İnce Memed’e gitmiştir.Böylece Memed’e giden at efsaneleşmiş,Köroğlu’nun kır atı,Hz Ali’nin Düldülü olmuştur.Efsaneler dışında çevrede bulunan tekkelerde İnce Memed’in savaşında onun yanında yer almıştır.Memed yaralanınca Hürü Kadın onu Kırkgöz Ocağı’na Anacık Sultana götürür.Anacık Sultan’a:” Şu İnce Memed’imi bir afsunlayıver de ona kurşun geçmesin der. “ Yaşar Kemal İnce Memed’in efsaneler ve hurafelerle etrafını çevirirken Anacık sultana “Keramet bende değil, çiçekte,otta, ağaçta” dedirterek hurafeciliği reddeder.Sömürülenler efsaneye ,efsuna ,hurafeye ne kadar inanıyorsa kapitalist ağalarda bir o kadar gerçekçidir.Hiçbiri efsanelere veya hurafelere inanmaz.Sürekli bunlarla alay eder.İnce Memed’in sömürenle sömürülen savaşında devlet memurları da yer alır.Bazıları tamamen ağalara bağlı olup çıkarları uğruna her şeye göz yumarlarken,arada adil demokratik düzenden yana olan yargıçlar,subaylar ve öğretmenlerde vardır.Türk romanında oldukça fazla işlenen,bu küçük burjuva ilericileri İnce Memed’de en iyi temsilcisini Öğretmen Zeki Nejad’ta bulur.Zeki Nejad eşkıyalarla birlikte düşmana karşı savaşıp madalya alan bir yurtseverdir.Sözünü esirgemeyen ve hiç kimseden çekinmeyen bir hali vardır.Ağalar onu Sadece Mustafa Kemal’ hesap verdiğini düşünür.Ancak ağalık sistemi ağır basmıştır.Bölgenin en büyük çeltikçisi olan Sahir Bey ,topraklarını su altında bıraktığı köylüleri kışkırtan Zeki Nejat’ı öldürtür.Zeki Nejat’ın öldürülmesi ile birlikte İnce Memed kötümserliğe kapılır.Artık tek umudu giderek bilinçlenen yandaşlarındadır.İnce Memed kaybolur ama dağlarda İnce Memed müfrezeleri oluşur.Toros Dağları köylerinde ki tüm çocuklar ve delikanlılar isimlerini değiştirerek Memed adını alırlar.Yazar burada koşulları “uzun yürüyüş” felsefesine götürmüştür.

Yaşar Kemal İnce Memed’i bitirmeden arada iki büyük eser daha yazmıştır. Dağın Öte Yüzü(Orta Direk-Yer Demir Gök Bakır-Ölmez Otu),Akçasızın Ağaları(Yusufçuk Yusuf-Demirciler Çarşısı) Dağın Öte yüzü’nde, İnce Memed’de rastladığımız tüm temalara ve kahramanlara, daha dar boyutlar içinde ancak derinlemesine karşılaşırız. Roman Çukurova’da kaybolmuş bir köyün umutsuzluk içinde nasıl bir ermiş yarattığını anlatmaktadır.

http://www.putur.com/ince-memed-romani-ve-incelemesi/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.