Foxit Pdf Reader

Yazar: admin | 23 Temmuz 2011 | Kategori: Programlar
Etiketler: , , ,

PDF dosyalar? bilgisayar kullan?c?lar? için vazgeçilmezlerden. Bu yaz?m?zda da Foxit Pdf Reader program?n? tan?tmak istedim. Ayr?ca tan?t?m? okuduktan sonra Foxit Pdf Reader program?n? da en altada ki linkden indirebilirsiniz.Bu dosyalar? özellikle e-kitap uygulamalar? ve görsel ö?eleri içerisinde bar?nd?ran yaz?lar için tercih etmekteyiz. pdf için en tan?nm?? programlardan birisi Acrobat Reader. Fakat Acrobat”?n bilgisayarda kaplad??? alan ve h?z konusundaki eksiklikleri kullan?c?lar? farkl? uygulamalara yöneltmektedir. Bunun için en iyi alternatiflerden birisi FoxitReader program?d?r. Bu program bilgisayarda yakla??k 2,5 megabytelik küçük bir alan? kaplamakta ve basit arayüzü ile kullan?c?lar için iyi bir alternatif olmaktad?r. FoxitReader h?zl? bir program olmas? sayesinde her geçen gün biraz daha fazla tercih edilecektir. Program ile pdf dosyalar?n? h?zl? bir ?ekilde aç?p, basit ve kullan??l? arayüzü sayesinde boyutland?rma, belge içi arama, belirli alan? seçip kopyalama, yak?nla?t?rma-uzakla?t?rma, resim alma gibi pek çok uygulama yap?labilmektedir.

Foxit Reader PDF indir

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.