How I met your mother 9.sezon 6. bölüm yorum

Yazar: Admin 2 | 23 Ekim 2013 | Kategori: dizi
Etiketler: , ,

bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün Sinema kategorisinde ki How I met your mother 9.sezon 6. bölüm yorum hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Sinem Soranl? .

How I met your mother izleyicileri için ba?latt???m?z konulara devam ediyoruz. Bu hafta HIMYM’nin 6. bölümünün yorumlar?n? payla?abilir, ba?kalar?n?n yorumlar?n? okuyabilirsiniz. Art?k dizinizi izledikten sonra hepinizi sitemize davet ediyoruz. Burada bütün HIMYM severleri toplay?p son bölüm hakk?nda yorumlar?n? dinleyece?iz. Bu hafta burada How I met your mother 9.sezon 6. bölüm yorumlar?n? payla?aca??z. ?lk olarak fragman? izleyelim:

How I met your mother 9.sezon 6. bölüm fragman izle

 

 

Yorumlara cevap yazmak istedi?inizde örne?in @Can yaparak yorumlar?n?z? gönderirseniz, herkes kime yazd???n?z? daha rahat anlyacakt?r.
Yorumlar

Betül: Ona kar?? dirençli olmama gerek yok ona kar?? adaletli olmal?y?m çok iyi tespitleri var yahu

Bora: bazen bu ted e içim parçalan?yor :D ama kader i?te, napars?n ;)

Nuray: robinle barney ruh öküzü diyebiliriz :D

Mete: Sizi bilmem ama ben ?ehirdeki hayatlar?n? özledim.Mc”Larens olsun Gnb,Ted”in evi.

Burak: ya art?k tan??cakt?k da c?kt?da cuktuda istemiyorum tan?ss?n art?k bea

Can: O kadar sezonda bozmayan beni hala ayn? ?ekilde güldüren tek dizi bu

Tezcan: Evet kabul ediyorum dizi di?er 8 sezona göre klasi?in d???nda bar sahneleri ev sahneleri çok özel ve güzel sahnelerdi ama takdir edersiniz ki bu son sezon ve as?l konuya burada ba?lan?l?yor yani ola?an kar??lamay? ö?renin dü?ün k?sm?n? yava? yava? geçmesini. Çünkü gerçekten art?k amaca ba?lan?yor ve eski muhabbetler bar sahneleri yerini dü?ün kli?elerine esprilerine b?rakm?? olabilir ama onlar hala bizim sevdi?imiz karakterler ve yinede e?leniyorum onlar? izlerken . Böyle olmas? gerekliydi mant?k çerçevesinde dü?ünürsek.

Ali: bu sezon bamba?ka bir sezon, ba?lad???ndan beri her bölümün sonunda merakta kal?yosun, korku ve endi?e içinde buluyosun kendini acayip bi sezon olcak gibi duruyo klasik himym de?il bu asm??lar kendilerini art?k ;)

Merve: h?mym gerçekten çok h?zl? bitiypr ya, ba?ka k?sa dizilerde hiç böyle hissetmiyorum. ayr?ca di?er bölüm çok heyecanl? olacaak :)

Bora: 9. sezon kötü olmu? demiyorum ancak bu HIMYM”nin bir havas? vard?.En basitinden Ted”in evini ve bar? çok fazla özledim.Bölümler sürükleyiciydi.?imdi sürekli devam ?eklinde bölümler.Kesinlikle olmam?? demiyorum ama dizinin bitecek olmas? iyi olmu?.Zirvede b?rakmak en iyisi.

Bü?ra: Robin ve Barney evlenin art?k 6 bölümüdr evlenemediler koca bir sezonun yar?s? bu iksinin evlenme çabas?na kurban gitti resmen konu kalmad? saçmal?yoruz bölümlerini yazd? adamlar… Ted ile ismi dahi bilinmeyen müstakbel e?i 9 y?ld?r adam kar?s?yla tan??amad? gitti.. Bu dizi ba?lad???ndan beri izleyen birinin ikinci sezonda evlenmi? oldu?unu ve 4. sezonda çocu?u oldu?unu dü?ünürsek o çocuk 5 ya??nda art?k.. gereksiz uzatmalar? hakatten s?k?c? bir hal alm?? bir dizi olarak rafa kald?rmaktan ba?ka seçene?im kalmad?..
Hadi can?m sizde art?k dedim..

 

 

http://www.putur.com/how-i-met-your-mother-9-sezon-6-bolum-yorum/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.